اقدامات مبهم دولت درباره واردات خودروهای آمریکایی...

کیهان درباره واردات خودروهای آمریکایی نوشته است: در حالی که طبق مصوبه اخیر دولت درباره واردات خودروهای خارجی، ۲۰۰ دستگاه خودروی شورلت آمریکایی ثبت سفارش شده می‌توانند وارد بازار ایران شوند، رئیس انجم...