«اقتصاد نفتی» توان مقابله با فقر و ناداری ندارد...

سی امین جلسه گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی آغاز شد که اغلب تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر در نشست نسبت به افزایش مالیات و ارزش افزوده بشدت معترض بودند و خو...