دولت بودجه عمرانی را کجا خرج می‌کند؟

وطن امروز درباره بودجه عمرانی گزارش داده است:‌ با وجودی که دولت‌ها باید در راستای تامین زیرساخت‌ها، آبادانی و توسعه کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی توجه ویژه کنند اما متاسفانه در دولت یازدهم بودجه عمرانی ...

تا انحصارگر هست، ما هم هستیم!

رئیس شورای رقابت معتقد است در هر کشوری که انحصارگر وجود داشته باشد، وجود سازمان‌هایی مانند شورای رقابت برای دخالت در قیمت‌گذاری و جلوگیری از تضییع حق مصرف کننده، ضروری است. ...

بند ۲ «ده اقدام» روی هوا/ دولت از منتقدان پیشنهادی نخواست...

نظرخواهی دولت از اقتصاددانان منتقد در راستای احیای تولید داخل یکی از ده اقدام برای عمل به اقتصاد مقاومتی بود که طبق نظرسنجی تسنیم از ۱۰اقتصاددان منتقد نه‌تنها این نظرخواهی انجام نشد، بلکه به نظرات من...