حقوق عالی از خزانه خالی؟!

وطن امروز درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: این همان خزانه‌ای است که می‌گفتند «خالی است!» خزانه‌ای که این روزها فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی از آن بیرون می‌آید تا ثابت شود آنقدر پر ...