بانک مرکزی برای آقایان پول دارد،برای ازدواج جوانان نه؟!...

مقاومت بانک مرکزی و بانک‌ها برای افزایش وام ۱۰ میلیونی ازدواج درحالی شدت گرفته که پرداخت وام های کلان با سودهای بعضاً صفر درصدی به کارمندان بانک ها گله مردم و جوانان را به همراه داشته و این انتظار را...