طلا به 1300 دلار نزدیک شد

قیمت طلا در ساعات پایانی آخرین روز کاری بازارهای جهانی به علت تقویت احتمالی افزایش نرخ بهره بانکی کاهش یافت و به کمترین رقم ۲ هفته گذشته رسید. ...