برنامه‌های جدید برای جلوگیری از افزایش قاچاق گیاهان دارویی...

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از برگزاری جلسات و هماهنگی‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و مراکز مربوطه برای ریشه‌یابی علل افزایش قاچاق گیاه...