20 نکته از نگرانی‌ها و هشدارهای 4 کارشناس برجسته اقتصادی...

در میزگرد شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه تجارت‌فردا که امروز منتشر شده، چهار کارشناس برجسته اقتصادی ایران از نگرانی‌های خود سخن می‌گویند و هشدارهایی را نسبت به آینده اقتصاد ابراز می‌کنند. ...
افزایش تورم

افزایش تورم در سال 95

اقتصادپرس: پیش بینی های دولتی از وضعیت اقتصاد در سال جاری بسیار مثبت و ایده‌آل ترسیم می شود حال آنکه نگاهی واقع بینانه به وضعیت اقتصادی کشور، نشان می دهد؛ برنامه ریزی های مدونی صورت نگرفته که دستیابی...