14 واحد گلخانه ای آماده واگذاری به فارغ التحصیلان کشاورزی...

رئیس جهاد کشاورزی اسدآباد از تکمیل شهرک گلخانه ای اسدآباد خبر داد و گفت: این مجتمع با هدف ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی احداث شده و هم اکنون ۱۴ واحد از این مجتمع آماده واگذاری به متقاضیان ...