جلوگیری ازجعل و تقلب اسناد گمرکی

در گذشته فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات در کشور ما بسیار طولانی بوده و تکمیل اسناد تسلیمی تکراری به گمرک در فرم‌های گوناگون دستگاه‌های مسؤول مانند وزارت بازرگانی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، موس...