جزئیات طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با اعلام جزئیات طرح پارلمان برای اصلاح نظام بانکی، گفت: دلیل تورم رکودی کنونی این است که نظام بانکی وظایف خودش را به درستی انجام نداده است. ...

حل مشکلات اقتصادی و بیکاری بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نیست...

آیت‌الله مکارم‌شیرازی با ابراز تاسف از مشکلات عدیده نظام بانکی، حل مشکلات اقتصادی و بیکاری در کشور را در گرو اصلاح سیستم بانکی دانست و از طرحی که به همین منظور در دستور کار مجلس قرار گرفته اعلام حمای...