بررسی اصلاحیه بودجه 95 در کمیته ویژه

اقتصادپرس: حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: پیش از این کلیات لایحه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه رد شده بود اما بعد از تغییرات انجام شده در توافق با دولت اعمال شده بود کلیات این لایحه روز گذشته به ص...