جزئیات طرح ۱۲ ماده‌ای اشتغالی مجلس

اقتصادپرس: بازار کار ایران دچار بحران بیکاری بوده و هر ساله هزاران فارغ التحصیل جدید دانشگاهی به متقاضیان کار اضافه می شوند. بسیاری نیز به عنوان نیروی کار ساده و ماهر در جستجوی شغل هستند و به صورت کل...