اشتغال‌زایی ۵‌نفره با سرمایه ۴۰ میلیون تومانی...

شاید در نگاه اول تولید انواع دستکش، بسیار ساده و پیش‌پا افتاده به نظر برسد اما اگر به بازار گسترده این نوع محصول خوب دقت کنیم، می‌بینیم نه‌تنها این صنعت جزو صنایعی با فناوری بالاست بلکه ظرفیت اشتغال‌...

اشتغالزایی جمعی با دانش صنایع تبدیلی

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی است و به شکل چشم‌گیر در توسعه اشتغال موثر است. این کارآفرین نمونه با استفاده از فرآوری خرما دست به اشتغال برای ۱۰ نفر و خانو...