اسپانیا و ژاپن به دنبال توسعه گردشگری حلال؛ ایران جا ماند...

در حالی که ایران می‌تواند مقصد بسیاری گردشگران مسلمان و بازار محصولات حلال باشد و در این بخش نیز مزیت دارد اما با جا ماندن در این رقابت حتی کشورهای غیرمسلمان مانند اسپانیا و ژاپن در این زمینه سبقت گر...