مردم مفهوم «تراریخته» را درک نمی‌کنند...

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری با بیان "هرچه تلاش کنید مفاهیمی مانند ژنتیک و تراریخته را برای مردم بازگو کنید، هیچ‌کس این مفاهیم را به‌درستی درک نمی‌کند"، گفت: نباید اطلاع‌رسانی آن در میان مردم انجام شو...