صنعت میگو تنها با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند...

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های پرورش آبزیان با اشاره به اینکه تنها ۱۰درصد ظرفیت های تولید میگو به کار گرفته می‌شود گفت: صنعت میگو ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل به صورت مستقیم و ۳شغل به صورت غیر مستقیم در هر هکتار...

ابهام در سرنوشت مروارید سیاه

مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت:با اینکه خاویار ایران حرف اول در دنیا را می زند و به مروارید سیاه معروف شده، اما چند سالی است که بی رونق روزگار سپری می کند. ...