پروژه های نیمه تمام مسکن مهر درگیر مشکلات مدیریتی است...

اقتصادپرس: رهبر معظم انقلاب بارها و بارها نسبت به اجرای تعهدات دولت گذشته در دولت فعلی به ویژه در خصوص اتمام پروژه های مسکن مهر تذکر داده اند اما شاهدیم که باز هم  بسیاری از پروژه های مسکن مهر به کند...