قرارداد نیروگاه‌سازی با شرکت‌ترکیه‌ای علیه منافع ملی است...

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اعلام این که قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه علیه منافع ملی است تصریح کرد: وقتی می‌شود این قرارداد را به سازندگان داخلی بدهیم و آن‌ها شریک ب...