اعلام نرخ «ادویه‌جات» از سوی شهرداری

۲۵ خرداد ۱۳۲۰ شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای نرخ انواع «ادویه‌ها» را که به تصویب کمیسیون تعدیل نرخ‌ها رسید، به شرح زیر به اطلاع مردم رسانید و متذکر شد که متخلفین از بهای تعیین شده در این آگهی شدیدا...