مقام معظم رهبری: آل‌سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد...

مقام معظم رهبری با تأکید به مسئولان کشور برای پیگیری جدی تشکیل هیأت حقیقت یاب فاجعه منا افزودند: آل سعود اگر به ادعای بی تقصیری خود در حادثه منا مطمئن است، دهان‌ها را با پول نبندد و بگذارد هیأت حقیقت...