کاراکارت روی دست بانک‌ها مانده است

احمد میدری معاون وزیر رفاه از ناموفق بودن طرح کاراکارت خبر داده است: درباره کاراکارت، مطالعات ما می‌گوید کارت اعتباری نوعی بیمه برای فقراست. مثلا من به دو ‌میلیون تومان احتیاج پیدا می‌کنم و کارتم موج...