پرونده مسکن مهر سال ۹۵ بسته می‌شود اما قول تحویل نمی‌دهم...

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ به استثناء پروژه‌های دارای معارض و پرونده‌های قضایی بسته می‌شود هرچند بازهم می‌گویم که کار ساخت آنها به پایان می‌رسد و بحث تامی...

تعیین‌تکلیف مسکن مهر با کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی...

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر از برگزاری جلسات استانی بررسی عملکرد پروژه‌های مسکن مهر خبر داد و گفت: در این جلسات وضعیت پروژه‌هایی که کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند مشخص خواهد شد...