شگرد در اتمام پروژه‌های مسکن مهر

روزنامه جوان نوشته است: دولت یازدهم با گذشت سه سال از عمر خود نتوانست ۳۰درصد باقی مانده از پروژه مسکن مهر را به پایان برساند و حالا با خارج کردن ده‌ها هزار از واحدهای ناتمام مسکن مهر از گردونه ساخت ب...