تهران–پردیس؛ 3000 تومان

وزارت راه و شهرسازی در شرایطی افزایش اقبال مردم به زندگی در شهرهای حومه‌ای را یکی از اصلی‌ترین اهداف و ایده‌آل‌های خود معرفی کرده و در تلاش است تا شرایط را برای این مهم فراهم کند که به نظر می‌رسد برخ...