نمی‌توانیم تضمین کنیم «تراریخته» به مردم آسیب نمی‌رساند...

بسیاری از دانشمندان حوزه کشاورزی اتریش اظهار داشته‌اند: نمی‌توانیم تضمین کنیم که «محصولات تراریخته» هیچ آسیبی به مردم نمی‌رساند و نمی‌دانیم که چه تأثیراتی بر روی بدن انسان می‌گذارد؛ این موضوع موجب اج...