نمایشگاه پوشاک بازهم حاشیه‌ساز شد/قاچاقچی‌های مترجم!...

برگزاری نمایشگاه در هر صنعت به منظور ارائه آخرین دستاوردها توسط تولیدکنندگان و تاجران و از سوی دیگر توسعه بازار تولیدکنندگان انجام می شود، اما یک عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک معتقد است...