نشست بی ثمر رهبران اتحادیه اروپا

این نشست که دو ماه پس از رای انگلیسی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا برگزار شده فرصتی است تا رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا تعهد خود نسبت به اتحادیه اروپا را نشان بدهند هر چند که در پایان این نش...

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند به ضرر ایران تمام شود...

کارشناس دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا گفت: خروج انگیس از اتحادیه اروپا، با رکودی که ایجاد می کند به ضرر ایران بوده چراکه موجبات کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری را فراهم می کند. ...

لطفا اتحادیه اروپا را ترک نکنید!

در حالی که همه‌پرسی لغو عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا فردا برگزار می‌شود، رهبران برخی از شرکت‌های بزرگ فرانسوی از بریتانیایی‌ها خواستند تا به منظور حفظ امنیت مشاغل و سرمایه‌گذاری، به ماندن در اتحاد...