کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی مسدود شد...

از مجموع بیش از ۸میلیون کد معاملاتی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس، ۱۵ هزار مورد کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی شناسایی شد که نقص اطلاعاتی بخشی از این کدها از طریق دسترسی به برخی پایگاه های...