برقراری ارتباط با بانک‌های اتریشی هم دچار مشکل است...

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات بانکی موجود میان ایران و اتریش برای روابط تجاری با یکدیگر گفت: اگرچه تعدادی از بانکهای اتریشی روابط خود با ایران را برقرار کردند اما ضروری است که در ارتباط...