سازمان بازرسی نظارت بهتری بر حقوق مدیران دولتی داشته باشد...

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با بیان اینکه پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی هیجانات اجتماعی را به همراه خواهد داشت، گفت: سازمان بازرسی با دقت بیشتری به پرداخت حقوق مدیران دولتی نظارت کند. ...