اصلاح باغات لیمو ترش به 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد...

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت:اگر طی یک برنامه ده ساله اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی هر ساله به باغات لیمو ترش اختصاص یابد وضعیت باغات به روند گذشته باز خواهد گشت. ...