مشکلات تولید ناشی از سوء‌مدیریت‌ها است نه تحریم...

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با بیان اینکه قاطبه مردم آثار برجام را در اشتغال و سفره هایشان مشاهده نکرده‌اند، گفت: بسترهای ورود سرمایه‌گذران خارجی هنوز فراهم نشده است و اگر این مسائل تصحیح نشود، هیچ...