چپاول فولکس واگن از سوی آمریکایی‌ها

ارزش سهام فولکس واگن هفته گذشته پس از این‌که این شرکت کاهش ۵۶ درصدی سود ناخالص خود در سه ماهه دوم را گزارش کرد، کاهش یافت و نتایج عملیاتی مطلوب این شرکت تحت‌الشعاع هزینه‌های جدید مربوط به رسوایی تقل...