رونمایی از گزارش جامع بازار کار کشور/ آمارسازی نداریم...

معاون وزیرکار با اعلام اینکه طرح جامع بررسی وضعیت بیکاری استان‌ها و شرایط بیکاران هرمنطقه در حال احصاء است،گفت: تا یک‌ماه آینده گزارش کامل وضعیت اشتغال در استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه می‌شود. ...