سیاست‌های تک بعدی در بخش اقتصاد رکود را عمیق‌تر کرده است...

یک اقتصاددان با انتقاد از تک بعدی بودن سیاست های اقتصادی دولت گفت: جلوی تزریق پول را گرفتند و پرداخت تسهیلات را متوقف کردند تا تورم را کنترل کنند اما توجهی نکردند که این اقدام رکود را عمیق تر می کند....