‘فقرای آرژانتین بیشتر شده اند’

تارنمای شبکه تله سور امروز (۲۳ مرداد) خبر داد که در دوران ریاست جمهوری 'مائوریسیو ماکری' راست گرا، یک میلیون و چهارصد هزار نفر دیگر به جمع آرژانتینی های زیر خط فقر اضافه شدند و تعداد آنان به ۱۳ میلیو...