آخوندی فیش حقوقی مدیرانش را منتشر کند

روزنامه جوان نوشته است: وزیر راه و شهرسازی در رسانه ملی مدعی شده است در کل مجموعه وزارت راه و شهرسازی حقوق نجومی دیده نشده، با این توصیف جا‌دارد عباس آخوندی و مدیران مجموعه‌های تابعه‌اش برای اثبات اد...