آخرین وضعیت یارانه صادراتی شیرخشک و لبنیات از زبان حجتی...

وزیرجهاد‌کشاورزی گفت: یارانه صادراتی شیرخشک( و معادل آن لبنیات) تازه ابلاغ شده اما هنوز در اختیار قرار نگرفته است و باید ببینم چه می‌شود، اما وزرات جهادکشاورزی (برای تنظیم بازار) خود اقدام به جمع آور...