مشکلات حاد آب آشامیدن در هشت شهر فارس

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با بیان اینکه هشت شهر استان فارس اکنون در مرحله بحران و مشکلات حاد قرار دارند گفت : از مجموع ۸۲ شهر استان فارس این شهرها مشکلات بیشتری برای تامین آب آشامیدنی دار...