• اقتصاد مقاومتی

  اجرای اقتصاد مقاومتی لازمه اجرای سیاستهای اصل 44

  اقتصادپرس: امروزه خصوصی سازی به عنوان یکی از راه های مورد توجه دولت ها برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی مطرح است. خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را...

 • اقتصاد مقاومتی

  برخورد تشریقی با اقتصاد مقاومتی بر خلاف تاکیدات رهبری

  اقتصادپرس: این روزها برآورد و عملکرد بخش های مختلف در سال گذشته بیش از هر زمان دیگر صورت میگیرد؛ ادارات، موسسات، وزارتخانه ها، بانکها، شرکتها و بنگاهها به جمع ببندی عملکرد خود در سال گذشته می پردازند و عمدتا گز...

 • مسکن مهر

  مسکن مهر؛ گوشتِ قربانی نزاع های سیاسی!

  حسن رضایی اگر بخواهیم چند پروژه و برنامه عظیم و ملی اجرا شده در سطح کشور را در طی یکی-دو دهه اخیر نام ببریم، بدون هیچ شکی، باید نام «مسکن مهر» را در جایی نزدیک به صدر این فهرست بنشانیم. برنامه ریزی برای ساخت چه...