در سال 95 حدود 49 تن کیبورد وارد کشور شده است ۶ تیر, ۱۳۹۵

طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ حدود ۴۹ تن کیبورد وارد کشور شده است.

اقتصادپرس: طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ حدود ۴۹  تن کیبورد وارد کشور شده است.

گفتنی است این مقدار به ارزش دلاری ۳۳۶۲۰۲ و ارزش ریالی ۱۰,۱۷۴,۱۶۶,۲۳۸ وارد کشور شده است.

این در حالی است که عمده واردات از کشور چین و امارات متحده عربی بوده است.

 

ماه کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۵ ۵,۱۴۶,۷۵۰ ۱۷۰
۱ چین ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۱۲,۴۷۹ ۳,۶۸۴,۸۲۹,۶۱۴ ۱۲۱,۹۶۴
۱ چین ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۱۶۲ ۷,۶۲۴,۹۴۰ ۲۵۲
۱ امارات متحده عربی ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۹,۷۶۶ ۱,۴۵۱,۴۶۶,۲۴۰ ۴۷,۹۴۳
۱ امارات متحده عربی ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۷۷ ۱۰۲,۶۹۱,۴۳۵ ۳,۳۹۱
۱ امارات متحده عربی ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۲ ۱۶۳,۶۲۵ ۵
۱ امارات متحده عربی ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۲ ۱۶۳,۶۲۵ ۵
۲ چین ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۶۰ ۷,۲۴۸,۴۸۰ ۲۴۰
۲ چین ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۳,۸۰۰ ۵۶۰,۴۷۶,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰
۲ آلمان ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۱۰ ۱۰,۹۸۶,۳۶۰ ۳۶۳
۲ امارات متحده عربی ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۱,۸۸۰ ۱۹۲,۵۶۱,۳۷۶ ۶,۳۵۶
۲ امارات متحده عربی ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۴,۰۰۲ ۵۰۵,۳۹۰,۶۹۴ ۱۶,۶۶۸
۲ امارات متحده عربی ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۸,۱۰۰ ۲,۱۱۱,۳۷۵,۵۷۴ ۶۹,۶۹۲
۲ امارات متحده عربی ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۵۵۰ ۱۵,۲۳۷,۵۲۵ ۵۰۳
۲ امارات متحده عربی ۸۴۷۱۶۰۱۰ صفحه  کلید(keyboard) ۸,۴۱۵ ۱,۵۱۸,۸۰۴,۰۰۰ ۵۰,۱۵۰


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *