بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، قالیبافان را گرفتار کرد ۶ تیر, ۱۳۹۵

درچندماه گذشته شاهد تعدیل برخی ازبیمه شدگان حوزه قالیبافی دراستان های مختلف کشور از سوی سازمان تامین اجتماعی بوده ایم که اعتراض کارگران وکارگاه داران قالیبافی را به همراه داشته است.

اقتصادپرس: دولت معتقد است که افرادی که بصورت دایمی در حرفه قالیبافی مشغول نیستند نمیتوانند ازمزایای بیمه برخوردار شوند ، در همین راستا درچندماه گذشته شاهد تعدیل برخی ازبیمه شدگان حوزه قالیبافی دراستان های مختلف کشور از سوی سازمان تامین اجتماعی بوده ایم که اعتراض کارگران وکارگاه داران  قالیبافی را به همراه داشته است؛ این کاهش تعداد بیمه شدگان بیشتر بدلیل اعتبار اندک دولت و بدهی به سازمان تامین اجتماعی رخ داده است.

***قالیبافان موقتی نباید بیمه شوند

محمد دهقان معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی درگفتگو با خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا پایان سال ۹۳ شمار بیمه شدگان قالیباف استان ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر بود اما با توجه به تعدیل‌هایی که در این زمینه صورت گرفت، هم‌اکنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر در سطح استان آذربایجان‌غربی بیمه هستند.

در ادامه رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی بیان کرد:باتوجه به محدودیت های منابع اعتباری تامین اجتماعی، بیمه تعدادی ازافرادی که به قالیباف بودن آنها شک داشتیم و یا ازطریق دو پروانه کسب، بیمه شده بودند را لغوکردیم.

وی تصریح کرد: برخی افراد درگذشته درخواست پروانه کسب داده  و پس ازبررسی های مربوطه واجدشرایط شناخته شده بودند اما باگذشت سالها فعالیت خود را تغییرداده بودند که باید ازلیست بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خارج می شدند.

دهقان با بیان اینکه وظیفه اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت پالایش بیمه شدگان قالیبافی است،افزود:درمواردی که سازمان تامین اجتماعی مدارک و اسناد لازم را دردست داشته باشد خود به تنهایی اقدام به تعدیل بیمه شدگان می نماید اما درمواردی که اطلاعاتشان کامل نباشد با همکاری ما افراد موردنظر راشناسایی می کند.

وی اذعان داشت:درحال حاضر۷۲۵۰۰نفربافنده دراستان داریم  که حدود۳۵۰۰۰نفر از آنها بصورت موقتی به این حرفه مشغول هستند که برطبق سیاست های دولت تنهابافندگان دایمی شامل پوشش بیمه تامین اجتماعی خواهندشد.

***تمام قالیبافان دایم وموقت باید بیمه شوند

سعیدکاظمی رییس اداره فرش سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی درگفتگو با خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:بدلیل تخلفات صورت گرفته درحوزه بیمه قالیبافان درچند سال گذشته وحتی جازدن برخی ازافراد ازصنوف دیگربجای قالیبافان، مجبور به راستی آزمایی دراین بخش شده ایم.

کاظمی تاکیدکرد:اگرفردی روزی ۴۰۰۰گره نبافته باشد شامل مزایای بیمه نخواهدشد زیرا ازسال ۹۳  دولت برای هرفرد قالیباف ۱۵۰ هزارتومان یارانه پرداخت می کند و به علت معوقات دولت به سازمان تامین اجتماعی،این سازمان درصدد حذف بیمه شدگان اضافی برآمده است.

وی تصریح کرد:مادراستان حدود  ۹۰ هزارنفر بافنده داریم و از این تعدادتنها ۲۲هزارنفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستندهرچندبرخی ازاین تعداد قالیبافان موقت و یا فصلی بوده و از اولویت بیمه شدن خارج می شوند.

رییس اداره فرش سازمان صنعت معدن وتجارت استان خراسان رضوی ادمه داد:براساس قانون تمام افرادی که چه بصورت تمام وقت وچه پاره وقت و یا فصلی دراین حوزه فعال بوده و عضو اتحادیه باشند بیمه شامل حال آنها می شود و الزامی به دایمی بودن این حرفه برای بیمه شدگان نیست.

وی بیان کرد:درحال حاضر ۵۰۰۰نفردراستان خراسان رضوی درنوبت بیمه شدن هستند و درصورتیکه بتوانیم مجتمع های قالیبافی راگسترش داده و ازبیمه کردن تک بافان بکاهیم طبعا دولت درساماندهی بیمه قالیبافان موفق تر خواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *