دل تولید کنندگان شمع در سال 95 چقدر آب شد؟ ۵ تیر, ۱۳۹۵

بر اساس آمار گمرک در سال جاری ۱۴ تن شمع وارد کشور شده است.

اقتصادپرس: طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ حدود ۱۴ تن شمع وارد کشور شده است.

گفتنی است ارزش دلاری ۲۸۳۵۲ و ارزش ریالی ۸۵۸,۰۸۵,۳۵۳ شمع های وارداتی به  کشور شده این میزان بوده است.

این در حالی است که عمده واردات از کشور چین بوده است.

 

ماه کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن

(ک.گ)

ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۹۷ ۷,۶۶۴,۸۵۸ ۲۵۳
۱ چین ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۵۰ ۲,۲۶۳,۸۰۰ ۷۵
۱ چین ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۸۰۰ ۳۶,۲۴۲,۴۰۰ ۱,۲۰۰
۱ چین ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۲,۱۵۳ ۱۳۶,۰۷۰,۶۷۲ ۴,۵۰۶
۱ چین ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۱,۱۳۱ ۶۸,۴۸۲,۰۵۰ ۲,۲۶۲
۱ امارات متحده عربی ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۳۷۵ ۱۵,۹۲۶,۸۰۸ ۵۲۸
۲ چین ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۵۴ ۳,۶۳۷,۱۶۰ ۱۲۰
۲ چین ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۱,۳۷۴ ۱۰۹,۶۳۲,۷۸۰ ۳,۶۱۶
۲ چین ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۷,۳۹۲ ۴۵۶,۰۱۹,۲۵۵ ۱۵,۰۶۲
۲ امارات متحده عربی ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۱۰۰ ۶,۹۷۱,۰۷۰ ۲۳۰
۲ امارات متحده عربی ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۲۰ ۱۵,۱۷۴,۵۰۰ ۵۰۰
۲ امارات متحده عربی ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۴۰۰ ۱۹,۴۹۷,۱۰۰ ۶۴۴
۲ امارات متحده عربی ۳۴۰۶۰۰۰۰ انواع شمع و اشیاء همانند. ۱,۰۴۲ ۷۵,۷۷۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *