شاخص قیمت تولید مرغ سال گذشته 6 درصد افزایش یافت ۲۰ خرداد, ۱۳۹۵

مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت تولید مرغ در زمستان سال گذشته ۶ درصد افزایش یافت.

اقتصادپرس: مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور زمستان ۱۳۹۴ (۱۰۰=۱۳۹۰) را منتشر کرد.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان سال ۱۳۹۴ به عدد ۲۰۶٫۲۲ رسید که ۲٫۶۲ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ۱۵٫۳۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) کاهش داشته است. تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۴ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۳ معادل ۵٫۷۶ درصد کاهش می‌باشد.

استان کرمانشاه با ۱۵٫۴۸ درصد کاهش بیشترین کاهش و استان یزد با ۲۱/۹۱ درصد افزایش بیشترین افزایش را در کل کشور داشته‌اند.

گروه‌های اصلی

۱ـ مرغ

در زمستان ۱۳۹۴ شاخص گروه مرغ به ۲۲۷٫۲۳ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۳۱ درصد افزایش و ۱۵٫۶۰ درصد کاهش یافته است. در این گروه جوجه یکروزه و مرغ گوشتی به ترتیب ۱۴٫۰۷ و ۴٫۸۲ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشت. همچنین جوجه یکروزه و مرغ گوشتی به ترتیب ۲٫۲۶ و ۱۷٫۸۸ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. پولت در این گروه ۵٫۹۳ درصد نسبت به فصل قبل افزایش و ۱۸٫۸۷ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است.

۲ـ تخم‌مرغ

در زمستان ۱۳۹۴ شاخص گروه تخم‌مرغ به ۱۵۱٫۰۸ واحد رسیده که به ترتیب ۶٫۰۱ و ۱۷٫۳۰ نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. در این گروه تخم‌مرغ نطفه‌دار به ترتیب ۴٫۷۳ و ۳۰٫۱۰ درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشت. این در حالی است که تخم‌مرغ خوراکی با ۷٫۲۲ درصد نسبت به فصل قبل کاهش و ۰٫۳۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

۳ـ سایر

این گروه شامل کود می‌باشد که نسبت به فصل قبل ۰٫۲۴ درصد کاهش یافت، اما در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص کود ۸٫۵۹ درصد افزایش داشته است.

منبع: فارسدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *