نرخ تورم سالانه تولید کننده زراعت افزایش یافته است ۱۸ خرداد, ۱۳۹۵

مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در این فصل در مقایسه با مدت مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) ۳.۵۴ درصد افزایش داشته است.

اقتصادپرس:شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۱۴٫۰۸ است که نسبت به فصل قبل ۱۰٫۶۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۰٫۳ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۳٫۵۴ درصد افزایش است.

تغییرات شاخص بخش های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نیز به شرح ذیل است: شاخص گروه “غلات” در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۲۰٫۱۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴٫۵۵درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱٫۹۶ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه “سبزیجات” در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۴٫۷۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹٫۱۲درصد کاهش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸٫۵۴ درصد کاهش است.

شاخص گروه “میوه ها و میوه های آجیلی” در فصل پاییزسال ۱۳۹۴ برابر با ۲۲۰٫۳۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰٫۹۳ درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۷٫۵۳ درصد افزایش است.

شاخص گروه “دانه ها و میوه های روغنی” در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۵٫۷۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳٫۴۵ درصدافزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶٫۱۴ درصد افزایش است.

شاخص گروه “محصولات نوشابه ای و ادویه ای” در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۶٫۱۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹٫۸۸ درصدافزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۱٫۶۶درصد افزایش است.

شاخص گروه “توتون و تنباکو” در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۲٫۸۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۱٫۷ درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۰٫۶۷ درصد کاهش است.

شاخص گروه “گیاهان در ساخت شکر” در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۰٫۹۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٫۶۵ درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸٫۶۸ درصد افزایش است.

شاخص گروه “مواد خام طبقه بندی نشده” در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۵٫۰۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٫۹۶ درصد کاهش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۱۳٫۳۶ درصد افزایش است.

منبع: تسنیمدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.