وجود ۱۴.۴ هزار کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر در کشور ۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۴ هزار و ۴۵۲ کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر در کشور وجود داشته است.

اقتصاد پرس: نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر سال ۱۳۹۴ (عملکرد ۱۳۹۳) منتشر شد.

مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴، چهل و دومین دوره آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر را به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامه‌ریزی‌ توسعه صنعتی و ارزیابی نتایج اجرای این برنامه‌ها و نیز اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح، اجرا نموده است.

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر از سال ۱۳۵۱ به صورت سالانه به جز سال‌‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ در سراسر کشور اجرا شده است. آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش تر سال ۱۳۹۳، با مراجعه به ۱۶۷۹۳ کارگاه صنعتی در سراسر کشور انجام شده است.

تعداد کارگاه‌‌های صنعتی، شاغلان، جبران خدمات

در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۴۴۵۲ کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۲، ۷/۱ درصد کاهش دارد.
تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۹۳، ۱ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۵۸ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲، ۳۰/۲  درصد افزایش داشته است.
کارگاه‌های صنعتی۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر در سـال ۱۳۹۳، ۲۸۸ هزار و ۲۳۸ میلیارد ریـال به منظور جبران خدمات، به مزد و حقوق بگیران خود پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۲، ۲/۳۵ درصد رشد داشته است.

ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر در سال ۱۳۹۳، ۵ میلیون و ۹۶ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۲، ۸/۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
ارزش صادرات مستقیم کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر در سال ۱۳۹۳، ۲۱۴۷۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۲، ۳/۴  درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۴۱ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر سرمایه‌گذاری شده است که نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۱/۲۵ درصد را نشان می‌دهد.

ارزش افزوده حاصل از فعالیت کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر درسال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۳۳۲۳۶۵ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۰/۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: فارسدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *