تأمین نقدینگی بازار پولی همگام با اجرای بانکداری اسلامی ۳ خرداد, ۱۳۹۵

کارشناس اقتصادی گفت: مشکل اصلی در بازار بین بانکی موضوع تأمین نقدینگی است که باید به گونه ای عمل شود تا در روند اجرای بانکداری اسلامی خللی وارد نشود.

اقتصاد پرس: محمود فراهانی کارشناس اقتصادی درخصوص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار بین بانکی و میزان کاهش سود بانکی گفت: بانک مرکزی در عمل توانسته موفقیت هایی را کسب نماید و نرخ سود را کاهش دهد اما نحوه عمل خیلی شکننده است و ممکن است اثرات مخربی را به همراه داشته باشد.
وی افزود: توجه به بازار بین بانکی از سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاده اما از دو سال گذشته تاکنون پژوهشکده پولی و بانکی بر این موضوع توجه مضاعفی را بکار گرفته و در این زمینه همایش هایی را برگزار نموده است که این مسئله باعث شده تا بازار بین بانکی به سمت ثبات بازار پول سوق یابد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: بر همین اساس بانک مرکزی سعی نمود تا بازار را بیشتر فعال کند اما برای نیل به این هدف نیاز است تا از ابزارهای مختلفی مثل خرید دین استفاده شود که این ابزارها در ایران به دلیل محدودیت های فقهی امکان پذیر نیست.
فراهانی همچنین عنوان کرد: مشکل ترین بحث در بازار بین بانکی موضوع تأمین نقدینگی است که در این خصوص باید به گونه ای عمل شود تا در روند اجرای بانکداری اسلامی خللی وارد نشود.
وی در ادامه با اشاره به نقش نظارتی بانک مرکزی بر بازار پول تأکید کرد: بانک مرکزی با تزریق پول در بازار بین بانکی سعی کرد تا عرضه پول را در این بازار زیاد کند و بتواند در کاهش نرخ سود موفق باشد.
فراهانی ادامه داد: دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی باعث می شود تا به محض قطع شدن نقدینگی بازار به حالت عادی خود درآید و مشکلاتی را برای اقتصاد کشور بهمراه داشته باشد.
کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به منفی بودن نگاه یارانه ای و سوبسیدی به بازارگفت: بانک مرکزی باید توجه بیشتری را در این خصوص بکار گیرد تا راه حل های ناگهانی بکار گرفته برای مشکلات امروز بازار بین بانکی اثرات منفی را در پی نداشته باشد و بتواند با راه حل اصولی و بلندمدت بازار مذکور را تحت کنترل درآورد.
منبع:  باشگاه خبرنگاران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.