گرانترین و ارزانترین خودروهایی که وارد کشور شدند + جدول ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵

گمرک جمهوری اسلامی لیست گرانترین و ارزانترین خودروهایی که در فروردین ماه وارد کشور شدند را منتشرکرد.

اقتصاد پرس: براساس آمارگمرک جمهوری اسلامی در فروردین ماه سال جاری ۲۸۷۸دستگاه خودرو به ارزش دلاری ۷۱،۳۲۸،۹۵۴ و ارزش ریالی ۲،۱۹۲،۷۹۹،۵۴۰،۳۲۸ وارد کشور شده است .

بر اساس این گزارش بیشترین آمار واردات خودرو به ترتیب مر بوط به شرکت های تویوتا ، لکسوس و هیوندا بوده است.

لازم به ذکر است که ” بی ام وi8  هیبریدی با ارزش دلار۲۰۱۶۹۸ و ارزش ریالی۶۰۹۳۶۹۰۱۲۰گرانترین خودروی وارداتی در اولین ماه سال بوده است.

همچنین خودروی سواری فیات(سدان) باارزش دلاری ۱۲۲۳۵ و ارزش ریالی ۳۷۰۴۲۵۹۰۳ ارزانترین خودروی وارداتی درفروردین ماه سال جاری بوده است.

لازم به ذکر است که لیست ۲۸۷۸ خودروی وارداتی براساس آمار منتشره گمرک به شرح زیر است:

ماه تعداد کد تعرفه ماشین وزن کیلو گرم ارزش ریالی ارزش دلاری  
۱ ۲۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور ۴سیلندردنده اتوماتیک ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ سفید-مشکی-قهوه ای -خاکستری -برنزی ۴۴,۰۰۰ ۲۰,۰۳۸,۱۷۲,۰۰۰ ۶۶۲,۲۰۰  
۱ ۱۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور RAV4دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴CCساخت ۲۰۱۵مدل ۲۰۱۶ رنگ سفیدومشکی وقهوه ای و برنزی ۳۴,۰۰۰ ۱۵,۴۵۴,۳۶۳,۴۰۰ ۵۱۱,۷۰۰  
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور RAV4دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴CCساخت ۲۰۱۵و۲۰۱۶مدل ۲۰۱۶رنگ مشکی -خاکستری -سفید ۱۰,۰۰۰ ۴,۵۵۷,۸۹۲,۵۰۰ ۱۵۰,۵۰۰  
۱ ۱۸ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور RAV4دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴CCساخت ومدل۲۰۱۵رنگ سفید ۳۶,۰۰۰ ۱۵,۰۰۴,۳۵۳,۶۰۰ ۴۹۶,۸۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور اتومات ساندروف ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی ۵سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید ش ش JTMDF4EV8GJ054372 ش م ۲ARF130104 ۲,۰۰۰ ۹۱۱,۵۷۸,۵۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور اتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید ش ش JTMDF4EV3GJ054201 ش م ۲ARF129645 ۲,۰۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۰۸۵  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور دنده اتومات ۲۴۹۴ سی سی ۵ سرنشین سقف ساندروف سفید ۴ سیلندر ساخت و مدل ۲۰۱۵ ش ش JTMDF4EV4FD172111 ش م ۲ARF114390 ۲,۰۰۰ ۸۳۵,۱۷۶,۰۰۰ ۲۷,۵۸۶  
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴ccساخت ومدل۲۰۱۵رنگ سفید ۸,۰۰۰ ۳,۳۴۰,۷۰۴,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰  
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵-۲۰۱۶ سفید مشکی دنده اتومات ۵سرنشین ۲۴۹۴ سی سی سقف ساندروف ۴ سیلندر ۱۴,۰۰۰ ۶,۳۷۵,۷۸۲,۰۰۰ ۲۱۰,۷۰۰  
۱ ۱۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافوراتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۳,۶۷۳,۶۷۷,۵۰۰ ۴۵۱,۵۰۰  
۱ ۸ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتارافور۴سیلندردنده اتوماتیک ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ مشکی-سفید-قهوه ای ۱۶,۰۰۰ ۷,۲۸۶,۶۰۸,۰۰۰ ۲۴۰,۸۰۰  
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ شرح کالا: کیا اسپورتیج SL اتومات پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۳,۲۰۲,۶۳۸,۷۵۰ ۱۰۵,۷۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا توسان IX35 ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ سفید ۲۳۵۹ سی سی سقف پاناروما دنده اتومات ۴ سیلندر ش ش KMHJU81CDFU942608 ش مG4KEEU378612 واگذاری وانتقال بغیر بمدت ۵سال ممنوع می باشد ۲,۰۰۰ ۶۴۵,۸۹۹,۷۰۰ ۲۱,۳۳۴  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا توسان IX35برنگ سفید سقف پاناروما ساخت ۲۰۱۴مدل۲۰۱۵سرنشین ۵نفر ۲۳۵۹CCش ش:KMHJU81CDFU993927 ش م:G4KEEU459720 واگذاری و انتقال بغیر تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۶۴۵,۸۹۹,۷۰۰ ۲۱,۳۴۵  
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه ۲۳۵۹ سی سی دنده اتومات ۴ سیلندر ۷ سرنشین خاکستری سقف پاناروما ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۳,۹۷۸,۹۲۰,۴۰۰ ۱۳۱,۷۰۰  
               
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه ۲۳۵۹ سی سی دنده اتومات ۷ سرنشین ۴ سیلندر مشکی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ سقف پاناروما ش ش KMHSU81C4FU442068 ش م G4KEEU535155 واگذاری و انتقال بغیر تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۷۹۷,۰۴۸,۴۰۰ ۲۶,۳۲۷  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه ۴سیلندردنده اتوماتیک ۷سرنشین سقف پاناراما ۲۳۵۹ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ مشکی  ش ش:KMHSU81BDGU609198 ش م:G4KJFA759656 واگذاری و انتقال بغیر تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۸۰۰,۳۷۷,۰۰۰ ۲۶,۴۵۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷ سرنشیسن مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۴,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۷۵۴,۰۰۰ ۵۲,۸۷۴  
۱ ۱۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷  سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۲۴,۰۰۰ ۹,۶۱۲,۴۵۹,۰۰۰ ۳۱۷,۴۰۰  
۱ ۲۳ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷  سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۴۶,۰۰۰ ۱۸,۴۲۳,۸۷۹,۷۵۰ ۶۰۸,۳۵۰  
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷ سرنشین مدل و ساخت ۲۰۱۵ ۶,۰۰۰ ۲,۳۹۱,۱۴۵,۲۰۰ ۷۸,۹۸۱  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷ سرنشین مدل۲۰۱۶ و ساخت ۲۰۱۵ ش ش KMHSU81CDGU555735 ش مG4KEFU005081 رنگ سفید ۲,۰۰۰ ۸۰۰,۳۷۷,۰۰۰ ۲۶,۴۳۷  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه برنگ سفید سقف پاناروما ۷سرنشین ۲۳۵۹ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶ ش م:G4KEFA744174 ش ش:KMHST81C5GU595949 واگذاری وانتقال خودرو به غیر به مدت پنج سال ممنوع می باشد ۲,۰۰۰ ۸۰۰,۳۷۷,۰۰۰ ۲۶,۴۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه برنگ مشکی دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۷سرنشین ۲۳۵۹ccسقف پاناروما مدل۲۰۱۵ساخت ۲۰۱۴ ش ش:KMHSU81C7FU441996 ش م:G4KEEU535497 واگذاری و انتقال بغیر خودرو تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۷۹۷,۰۴۸,۴۰۰ ۲۶,۳۲۷  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه برنگ مشکی سقف پاناروما ساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶سرنشین ۷نفر۲۳۵۹cc ش ش:KMHSU81BDGU609211 ش م:G4KJFA759726واگذاری وانتقال خودرو به غیر به مدت پنج سال ممنوع می باشد ۲,۰۰۰ ۸۰۰,۳۷۷,۰۰۰ ۲۶,۴۳۷  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه رنگ مشکی دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۷سرنشین ۲۳۵۹ccسقف پاناروما مدل۲۰۱۵ساخت۲۰۱۴  ش ش:KMHSU81C1FU441380 ش م:G4KEEU535474واگذاری و انتقال بغیر تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۷۹۷,۰۴۸,۴۰۰ ۲۶,۳۲۷  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه کیا اسپورتج ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ سقف پاناروما دنده اتوماتیک ۴ سیلندر ۵ سرنشین حجم موتور ۲۳۵۹ سی سی به رنگ  سفید شماره شاسی : KNAPC812DG7777208 شماره موتور : G4KEEH463005 ۲,۰۰۰ ۶۳۸,۹۸۳,۸۰۰ ۲۱,۱۵۰  
۱ ۳ ۸۷۰۴۳۱۰۰ توبوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی  بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ۶,۰۰۰ ۲,۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰ ۶۷,۴۶۷  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس  دنده و سقف معمولی  شاسی بلند ۲دیفرانسیل ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی ۵سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید بنزینی ۲ کابین ش ش MR0HX8CD5G1343338 ش م ۲TR5449711 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس SR5 دنده معمولی۲۷۰۰ سی سی ۲دیفرانسیل ۲ کابین بنزینی سفید۵سرنشین دنده و سقف معمولی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵  ش شMR0HX8CD6G1347852 ش م ۲TR5457207 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس SR5 دنده و سقف معمولی ۲دیفرانسیل ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی ۵سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید بنزینی ۲ کابین ش ش MR0HX8CD0G0893794 ش م ۲TR8902386 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس SR5دنده معمولی ۴سیلندر ۵سرنشین ۲۶۹۴CCسقف معمولی رنگ سفید  ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش ش:MR0HX8CD1G1346818 ش م:۲TR5456460 ۲,۰۰۰ ۶۸۱,۴۱۲,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس SR5دو کابین دنده و سقف  معمولی ۴ سیلندر سفید  ۲۷۰۰ سی سی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش شMR0HX8CD0G1352643 ش م ۲TR8900532 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده اتومات سقف معمولی ۲ کابین ۲ دیفرانسیل شاسی بلند بنزینی ۵ سرنشین ۲۷۰۰ سی سی ۴ سیلندر مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید ش ش MR0HX8CD1G1351288 ش م ۲TR8895847 ۲,۰۰۰ ۷۴۹,۵۵۳,۷۵۰ ۲۴,۷۵۰  
۱ ۲ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده معمولی سقف معمولی ۲ کابین ۲ دیفرانسیل شاسی بلند بنزینی ۵ سرنشین ۲۷۰۰ سی سی ۴ سیلندر مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۴,۰۰۰ ۱,۳۶۲,۸۲۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی -رنگ سفید -۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش ش MR0HX8CD9G1348722 ش م ۲TR5460129 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹  
۱ ۳ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲ کابین ۲ دیفرانسیل شاسی بلند۵ سرنشین ۴ سیلندربنزینی ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۶,۰۰۰ ۲,۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰ ۶۷,۴۶۷  
۱ ۳ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی  بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ۶,۰۰۰ ۲,۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰ ۶۷,۴۶۷  
               
۱ ۴ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی  سفید بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۸,۰۰۰ ۲,۷۲۵,۶۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی  سفید بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش ش MR0HX8CDXG1348745 ش م ۲TR5460213 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹  
۱ ۲ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۴,۰۰۰ ۱,۳۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴۴,۹۷۸  
۱ ۴ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۸,۰۰۰ ۲,۷۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۵۵  
۱ ۲ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ۴,۰۰۰ ۱,۳۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴۴,۹۷۸  
۱ ۵ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۳,۴۰۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۲,۴۴۴  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ش شMR0HX8CD8G0897625 ش م ۲TRA017837رنگ سفید ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹  
۱ ۶ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا وانت هایلوکس دوکابین ۴سیلندر دنده معمولی ۵سرنشین سقف معمولی ۲۶۹۴ccساخت ومدل ۲۰۱۶رنگ سفید ومشکی ۱۲,۰۰۰ ۴,۰۸۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ ۲دستگاه سواری تویوتا کمری هیبریدی -ش شاسی های ۴T1BD1FK6GU182846 و ۴T1BD1FK9GU185014برنگ های سفید ومشکی–مدل ساخت ۲۰۱۶ ۳,۱۷۶ ۱,۸۱۸,۷۶۲,۴۰۰ ۶۰,۲۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۲۹۰ تویوتا یاریس سدان-۴سیلندر-۱۵۰۰ سی سی-دنده اتومات-سقف معمولی-رنگ سفید ساخت ومدل۲۰۱۵-ش MHFBT9F32F6040550-م۱NZZ197808 ۱,۳۰۰ ۴۴۸,۴۶۶,۹۲۸ ۱۴,۸۴۴  
               
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۲۹۰ سواری تویوتا یاریس هاچ بک  نو اتوماتیک سقف معمولی چهارسیلندر۱۵۰۰cc ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ سفید ش ش MR2KT9F39G1198001ش م  ۱NZZ277999 ۱,۵۰۰ ۴۵۱,۶۶۹,۴۰۰ ۱۴,۹۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۲۹۰ سواری تویوتا یاریس هاچ بک نو اتوماتیک سقف معمولی چهارسیلندر ۱۵۰۰cc ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش شMR2KT9F34G1198066 ش م ۱NZZ275877 – ده درصد ارزش سیف کالا به مبلغ ۴۵۱۸۶۰۰۰ ریال قابل توجه پلیس راهور . ۱,۵۰۰ ۴۵۱,۶۶۹,۴۰۰ ۱۴,۹۵۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ بی ام و X4 XDRIVE_مدل ۲۰۱۶_ساخت۲۰۱۵_ ۴ سیلندر _ ۲۰۰۰ سی سی _سقف کشویی_دنده اتومات_رنگ مشکی_ ش ش:WBAXW3109G0R48045-ش م:N20B20AB2171216 ۴,۷۲۰ ۳,۶۰۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۴۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولاGLI-مدل۲۰۱۶ -ساخت۲۰۱۵-۴سیلندر-۲۰۰۰سی سی -دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ سفید-ش ش:RKLBL9HE9G5248901-ش م:۳ZRX5549031-قابل توجه پلیس راهور:۱۰درصد ارزش سیف کالا به مبلغ ۵۸۶۰۰۷۰۶ ریال میباشد. ۱,۴۰۰ ۵۶۱,۹۴۳,۲۰۰ ۱۸,۶۰۰  
۱ ۴۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری کار رنو داستر دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ رنگ سبز ش شVF1HSRCA6FA519481 ش م F4RB403C064577 ۵۳,۰۲۰ ۱۷,۳۱۵,۲۳۲,۰۰۰ ۵۷۳,۳۱۴  
۱ ۱۹ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری کار رنو داستر دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ رنگ سبز ش شVF1HSRCA8FA519465 ش م F4RB403C064646 ۲۲,۸۹۵ ۷,۴۷۷,۰۳۲,۰۰۰ ۲۴۷,۵۶۷  
۱ ۲۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری تویوتا کرولا GLI دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت و مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE8F5242537ش م ۳ZRX513421 ۳۳,۰۰۰ ۱۲,۸۲۳,۷۶۹,۲۰۰ ۴۲۴,۶۰۰  
۱ ۲۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری تویوتا کرولا GLI دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت و مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE8F5245082ش م ۳ZRX531629 ۳۶,۰۰۰ ۱۳,۹۸۹,۵۶۶,۴۰۰ ۴۶۳,۲۰۰  
۱ ۲۸ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری تویوتا کرولا GLI دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت ومدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE4F5247296 ش م ۳ZRX541483 ۴۲,۰۰۰ ۱۶,۳۲۱,۱۶۰,۸۰۰ ۵۴۰,۴۰۰  
۱ ۱۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو سفران دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ سفید ش شVF1ABLCCXGC282435 ش م M4RM735N428758 ۱۷,۹۴۰ ۶,۲۴۱,۳۵۴,۰۸۰ ۲۰۶,۶۵۴  
۱ ۱۰ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو فلوئنس دنده معمولی چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش شVF1LZL266FC295827 ش م M4RJ714N393053 ۱۳,۶۵۰ ۲,۹۵۱,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۷۲۴  
۱ ۱۶ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو فلوئنس دنده معمولی چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ رنگ قرمز ش شVF1LZL26XFC293207 ش م M4RJ714N382861 ۲۱,۸۴۰ ۴,۷۲۲,۳۳۶,۰۰۰ ۱۵۶,۳۵۸  
۱ ۸ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو فلوئنس دنده معمولی چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ مشکی ش شVF1LZL268GC303783 ش م M4RJ714N438618 ۱۰,۹۲۰ ۲,۴۳۲,۰۰۳,۰۴۰ ۸۰,۵۲۵  
۱ ۶۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU879022 م:G4FCFU550866 ۹۴,۵۰۰ ۲۴,۸۹۵,۸۹۶,۴۸۰ ۸۲۴,۰۴۰  
۱ ۶۵ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU879032 م:G4FCFU550676 ۹۷,۵۰۰ ۲۵,۶۸۶,۲۴۲,۴۰۰ ۸۵۰,۲۰۰  
۱ ۹۰ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU879081 م:G4FCFU550858 ***قابل توجه پلیس راهور*** ده درصد ارزش گمرکی سیف کالا به میزان ۳۵۵۹۱۸۲۶۸۳ ریال می باشد. ۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۵۶۵,۵۶۶,۴۰۰ ۱,۱۷۷,۲۰۰  
۱ ۸۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU880690 م:G4FCFU550867 ۱۲۳,۰۰۰ ۳۲,۴۰۴,۱۸۲,۷۲۰ ۱,۰۷۲,۵۶۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا النترا  ۱۸۰۰ سی سی سقف کشویی دنده اتومات ۴ سیلندر ۴ درب رنگ سفید ساخت و مدل ۲۰۱۵ شاسیKMHDH41E2FU347418 موتور G4NBEU774521 ۳,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۴۳۴,۹۸۰ ۳۳,۳۴۰  
۱ ۱۶ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو فلوئنس دنده معمولی چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ رنگ قرمز ش شVF1LZL26XFC293207 ش م M4RJ714N382861 ۲۱,۸۴۰ ۴,۷۲۲,۳۳۶,۰۰۰ ۱۵۶,۳۵۸  
۱ ۸ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو فلوئنس دنده معمولی چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ مشکی ش شVF1LZL268GC303783 ش م M4RJ714N438618 ۱۰,۹۲۰ ۲,۴۳۲,۰۰۳,۰۴۰ ۸۰,۵۲۵  
۱ ۶۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU879022 م:G4FCFU550866 ۹۴,۵۰۰ ۲۴,۸۹۵,۸۹۶,۴۸۰ ۸۲۴,۰۴۰  
۱ ۶۵ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU879032 م:G4FCFU550676 ۹۷,۵۰۰ ۲۵,۶۸۶,۲۴۲,۴۰۰ ۸۵۰,۲۰۰  
۱ ۹۰ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU879081 م:G4FCFU550858 ***قابل توجه پلیس راهور*** ده درصد ارزش گمرکی سیف کالا به میزان ۳۵۵۹۱۸۲۶۸۳ ریال می باشد. ۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۵۶۵,۵۶۶,۴۰۰ ۱,۱۷۷,۲۰۰  
۱ ۸۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU880690 م:G4FCFU550867 ۱۲۳,۰۰۰ ۳۲,۴۰۴,۱۸۲,۷۲۰ ۱,۰۷۲,۵۶۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا النترا  ۱۸۰۰ سی سی سقف کشویی دنده اتومات ۴ سیلندر ۴ درب رنگ سفید ساخت و مدل ۲۰۱۵ شاسیKMHDH41E2FU347418 موتور G4NBEU774521 ۳,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۴۳۴,۹۸۰ ۳۳,۳۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو نوLEXUSNX200T  دنده اتومات رنگ سفید ۴سیلندر۲۰۰۰سی سی مدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵ شاسی JTJBARBZ1G2063786موتور۸ARW214765قابل توجه پلیس راهور ۱۰% ارزش گمرکی به مبلغ ۱۵۲۳۰۹۳۳۲ ریال مباشد ۲,۳۰۰ ۱,۵۲۲,۱۸۰,۸۰۰ ۵۰,۴۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو هیوندا اکسنت ۴ سیلندر ۴ درب ۱۶۰۰ سی سی سقف کشویی دنده اتومات  رنگ سفید  مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ شاسیKMHCU41D1GU035297 موتور G4FCFU416482 ۳,۰۰۰ ۸۰۷,۵۹۴,۹۰۰ ۲۶,۷۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودروی سواری تویوتا لکسوس NX200-سقف کشویی- دنده اتوماتیک – ۴ سیلندر- ۲۰۰۰ سی سی – مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- رنگ سفید ش.ش:JTJBARBZ7G2068877 ش.م:۸ARW236263 ۴,۶۰۰ ۳,۰۴۷,۶۸۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۷۷      
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودروی سواری تویوتا لکسوس NX200T-سقف کشویی- دنده اتوماتیک – ۴ سیلندر- ۲۰۰۰ سی سی – مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- رنگ مشکی ش.ش:JTJBARBZ8G2066264 ش.م:۸ARW224979 ***قابل توجه پلیس راهور*** ۱۰ درصد ارزش سیف کالا به میزان ۱۵۳۰۲۹۸۲۲ ریال می باشد. ۲,۳۰۰ ۱,۵۲۲,۶۸۴,۸۰۰ ۵۰,۴۰۰      
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ دستگاه سواری تویوتا لکسوس NX200T به رنگ ابی دارای سقف کشویی چهار سیلندر دنده اتوماتیک،حجم موتور ۱۹۹۸cc ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش شاسی:JTJBARBZXG2065844 ش موتور: ۸AR-FTSW223233 ۱,۵۰۰ ۱,۵۲۳,۸۴۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰  
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری BMW 528I SEDAN نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش شWBA5A5100GG178925 ش م N20B20AA3541283 ۶,۰۰۰ ۷,۴۵۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲۴۶,۶۷۵  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کار AUDI Q5 TFSI نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر ۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ سفید ش ش WA1CFCFP8GA082138ش م CNC151531 ۳,۰۰۰ ۳,۱۰۸,۴۳۷,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰  
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کار AUDI Q5 TFSI نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۰۰۰CCساخت۲۰۱۵مدل۲۰۱۶ رنگ مشکی ش شWA1CFCFP1GA088881 ش م CNC155125 ۴,۵۰۰ ۴,۶۶۴,۸۱۸,۵۰۰ ۱۵۴,۵۰۰  
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کار BMW X4 28I XDRIVE  نو اتوماتیک سقف کشوئی چهار سیلندر ۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ سفید ش شWBAXW3102G0R49392 ش مN20B20AB5961284 ۶,۰۰۰ ۷,۴۵۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲۴۶,۶۷۵  
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کار BMW X4 28I XDRIVE نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش شWBAXW310XG0R49348 ش مN20B20AC0551283 ۶,۰۰۰ ۷,۴۵۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲۴۶,۶۷۵  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کارولوو  XC90 دنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندر۲۰۰۰سی سی رنگ آبی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵  شاسیYV1A2ALF4G1048376موتور B4204T271436891 ۱,۵۰۰ ۱,۷۱۶,۵۹۲,۵۰۰ ۵۶,۷۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کیاسراتوم YD سقف کشوئی دنده اتومات ۲۰۰۰سی سی ۴سیلندر۴درب رنگ قرمز مدل وساخت ۲۰۱۵ شاسیKNAFZ417BF5337048موتورG4NAEH518627 ۱,۵۰۰ ۵۴۰,۱۴۱,۰۰۰ ۱۷,۸۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری تویوتا کرولا GLI نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE0F5246601 ش م ۳ZRX537402 ۱,۵۰۰ ۵۸۳,۰۹۱,۶۰۰ ۱۹,۳۰۰  
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری تویوتا کرولا XLI نو اتوماتیک سقف معمولی چهارسیلندر۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE0F5236196 ش م ۳ZRX496877 ۶,۰۰۰ ۲,۰۶۶,۵۰۰,۸۰۰ ۶۸,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا  LEXUS NX300Hهیبریدی-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-۲۵۰۰ سی سی-۴سیلندر-دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ مشکی-شJTJBJRBZ2G2035009-م۲AR1417109 ۱,۵۰۰ ۱,۶۲۸,۷۹۵,۰۰۰ ۵۳,۸۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی -مدل وساخت۲۰۱۶- ۴ سیلندر – ۲۵۰۰ سی سی – سقف کشویی-دنده اتومات-رنگ:سفید – ش ش ۴T1BD1FK5GU186483- ش م ۲ARX270020 ۱,۵۰۰ ۸۸۸,۲۳۲,۸۰۰ ۲۹,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا لکسوس NX300H هیبریدی رنگ مشکی چهار سیلندر دنده اتومات سقف پانامرا حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی سال ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶  ش ش : JTJBJRBZ202035582  ش م : ۲AR1422180 ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۹,۹۸۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروسواری تویوتاکمری هیبریدی رنگ سفید دنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندرمدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵ و۵نفره  شاسی ۴T1BD1FK8GU180824موتور۲ARX238039 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۴۳۴,۷۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروسواری تویوتاکمری هیبریدی زنگ سفیددنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندرمدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵و۵نفره  شاسی ۴T1BD1FK9CU179262موتور۲ARX230954 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۴۳۴,۷۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱۰ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروسواری لکسوس NX300H هیبریLEXUSNX300H-HYBR1D نو دنده اتومات سقف کشوئی رنگ خاکستری ۴سیلندر  حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی مدل و ساخت ۲۰۱۵   ش ش : JTJBJRBZ902054468  ش م : ۲ARX1344088 ۱۸,۰۰۰ ۱۶,۴۶۵,۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰  
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه تویوتا کمری هیبریدی ۴ سیلندر دنده اتومات سقف معمولی حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی رنگ سفید ساخت و مدل ۲۰۱۵   ش ش : ۴T1BD1FK3FU176551  ش م : ۲ARX216902 ۴,۵۰۰ ۲,۷۲۵,۱۶۳,۷۰۰ ۹۰,۳۰۰  
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه تویوتا کمری هیبریدی ۴ سیلندر نده اتومات سقف معمولی حجم موتور ۲۵۰۰  سی سی رنگ سفید ساخت و مدل ۲۰۱۵   ش ش : ۴T1BD1FK2FU176556  ش م : ۲ARX216867 ۴,۵۰۰ ۲,۷۲۶,۴۲۷,۹۰۰ ۹۰,۳۰۰  
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه سواری تویوتا کمری هیبریدی  ۴ سیلندر حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی دنده اتومات سقف معمولی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ رنگ مشکی  ش ش : ۴T1BD1FK9GU180783 ش م : ۲ARX237719 ۹,۰۰۰ ۵,۴۵۶,۲۸۷,۲۰۰ ۱۸۰,۶۰۰  
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه سواری تویوتا کمری هیبریدی  ۴ سیلندر حجمم موتور ۲۵۰۰ سی سی دنده اتومات سقف معمولی  مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ رنگ سفید  ش ش : ۴T1BD1FK5GU180733  ش م۲ARX237327 ۹,۰۰۰ ۵,۴۵۶,۲۸۷,۲۰۰ ۱۸۰,۶۰۰  
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه سواری تویوتا کمری هیبریدی ۴ سیلندر حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی دنده اتومات سقف معمولی  مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ رنگ سفید  ش ش : ۴T1BD1FK8GU181231  ش م : ۲ARX239514 ۴,۵۰۰ ۲,۷۲۸,۱۴۳,۶۰۰ ۹۰,۳۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ سواری تویوتاهیبریدی دنده اتومات سقف کشوئی رنگ سفید۴درب ۴سیلندر۲۵۰۰سی سی مدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵ بنزینی  شاسی ۴T1BD1FK8GU186378موتور۲ARX269666 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۴۳۴,۷۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه خودرو سواری کمری هیبریدی به رنگ سفید دنده اتوماتیک سقف کشویی حجم موتور ۲۴۹۴ سی سی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش م: ۲ARX274172 ش ش: ۴T1BD1FK7GU187554 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج SL – مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- ۲۴۰۰سی سی-۴ سیلندر-دنده اتوماتیک-سقف کشویی-رنگ:سفید-ش ش:KNAPC812DG7834710-ش م:G4KEFH468179 ۱,۵۰۰ ۶۱۶,۳۲۴,۸۰۰ ۲۰,۴۰۰  
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا سورنتو – مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- ۲۴۰۰سی سی-۴ سیلندر-دنده اتوماتیک-سقف کشویی-رنگ:سفید-ش ش:KNAPH813DG5185619-ش م:G4KJFH757923 ۴,۳۵۰ ۲,۴۱۴,۶۴۹,۹۰۰ ۷۹,۹۵۰  
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا  RAV4 –مدل ۲۰۱۶-ساخت۲۰۱۵- ۴ سیلندر-۲۵۰۰ سی سی-دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ سفید-ش ش:۲T3DFREV7GW424175-ش م:۲ARN095583 ۷,۵۰۰ ۴,۴۴۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا  RAV4 –مدل ۲۰۱۶-ساخت۲۰۱۵- ۴ سیلندر-۲۵۰۰ سی سی-دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ مشکی-ش ش:JTMDF4EV4GD182512-ش م:۲ARF147951 ۱,۵۰۰ ۸۸۷,۹۳۸,۸۰۰ ۲۹,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا  RAV4 –مدل ۲۰۱۶-ساخت۲۰۱۶- ۴ سیلندر-۲۵۰۰ سی سی-دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ مشکی-ش ش:JTMDF4EV4GJ056507-ش م:۲ARF136766 ۱,۵۹۰ ۸۸۷,۹۳۸,۸۰۰ ۲۹,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا rav 4    ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ دنده اتومات ۴ سیلندر سقف کشویی رنگ مشکی ۵ نفر ۴ درب حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی   ش ش : JTMDF4EV7GD176669  ش م : ۲ARF121785 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافوررنگ سفیددنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندر ۲۵۰۰CCو۵نفره  مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ شاسی ۲T3DFREVXGW425370موتور ۲ARN090017 ۳,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۸۶۹,۴۰۰ ۶۰,۲۰۰  
۱ ۱۹ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری کار تویوتا راوفور دنده اتومات دو دیفرانسیل چهار سیلندر ۲۵۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت و مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش شJTMDF4EVXFD158214 ش م ۲ARF088200 ۲۸,۵۰۰ ۱۵,۸۳۷,۹۲۸,۸۰۰ ۵۲۴,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو هیوندا توسان  IX35 سقف کشویی  دنده اتومات  ۴ سیلندر ۴ درب  رنگ سفید  ساخت و مدل ۲۰۱۵ شاسی KMHJU81CDFU993710 موتورG4KEEU457837 ۱,۵۰۰ ۶۴۵,۶۲۲,۲۱۵ ۲۱,۳۴۵  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری کارتویوتا راوفورنودنده اتوماتیک سقف کشویی ۴سیلندر حجم موتور۲۵۰۰سی سی مدل۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵ به رنگ سفید ش ش : JTMDF4EV6GD180602  ش م : ۲ARF141457 ۳,۰۰۰ ۱,۸۲۲,۵۵۵,۰۰۰ ۶۰,۲۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری کارهیوندا توسان IX35نو دنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندر۲۴۰۰سی سی مدل وساخت ۲۰۱۵ به رنگ سفیدظرفیت ۵نفره  شاسیKMHJU81CDFU083439موتورG4KEFU575684ضمنا ده درصد ارزش گمرکی معادل ۶۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد ۱,۵۰۰ ۶۴۵,۸۹۹,۷۰۰ ۲۱,۳۴۵  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری کارهیوندایی سانتافه نودنده اتومات سقف کشوئی ۴سلیندر۲۴۰۰CC مدل وساخت ۲۰۱۵به رنگ مشکی ظرفیت ۷نفری شاسیKMHST81CDFU429155موتورG4KEEU516703ضمنا ده درصد ارزش گمرکی معادل ۱۶۰۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد ۳,۰۰۰ ۱,۵۹۴,۰۹۶,۸۰۰ ۵۲,۶۸۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری هیوندا سانتافه رنگ سفید دنده اتومات ۴سیلندرسقف کشوئی ۲۴۰۰سی سی مدل وساخت ۲۰۱۵ شاسیKMHSU81CDFU391977موتورG4KEEU467086 -واگذاری وانتقال خودروبه غیربمدت پنج سال ممنوع میباشد. ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری تویوتا لکسوسES250 -سقف کشویی – دنده اتوماتیک – ۴سیلندر ۲۵۰۰سی سی – مدل ۲۰۱۶ – ساخت ۲۰۱۵- رنگ سفید ش.ش:JTHBJ1GG0G2088723 ش.م:۲ARF125578 ۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۲۹۷,۱۰۰ ۴۳,۵۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری تویوتا لکسوسES250 -سقف کشویی – دنده اتوماتیک – ۴سیلندر ۲۵۰۰سی سی – مدل ۲۰۱۶ – ساخت ۲۰۱۵- رنگ سفید ش.ش:JTHBJ1GGXG2088549 ش.م:۲ARF122666 ۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۲۹۷,۱۰۰ ۴۳,۵۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری تویوتا لکسوسES250 -سقف کشویی – دنده اتوماتیک – ۴سیلندر ۲۵۰۰سی سی – مدل ۲۰۱۶ – ساخت ۲۰۱۵- رنگ مشکی ش.ش:JTHBJ1GG5G2085591 ش.م:۲ARF084018 ۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۲۹۷,۱۰۰ ۴۳,۵۵۰  
۱ ۱۹ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری کار تویوتا راوفور دنده اتومات دو دیفرانسیل چهار سیلندر ۲۵۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت و مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش شJTMDF4EVXFD158214 ش م ۲ARF088200 ۲۸,۵۰۰ ۱۵,۸۳۷,۹۲۸,۸۰۰ ۵۲۴,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو هیوندا توسان  IX35 سقف کشویی  دنده اتومات  ۴ سیلندر ۴ درب  رنگ سفید  ساخت و مدل ۲۰۱۵ شاسی KMHJU81CDFU993710 موتورG4KEEU457837 ۱,۵۰۰ ۶۴۵,۶۲۲,۲۱۵ ۲۱,۳۴۵  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری کارتویوتا راوفورنودنده اتوماتیک سقف کشویی ۴سیلندر حجم موتور۲۵۰۰سی سی مدل۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵ به رنگ سفید ش ش : JTMDF4EV6GD180602  ش م : ۲ARF141457 ۳,۰۰۰ ۱,۸۲۲,۵۵۵,۰۰۰ ۶۰,۲۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری کارهیوندا توسان IX35نو دنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندر۲۴۰۰سی سی مدل وساخت ۲۰۱۵ به رنگ سفیدظرفیت ۵نفره  شاسیKMHJU81CDFU083439موتورG4KEFU575684ضمنا ده درصد ارزش گمرکی معادل ۶۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد ۱,۵۰۰ ۶۴۵,۸۹۹,۷۰۰ ۲۱,۳۴۵  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری کارهیوندایی سانتافه نودنده اتومات سقف کشوئی ۴سلیندر۲۴۰۰CC مدل وساخت ۲۰۱۵به رنگ مشکی ظرفیت ۷نفری شاسیKMHST81CDFU429155موتورG4KEEU516703ضمنا ده درصد ارزش گمرکی معادل ۱۶۰۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد ۳,۰۰۰ ۱,۵۹۴,۰۹۶,۸۰۰ ۵۲,۶۸۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری هیوندا سانتافه رنگ سفید دنده اتومات ۴سیلندرسقف کشوئی ۲۴۰۰سی سی مدل وساخت ۲۰۱۵ شاسیKMHSU81CDFU391977موتورG4KEEU467086 -واگذاری وانتقال خودروبه غیربمدت پنج سال ممنوع میباشد. ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری تویوتا لکسوسES250 -سقف کشویی – دنده اتوماتیک – ۴سیلندر ۲۵۰۰سی سی – مدل ۲۰۱۶ – ساخت ۲۰۱۵- رنگ سفید ش.ش:JTHBJ1GG0G2088723 ش.م:۲ARF125578 ۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۲۹۷,۱۰۰ ۴۳,۵۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری تویوتا لکسوسES250 -سقف کشویی – دنده اتوماتیک – ۴سیلندر ۲۵۰۰سی سی – مدل ۲۰۱۶ – ساخت ۲۰۱۵- رنگ سفید ش.ش:JTHBJ1GGXG2088549 ش.م:۲ARF122666 ۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۲۹۷,۱۰۰ ۴۳,۵۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری تویوتا لکسوسES250 -سقف کشویی – دنده اتوماتیک – ۴سیلندر ۲۵۰۰سی سی – مدل ۲۰۱۶ – ساخت ۲۰۱۵- رنگ مشکی ش.ش:JTHBJ1GG5G2085591 ش.م:۲ARF084018 ۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۲۹۷,۱۰۰ ۴۳,۵۵۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه خودرو سواری کار تویوتا راوفور نو دنده اتومات سقف کشویی چهار سیلندر حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ رنگ سفید  ش ش :JTMDF4EV9GJ061928  ش م : ۲ARF152287 ۳,۲۰۰ ۱,۸۲۲,۵۵۵,۰۰۰ ۶۰,۲۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه خودرو سواری هیوندا سانتافه نو سقف کشویی دنده اتومات رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۵ حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی ۴ سیلندر ظرفیت ۷ نفر   ش ش : KMHSU81CDFU407149 ش م : G4KEEU485462 ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه خودرو سواری هیوندا سانتافه نو سقف کشویی دنده اتوماتیک رنگ سفید ۴ سیلندر  ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۵ حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی ظرفیت ۷ نفر   ش ش : KMHSU81CDFU463032 ش م : G4KEFU565642 ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه سواری کیا اسپورتجSL دنده اتومات سقف کشویی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی رنگ سفید ظرفیت ۵ نفر   ش ش : KNAPC812DG7834671  ش م : G4KEFH468146 ۱,۵۰۰ ۶۳۸,۵۸۱,۹۵۰ ۲۱,۱۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه سواری تویوتا RAV 4 چهار سیلندر ۲۵۰۰سی سی دنده اوتومات سقف کشوئی رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶  ش ش:JTMDF4EV0GJ057797 ش م:۲ARF140526 ۱,۵۰۰ ۸۸۸,۲۳۲,۸۰۰ ۲۹,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کار تویوتا رافور نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۵۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش ش JTMDF4EV4GD184888 ش م ۲ARF160749 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۰۷۳,۵۰۰ ۳۰,۱۲۳  
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کار تویوتا رافور نو اتوماتیک سقف کشویی چهارسیلندر۲۵۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش ش JTMDF4EV0GJ062191 ش م ۲ARF153177 ۴,۵۰۰ ۲,۷۲۷,۲۴۰,۶۰۰ ۹۰,۳۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کاررافوردنده اتومات سقف کشوئی ۲۵۰۰سی سی رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵مدل ۲۰۱۶ و۵نفره شاسی JTMDF4EV7GJ051446موتور۲ARF121142 ۱,۵۰۰ ۹۰۹,۳۸۱,۲۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری تویوتا کمری GLX نو اتوماتیک سقف کشویی چهارسیلندر۲۵۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ مشکی ش ش ۶T1BF4FKXGX604034 ش م ۲ARU260735 ۱,۵۰۰ ۷۳۱,۱۳۰,۴۰۰ ۲۴,۲۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه رنگ مشکی سقف سانروف دنده اتومات ۴سیلندر۲۴۰۰سی سی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ شاسیKMHSU81BDGU609173موتورG4KJFA759719 ۱,۵۰۰ ۷۹۸,۸۴۲,۹۰۰ ۲۶,۴۵۰  
۱ ۵ ۸۷۰۴۲۱۰۰ خودروتویوتاوانت جفت دفرانسیل SR5 دنده وسقف معمولی ۲۷۰۰سی سی ۴سیلندر رنگ سفید۴درب ساخت ۲۰۱۶مدل ۲۰۱۵ شاسیMR0HX8CD1G0894016 موتور ۲TRA000947 ۷,۵۰۰ ۳,۳۹۷,۷۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰  
۱ ۴ ۸۷۰۴۲۱۰۰ خودروسواری وانت هایلوکس تویوتاجفت دفرانسیل ۲۷۰۰سی سی ۴درب ۴سیلندر رنگ مشکی ساخت ۲۰۱۵مدل ۲۰۱۶سقف ودنده معمولی شاسی MR0HX8CDXG0897206موتور۲TRA015571 ۶,۰۰۰ ۲,۷۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۲۱۰۰ خودروسواری وانت هایلوکس دوکابین جفت دفرانسیل دنده اتومات سقف معمولی ۲۷۰۰سی سی۴ سیلندر۴درب رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ شاسیMR0HX8CD7G0896692موتور۲TRA011709 ۱,۵۰۰ ۷۴۹,۳۰۶,۲۵۰ ۲۴,۷۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ خودروسواری تویوتا هایلوکس دوکابین نو دنده اتومات سقف معمولی جفت دفرانسیل رنگ سفید۴سیلندر۲۷۰۰سی سی مدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵شاسیMR0HX8CDXG134676موتور۲TR5455637 ۱,۵۰۰ ۶۷۹,۵۴۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ دستگاه تویوتا وانت  دو کابین دو دیفرانسیل دنده معمولی سقف ساده چهار سیلندر حجم موتور ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵  ش ش:MROHX8CD8G1348212  ش م : ۲TR5459179 ۱,۵۰۰ ۶۸۱,۱۸۷,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ دستگاه تویوتا وانت دو کابین هایلوکس رنگ سفید ۲ دیفرانسیل دنده و سقف معمولی چهار سیلندر حجم موتور ۲۷۰۰ سی سی مدل و ساخت ۲۰۱۶  ش ش : MR0HX8CD1G0898101  ش م : ۲TRA020604 ۱,۵۰۰ ۶۸۱,۴۱۲,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰  
۱ ۳ ۸۷۰۴۳۱۰۰ دستگاه تویوتا وانت هایلوکس۲ کابین رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ چهار سیلندر حجم موتور ۲۷۰۰ سی سی ۲ دیفرانسیل سقف و دنده معمولی   ش ش : MR0HX8CD2G0894347  ش م : ۲TRA002541 ۴,۵۰۰ ۲,۰۴۴,۲۳۷,۵۰۰ ۶۷,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ دستگاه وانت تویوتا دو کابین ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ سقف و دنده معمولی جفت دیفرانسیل حجم موتور ۲۷۰۰ سی سی رنگ سفید ۴ درب ۴ سیلندر   ش ش : MR0HX8CD9G0893423  ش م : ۲TR8899511 ۱,۵۰۰ ۶۸۱,۱۸۷,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۱ ۲ دستگاه سواری هاچ بک لکسوس CT200H هیبرید رنگ اتومات سقف کشویی ۴ سیلندر ۱۸۰۰CC مدل و ساخت ۲۰۱۵ -ش شاسی JTHKD5BHXF 2235546 ۴,۲۰۰ ۲,۴۲۰,۴۴۲,۰۰۰ ۸۰,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ ۱ دستگاه سواری لکسوس ۲۵۰ IS اتومات سقف کشویی رنگ ۴ سیلندر ۲۵۰۰CC -مدل و ساخت ۲۰۱۵ -شماره شاسی JTHCF1D25F5028271 ۲,۱۰۰ ۱,۲۶۴,۰۳۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری تویوتا لکسوس nx200t رنگ نوک مدادی سقف کشویی دنده اتوماتیک ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش ش:JTJBARBZ6G2046773 ش م:۸AR-FTSW143633 خودرو سواری تویوتا لکسوس nx200t رنگ سفید سقف کشویی دنده اتوماتیک ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش ش:JTJBARBZ3G2051963 ش م:۸AR-FTSW163348 ۳,۰۰۰ ۳,۰۴۴,۳۶۱,۶۰۰ ۱۰۰,۸۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۱ بی ام و I8 هیبریدی نو-۱۵۰۰ سی سی-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:سفید-ش ش:WBY2Z21090V347322- ۱,۵۶۰ ۶,۰۹۳,۶۹۰,۱۲۰ ۲۰۱,۶۹۸  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودروی سواری هیوندای توسان مدل ۲۰۱۶ سفید ش م :G4NAFA454810 ش ش:TMAJ28130GJ085582 معافیت سفارت طی نامه شماره وزارت خارجه ۲/۹۸۰۱ مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ ۱,۷۷۹ ۶۲۰,۳۳۰,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ دو دستگاه بی ام و X3 28i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، ش ش : ۵۸۲۴-۵۸۲۵ ۳,۰۰۰ ۳,۶۴۵,۸۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۶۷۵  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری بی ام و ۳۲۸آی مدل وس س ۲۰۱۴ مشکی ۴سیلندر۲۰۰۰سی سی اتوماتیک ش شWBA3B5G55ENS06900ش مN20B20AA3890641 ۱,۵۰۰ ۹۶۶,۸۰۳,۲۲۶ ۳۲,۰۳۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری بی ام و x3 28i مدل وس س ۲۰۱۴ قهوه ای ۲۰۰۰سی سی چهارسیلندراتومات ش ش ۵uxwx9c58e0d27658ش م N20B20AB7800654 ۱,۵۰۰ ۱,۰۲۷,۱۰۹,۵۵۳ ۳۴,۰۲۸  
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۱۹ هفت دستگاه بی ام و X4 28i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، ش ش : ۸۰۶۳-۷۵۲۸-۷۵۷۳-۸۰۶۷-۷۴۷۳-۷۴۷۵-۸۰۶۶ ۱۰,۵۰۰ ۱۲,۷۶۰,۴۴۰,۰۰۰ ۴۲۲,۳۶۳  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و ۴۲۸i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، رنگ مشکی ، ش ش : WBA3V3107GP782648 ش م: N20B20AA9921100 ۱,۵۰۰ ۱,۸۵۸,۸۴۲,۰۰۰ ۶۱,۳۹۹  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و ۵۲۸i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۱۹۹۷ سی سی، ۴ سیلندر ، رنگ خاکستری ، ش ش: WBA5A510XGG177443 ش م: N20B20AA5641174 ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و ۵۲۸i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، رنگ خاکستری ، ش ش : WBA5A5101GG177444 ش م: N20B20AB2231172 ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و ۵۲۸i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، رنگ مشکی ، ش ش : WBA5A5108GG176548 ش م: N20B20AB5291099 ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و X4 28i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۰۰۰ سی سی، رنگ سفید، ش ش : WBAXW3108G0R47470 ش م: N20B20AB5671178 ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری بنز E250 مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -بنزینی -۲۰۰۰ سی سی -۴ درب -رنگ  سفید- شماره شاسیWDD2120361B228037 – شماره موتور۲۷۴۹۲۰۳۰۴۵۳۸۷۴ ۱,۶۸۰ ۲,۲۷۶,۵۹۶,۵۸۰ ۷۵,۲۳۵  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری بنز E250 مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -بنزینی -۲۰۰۰ سی سی -۴ درب -رنگ  قهوه ای- شماره شاسیWDD2120361B194517 – شماره موتور۲۷۴۹۲۰۳۰۴۲۶۴۱۴ ۱,۶۸۰ ۲,۲۷۶,۵۹۶,۵۸۰ ۷۵,۲۳۵  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری بنز E250 مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -بنزینی -۲۰۰۰ سی سی -۴ درب -رنگ  قهوه ای- شماره شاسیWDD2120361B243285 – شماره موتور۲۷۴۹۲۰۳۰۴۷۵۶۰۸ ۱,۶۸۰ ۲,۲۷۶,۵۹۶,۵۸۰ ۷۵,۲۳۵  
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۱ ۵ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ دنده اتومات ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی ش ش ۹۳۷۳-۱۰۳۲-۳۵۰۸-۳۴۹۸-۲۸۹۵ ۸,۹۲۵ ۸,۲۳۲,۷۷۰,۰۰۰ ۲۷۲,۵۰۰  
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۱ سه دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -شماره شاسی های ۸۳۶۵و۷۲۱۰و۷۲۳۲ بقیه مشخصات طب لیست پیوست ۵,۹۴۰ ۴,۹۴۷,۵۱۰,۰۰۰ ۱۶۳,۵۰۰  
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۱ سواری نو تویوتا لکسوس nx300h هیبریدی۲۵۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش ش ۶۸۷۹-۶۵۸۰-۱۱۳۳-۶۴۹۵-۶۹۱۵ ۹,۳۰۰ ۸,۲۴۲,۳۰۷,۵۰۰ ۲۷۲,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس NX300Hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ پنچ درب ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی دنده اتومات رنگ سفید ش م ۲AR1435325ش شJTJBJRBZ902036986 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300h هیبریدی قدرت ۲۴۹۴سی سی ش ش ۳۵۷۲ مدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۶ ۱,۹۱۵ ۱,۶۴۹,۹۸۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س  س۲۰۱۵ دنده اتومات ۴ سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی ۵ درب خاکستری ش ش JTJBJRBZ902023414ش م ۲AR1334483 ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ اتومات ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی ۵ درب ش ش ۴۹۴۱-۳۴۸۷مشخصات طبق لیست ۳,۵۷۰ ۳,۲۹۳,۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ دنده اتومات ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی نقره ای ۵ درب ش ش JTJBJRBZ402027550ش م ۲AR1359533 ۱,۹۱۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵چهارسیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی ی ۵درب اتومات قهوه ای ش م ۲AR1341141ش شJTJBJRBZ802024554 ۲,۳۹۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س۲۰۱۵ اتومات ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی ۵ درب مشکی ۲AR1437389ش ش JTJBJRBZ502037178 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دسگاه لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ چهارسیلندر۲۵۰۰سی سی ۵ درب نقره ای ش ش JTJBJRBZ302026793ش م ۲AR1353718 ۱,۹۱۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ خاکستری- شماره شاسیJTJBJRBZ402037124 -شماره موتور۲AR1436737 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ  سفید- شماره شاسیJTJBJRBZ902028838 – شماره موتور۲AR1368030 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۷,۸۰۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ  مشکی- شماره شاسیJTJBJRBZ402025457 – شماره موتور۲AR1345750 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۷,۸۰۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ  نقره ای- شماره شاسیJTJBJRBZ202033377 – شماره موتور۲AR1400930 ۲,۳۹۵ ۱,۶۴۹,۹۸۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ پنج دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۷۴۲۹-۲۷۷۷-۳۴۰۶-۳۳۸۹-۳۳۷۱ ۷,۵۰۰ ۳,۹۷۸,۹۲۰,۴۰۰ ۱۳۱,۷۰۰  
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ چهار دستگاه هیوندایی توسان ix35 ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۳۴۷۱-۴۲۸۷-۳۴۸۰-۳۴۷۸ ۶,۰۰۰ ۲,۵۷۹,۵۰۰,۵۶۰ ۸۵,۳۸۰  
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ چهار دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۳۴۶۱-۳۴۳۹-۳۴۰۳-۳۴۳۵ ۶,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۱۳۶,۳۲۰ ۱۰۵,۳۶۰  
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ چهار دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش :۲۴۴۶-۱۸۰۰-۳۰۳۸-۲۹۹۵ ۶,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۱۳۶,۳۲۰ ۱۰۵,۳۶۰  
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ چهار دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش :۲۴۷۸-۷۹۸۷-۷۹۹۵-۲۵۲۷ ۶,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۱۳۶,۳۲۰ ۱۰۵,۳۶۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ اتومبیل سواری استپشن جیپ کامپاس مدل ۲۰۱۶ پنج درب ۴ سیلندر بنزینی با حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی ساخت آ مریکا سقف ساده تودوزی چرمی – دنده اتوماتیم ش م :۱۲۳۱۵۲۱۷۰۱ ش ش ۱C4NJDCB1GD552634شماره مجوز ۲/۹۷۹۴ وزارت امور خارجه ۱,۵۰۰ ۷۸۶,۷۶۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا راو۴ -مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- سفیدصدفی-۲۵۰۰ سی سی- ۴سیلندر بنزینی- ش شJTMDF4EV3GJ062945- ش م ۲ARF155446 ۱,۵۰۰ ۹۰۹,۳۸۱,۲۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری لکسوس ES250 مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ بنزینی ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی سفید ش ش JTHBJ1GG9G2088591 ش م ۲ARF124371(واگذاری و انتقال به غیر به مدت ۵ سال ممنوع می باشد) ۱,۵۰۰ ۱,۳۱۷,۸۲۳,۰۰۰ ۴۳,۵۵۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دو دستگاه هیوندایی IX35 ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۳۶۸۲-۳۴۹۸- ده درصد سیف کالا به مبلغ ۱۲۹۶۱۹۹۰۳ ریال قابل توجه پلیس راهور ۳,۰۰۰ ۱,۲۸۹,۷۵۰,۲۸۰ ۴۲,۶۹۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دو دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۳۳۵۸-۳۳۶۵ ۳,۰۰۰ ۱,۵۹۱,۵۶۸,۱۶۰ ۵۲,۶۸۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دو دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۵۱۲۷-۵۱۲۲ ۳,۰۰۰ ۱,۵۹۱,۰۴۱,۳۶۰ ۵۲,۶۸۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سانتافه مدل ۲۰۱۵ س س ۲۰۱۵ ش ش ۴۱۴۵-۵۴۵۸ سفیدو مشکی ۲۳۵۹سی سی ۳,۰۰۰ ۱,۵۹۱,۵۶۸,۱۶۰ ۵۲,۶۸۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ اتومات ۲۴۰۰سی سی اتومات ۴سیلندرسفیدKNAGN4120G5636290ش م G4KEEH165042(ده درصد ارزش گمرکی ۱۱۳۷۳۹۹۹۱ریال ) قابل توجه:  واگذاری و انتقال به غیر  تا پنج سال ممنوع می باشد )) ۱,۵۰۰ ۶۶۳,۳۰۴,۴۶۰ ۲۱,۹۵۵  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کیا اپتیما مدل و س س ۲۰۱۴ چهارسیلندر۲۰۰۰سی سی سفید اتومات ۴ درب معافیت ش ۲٫۹۷۷۹-۱۶/۱/۹۵**ش شKNAGM419BE5523516ش مG4NAEH711594 ۱,۵۰۰ ۵۰۶,۰۱۸,۱۰۰ ۱۶,۷۱۴  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه سواری  تویوتا کمری GLX مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -بنزینی-۲۴۹۴سی سی -۴درب -رنگ  مشکی- شماره شاسی۶T1BF4FK6GX587152 – شماره موتور۲ARU232933 ۱,۵۰۰ ۷۳۲,۶۵۵,۰۰۰ ۲۴,۱۹۲  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه هیوندایی IX35 ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : KMHJU81CDFU113406 ش م: G4KEFU594893رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۴۴,۸۷۵,۱۴۰ ۲۱,۳۴۵  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه هیوندایی توسان ix35 ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، رنگ مشکی ، ش ش : KMHJU81CDFU114290 ش م: G4KEFU595914 ۱,۵۰۰ ۶۴۴,۸۷۵,۱۴۰ ۲۱,۳۴۵  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی ، رنگ سفید ، ش ش : KMHSU81CDFU463428  ش م: G4KEFU565645 ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، رنگ سفید ، ش ش : KMHSU81CDFU462863 ش م: G4KEFU565330 ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سوزوکی ویتارا۱۶۰۰cc GLX AT 2WDشماره شاسی TSMYD2A24GM148594  و شماره موتور  M16A-1963247 ۱,۵۰۰ ۵۳۴,۹۷۰,۷۰۰ ۱۷,۶۷۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یکدستگاه اتومبیل سواری هیوندای اکسنت مدل ۲۰۱۵دنده اتوماتیک سقف سان روف پنج سرنشین ۱۶۰۰سی سی رنگ سفید ساخت کره ش شKMHCU41D0FU775664ش مG4FCEU421589 ۱,۵۰۰ ۳۹۵,۱۷۲,۹۶۰ ۱۳,۰۸۰  
۱ ۱ ۸۷۰۲۱۰۹۰ یک دستگاه تویوتا هایس سفید -مدل۲۰۱۵-ساخت۲۰۱۵- ش ش :JTGSX23P5F6161185 ش م :۹۰۰۷۳۶۶ ۲,۰۰۰ ۸۸۲,۰۰۱,۵۷۵ ۲۹,۱۳۳  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودروی سواری لکسوس  NX200T    مدل ۲۰۱۶   ساخت  ۲۰۱۶   –  پنج درب  – ۴ سیلندر – ۲۰۰۰  سی سی –  رنگ سفید –  شماره شاسی   JTJBARBZ0G2064802 شماره موتور ۸ARW219083 ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۴,۶۶۷,۵۰۰ ۴۹,۷۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری هیوندا توسان IX35 بنزینی اتوماتیک.۵در ۴سیلندر تودوزی چرم سقف کشویی ۲۰۰۰سی سی ساخت۲۰۱۵-مدل۲۰۱۶-کره-سفید-ش شTMAJ38138GJ040113-ش م G4NAFU015195 -ازمحل معافیت  معلولی مصوبه هیات دولت ۱,۵۰۰ ۶۴۷,۵۶۴,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ هیوندای توسان-IX35-چهار سیلندر-رنگ سفید-۲۰۰۰ سی سی-۵ درب-سال ساخت ۲۰۱۵-مدل ۲۰۱۶-ش ش TMAJ3813XGJ038556-ش مG4NAFU032039-غیر قابل انتقال و واگذاری تا ۵ سال ۱,۵۰۰ ۶۱۱,۲۵۲,۰۰۰ ۲۰,۲۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ LEXUS LEXUS NX300H HYBRID /ش.م:۲AR1409753    / ش.ش: JTJBJRBZ902034297 / س.س:۲۰۱۵-مدل:۲۰۱۶ / رنگ: خاکستری ۱,۷۵۰ ۱,۶۲۲,۳۸۴,۴۰۰ ۵۳,۷۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس NX300H  نو-۲۵۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:نوک مدادی-ش ش:JTJBJRBZ602003539-ش م:۲AR1165263 ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۶,۰۰۹,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس NX300H نو-هیبریدی-۲۵۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:سفید-ش ش:JTJBJRBZ402027094-ش م:۲AR1356623 ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۶,۰۰۹,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه خودروی سواری تویوتا  لکسوس هیبریدی  NX300H   سال ساختع  ۲۰۱۵   مدل ۲۰۱۶  ۴ سیلندر  ۲۵۰۰  سی سی   دنده اتوماتیک   سقف پاناروما ش ش JTJBJRBZ202034433 ش م    ۲AR1411877 ۱,۹۵۲ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه خودروی سواری تویوتا  لکسوس نقره ای رنگ هیبریدی  NX300H  سال ساخت   ۲۰۱۵ –  مدل  ۲۰۱۶  –  چهار سیلندر –  ۲۵۰۰  سی سی  دنده اتومات  سقف  پانوراما و ش شJTJBJRBZ702030586 ش م    ۲AR1379316 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ خاکستری- شماره شاسیJTJBJRBZ602024438 -شماره موتور۲AR1339653 ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۹,۹۸۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس  هیبریدی NX300H     به  ر نگ مشکی سا خت  ۲۰۰۱۵   مدل ۲۰۰۱۶   چهار سیلندر ۲۵۰۰  سی سی دنده اتومات – سقف  پاناروما    تودوزی چرم    شماره شاسی   JTJBJRBZ402027645 شماره موتور   ۲AR1360133 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا سورنتو-۵ درب-۴ سیلندر-۲۴۰۰ سی سی-رنگ مشکی-سال ساخت ۲۰۱۵-مدل ۲۰۱۶-ش شKNAPH813DG5185016-ش م G4KJFH757983 ۱,۵۰۰ ۸۳۰,۵۵۵,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا RAV4 نو- ۲۵۰۰ سی سی – ۴سیلندر- اتوماتیک- سال ساخت:۲۰۱۵- مدل:۲۰۱۶- ش ش:JTMDF4EV8GJ059216 – رنگ: سفید – ش م:۲ARF144341 ۱,۵۰۰ ۹۰۹,۳۸۱,۲۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا rav4 نو- ۲۵۰۰ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک- رنگ: مشکی- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ش ش:JTMDF4EVXFD124905- ش م:۲ARF009531 ۱,۵۰۰ ۸۳۴,۴۸۶,۰۰۰ ۲۷,۶۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- ۲۳۵۹ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ش ش:KMHSU81CDFU503133- ش م: G4KEFU014384 – رنگ: سفید ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ۲۳۵۹ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک- ش ش:KMHSU81CDFU510947- ش م: G4KEFU023140 – رنگ: سفید ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ۴سیلندر- اتوماتیک- ۲۳۵۹ سی سی – ش ش: KMHSU81CDFU510611- ش م: G4KEFU023152 -رنگ: مشکی ۱,۸۹۵ ۷۶۵,۸۰۱,۹۱۲ ۲۵,۳۵۶  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-۲۴۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:سفید-ش ش:KMHSU81CDFU510920-ش م:G4KEFU023149 ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-۲۴۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:مشکی-ش ش:KMHSU81CDFU511026-ش م:G4KEEU471261 ۱,۸۹۵ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- ۲۳۵۹ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ش ش:KMHSU81CDFU503133- ش م: G4KEFU014384 – رنگ: سفید ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ۲۳۵۹ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک- ش ش:KMHSU81CDFU510947- ش م: G4KEFU023140 – رنگ: سفید ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ۴سیلندر- اتوماتیک- ۲۳۵۹ سی سی – ش ش: KMHSU81CDFU510611- ش م: G4KEFU023152 -رنگ: مشکی ۱,۸۹۵ ۷۶۵,۸۰۱,۹۱۲ ۲۵,۳۵۶  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-۲۴۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:سفید-ش ش:KMHSU81CDFU510920-ش م:G4KEFU023149 ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-۲۴۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:مشکی-ش ش:KMHSU81CDFU511026-ش م:G4KEEU471261 ۱,۸۹۵ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-۲۵۰۰ سی سی-۴ سیلندر-رنگ:سفید-ش ش:KMHSU81CDFU510642-ش م:G4KEFU011027 ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-ش ش:۶۴۰۸/۱۴۴۰ ۳,۷۹۰ ۱,۵۹۱,۰۴۱,۳۶۰ ۵۲,۶۸۰  
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-ش ش:۴۱۶۴/۴۳۴۲/۴۱۴۴/۴۱۳۹/۴۳۵۱/۴۳۵۵/۴۱۲۶ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۳,۷۵۱,۸۰۰ ۱۸۵,۱۵۰  
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۶-ش ش:۴۴۱۲/۴۳۷۱/۴۳۶۲/۳۷۴۳/۳۹۹۲/۳۸۹۸/۳۸۳۵ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۱,۹۰۰,۳۰۰ ۱۸۵,۱۵۰  
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۶-ش ش:۵۱۴۷/۵۰۹۹/۴۳۷۸/۴۳۷۳/۳۹۴۲/۴۳۶۶/۴۱۸۶ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۱,۹۰۰,۳۰۰ ۱۸۵,۱۵۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۴۹۰ دو دستگاه تویوتا لندکروز سفید-مدل ۲۰۱۵-ساخت۲۰۱۵- ش ش :JTMHX09J1F4102175- JTMHX09J6F4102012 ش م :۰۵۳۶۸۲۳-۰۵۳۶۳۹۷ ۳,۰۰۰ ۳,۲۷۲,۴۸۵,۳۰۰ ۱۰۸,۰۹۲  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری کیا سراتو-۴درب-۴سیلندر-۲۰۰۰سی سی-بنزینی-دنده اتومات-رنگ سفید-مدل ۲۰۱۵ -سال ساخت ۲۰۱۵-ش ش KNAFZ417BF5378425 ش مG4NAEH520789 ۱,۵۰۰ ۵۱۶,۲۳۵,۶۰۰ ۱۷,۰۶۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندای ولستر  ۱۶۰۰cc(A/T)چهار سیلندر-سه درب-بنزینی-سال ساخت و مدل ۲۰۱۵-رنگ زرد-ش س: KMHTC61CBFU231260 ش مG4FGEU433301 ۱,۵۰۰ ۵۱۵,۵۴۸,۱۴۰ ۱۷,۰۷۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو تویوتا لکسوس  LEXUS-NX300H-هیبریدی ۲۵۰۰CC -چهار سیلندر-بنزینی-۵درب-سال ساخت و مدل ۲۰۱۵ -رنگ خاکستری -ش ش:JTJBJRBZ8F2017001    – ش م:۲AR1277460 ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۴,۹۷۳,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو تویوتا لکسوس LEXUS NX300Hهیبریدی-۴سیلندر-۲۵۰۰cc-بنزینی-۵درب-رنگ خاکستری-سال ساخت و مدل ۲۰۱۵-ش ش:JTJBJRBZ5F2013682-ش م:۲AR1248608 ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۴,۹۷۳,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو سواری تویوتا کمری هیبریدی مدل ۲۰۱۵ ساخت ۲۰۱۶ دنده اتومات ۲۴۹۴cc رنگ مشکی ش شاسی ۴T1BD1FK3GU181928 ش م ۲ARX242729 ۱,۵۰۰ ۹۰۸,۳۸۷,۹۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری کیا سراتو-۴درب-۴سیلندر-۲۰۰۰سی سی-بنزینی-دنده اتومات-رنگ سفید-مدل ۲۰۱۵ -سال ساخت ۲۰۱۵-ش ش KNAFZ417BF5378425 ش مG4NAEH520789 ۱,۵۰۰ ۵۱۶,۲۳۵,۶۰۰ ۱۷,۰۶۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندای ولستر  ۱۶۰۰cc(A/T)چهار سیلندر-سه درب-بنزینی-سال ساخت و مدل ۲۰۱۵-رنگ زرد-ش س: KMHTC61CBFU231260 ش مG4FGEU433301 ۱,۵۰۰ ۵۱۵,۵۴۸,۱۴۰ ۱۷,۰۷۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو تویوتا لکسوس  LEXUS-NX300H-هیبریدی ۲۵۰۰CC -چهار سیلندر-بنزینی-۵درب-سال ساخت و مدل ۲۰۱۵ -رنگ خاکستری -ش ش:JTJBJRBZ8F2017001    – ش م:۲AR1277460 ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۴,۹۷۳,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو تویوتا لکسوس LEXUS NX300Hهیبریدی-۴سیلندر-۲۵۰۰cc-بنزینی-۵درب-رنگ خاکستری-سال ساخت و مدل ۲۰۱۵-ش ش:JTJBJRBZ5F2013682-ش م:۲AR1248608 ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۴,۹۷۳,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو سواری تویوتا کمری هیبریدی مدل ۲۰۱۵ ساخت ۲۰۱۶ دنده اتومات ۲۴۹۴cc رنگ مشکی ش شاسی ۴T1BD1FK3GU181928 ش م ۲ARX242729 ۱,۵۰۰ ۹۰۸,۳۸۷,۹۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروسواری تویوتا لکسوس -LEXUS-NX300H-هیبریدی-۲۵۰۰CC-چهار سیلندر-۵درب-بنزینی-سال ساخت ومدل۲۰۱۵-رنگ خاکستری-ش ش:JTJBJRBZ0F2016845 ش م:۲AR1276005—–ش ش:JTJBJRBZ2F2016796 ش م: ۲AR1275431 ۳,۰۰۰ ۳,۲۸۹,۹۴۷,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه  خودروی سواری BMW X4  ۲۸i xdrive  پنج درب بنزینی ۱۹۹۷ سی سی  ساخت کشور آمریکا رنگ مشکی سال ساخت و مدل ۲۰۱۵ شماره شاسی۵UXXW3C558F0M87185 و شماره موتور N20B20A – A634094L ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یکدستگاه خودروی سواری هیوندا النترا چهاردرب سفیدرنگ سال ساخت۲۰۱۵ مدل۲۰۱۵ حجم موتور۱۸۰۰CCش ش KMHDH41EBFU377036ش م G4NBEU799150 ۱,۵۰۰ ۵۰۴,۳۷۳,۴۰۰ ۱۶,۷۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای IX35 نو – مدل ۲۰۱۵ – ۲۳۵۹cc – کد انجین G4KE – شاسی KMHJU81CDFU033260موتور G4KEEU512722 – رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۴۴,۸۷۵,۱۴۰ ۲۱,۳۴۵  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه خودور سواری میتسوبیشی اتلندر SUV بنزینی ۲۳۶۰ سی سی ۵ در رنگ مشکی سال ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ شماره شاسیJMYXTGF3WGZ701434 شماره موتور ۴B12QB1030 ۱,۵۰۰ ۷۷۰,۴۰۶,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه خودروتویوتا راو۴مدل۲۰۱۶ساخت۲۰۱۵ساخت کشورژاپن رنگ مشکی بنزینی -اتوماتیک-۵درب-حجم موتور۲۵۰۰ccنوع موتور۲AR-FEش شJTMDF4EV6GD178865ش م۲ARF136204 ۱,۷۰۰ ۹۰۹,۰۸۰,۲۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه هیوندایIX35(توسان)به رنگ سفید ۵درب بنزینی-۲۴۰۰CCساخت۲۰۱۴مدل۲۰۱۵کشورسازنده کره جنوبی ش شKMHJU81CDFU996338ش مG4KEEU461074 اتوماتیک۴سیلندر ۱,۵۰۰ ۶۴۴,۴۶۹,۵۸۵ ۲۱,۳۴۵  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس سفید رنگ بنزینی سال ساخت ۲۰۱۵  مدل  ۲۰۱۶  ساخت کشور تایلند   چهار درب  ۲۷۰۰cc  شماره موتور ۲TRA000300  شماره شاسی MR0HX8CD0G0893861 ۱,۵۰۰ ۶۷۹,۷۷۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ یکدستگاه تویوتا هایلوکس دوکابین ۴*۴ بنزینی سفید دنده معمولی رنگ تایلند- ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ۴ سیلندر ۲۷۰۰cc شماره شاسیMR0HX8CD7G0889709 شماره موتور ۲TR5446270 ۱,۵۰۰ ۶۸۱,۱۸۷,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰  
۱ ۱۳ ۸۷۰۳۲۲۹۰ سواری هیوندا هاچ بک I20اتومات ۴س حجم موتور۱۳۹۶سی سی مدل ۲۰۱۵سال ساخت ۲۰۱۵ ۱۳,۸۵۸ ۴,۵۲۷,۱۴۲,۷۵۰ ۱۵۹,۵۷۵  
۱ ۴۲ ۸۷۰۳۲۲۹۰ سواری هیونداهاچ بک I20 اتومات ۴س حجم موتور۱۳۹۶سی سی مدل ۲۰۱۵سال ساخت ۲۰۱۴ ۴۴,۷۷۲ ۱۴,۶۲۶,۱۵۳,۵۰۰ ۵۱۵,۵۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۲۹۰۰۰ HIACE GL 2TR-FE 2694cc شاسی: JTGSX23P7G6165966 موتور: ۲TR9040229 ۲,۸۰۰ ۹۳۵,۰۶۱,۴۰۰ ۳۰,۹۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ LEXUS NX200T (A/T-6+1)AC AGZ15L-AWTLTV 8AR-FTS(1998cc)شاسی:JTJBARBZ2G2069239موتور:۸ARW237572 ۱,۵۰۰ ۱,۵۲۵,۱۰۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولا GLI نو – مدل ۲۰۱۶– ۱۹۸۷cc – کد انجین ۳ZR-FE- ش ش RKLBL9HE2G5248965-موتور ۳ZRX549752– رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۵۸۴,۰۱۸,۰۰۰ ۱۹,۳۰۰  
۱ ۱۰ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولا حجم موتور ۱۹۸۷ سی سی  کد موتور ۳ZR-FE ۱۵,۰۰۰ ۵,۱۷۴,۴۶۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ هیوندای النترا ش.شKMHDH41E3FU347282ش.مG4NBEU774435 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۵۰۳,۶۳۴,۰۴۰ ۱۶,۶۷۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه خودرو سواری تویوتا کرولا GLI سال ساخت و مدل ۲۰۱۵ شماره شاسیRKLBL9HE9F5245088 , و شماره موتور ۳ZRX531786 ۱,۵۰۰ ۵۸۳,۰۹۱,۶۰۰ ۱۹,۳۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ TOYOTA CAMARY HYBRIDشاسی:۴T1BD1FK8GU186073موتور:۲ARX268281 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تعداد ۵ دستگاه خودرو سواری تویوتا کمری هیبریدی ساخت کشور آمریکا مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵ به حجم موتور ۲۴۹۴ سی سی با کد موتور ۲AR سوخت برقی و بنزینی ۷,۵۰۰ ۴,۵۵۲,۱۷۳,۵۰۰ ۱۵۰,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی ۴T1BD1FK3GU182979 2ZRX247800  ۲۴۹۴CC رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا لکسوس NX300H JTJBJRBZXG2034142 2AR1408030  ۲۴۹۴CC رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱۷ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو سواری کمری هیبرید ۲۴۹۴ سی سی کد موتور ۲AR-FXE ۲۵,۵۰۰ ۱۵,۴۹۱,۷۱۷,۵۰۰ ۵۱۱,۷۰۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دو دستگاه تویوتا کمری هیبریدی به کد موتور ۲AR مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵ ساخت آمریکا ۳,۰۰۰ ۱,۸۱۸,۷۶۲,۴۰۰ ۶۰,۲۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه خودروی سواری کار تویوتا ان ایکس ۳۰۰ هیبریدی برقی و بنزینی به حجم موتور۲۴۹۴ سی سی ساخت کشور ژاپن مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵ به شماره شاسی JTJBJRBZ5G2035974 به شماره موتور ۲AR1425147 به رنگ سفید ۲,۰۰۰ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ HYUNDAI SANTAFE شاسی:KMHSU81BDGU497718موتور:G4KJFU013977 سفید ۱,۷۰۰ ۷۹۹,۱۰۷,۴۰۰ ۲۶,۴۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ HYUNDAI SANTAFE G4KE  شاسی: KMHSU81BDGU609568 موتور:G4KJFA760194 ۱,۷۰۰ ۷۹۸,۶۰۴,۸۵۰ ۲۶,۴۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ HYUNDAI SANTAFEشاسی:KMHSU81BDGU497737موتور:G4KJFU014264 سفید ** واگذاری و انتقال خودرو به غیر به مدت ۵ سال ممنوع می باشد .** ۱,۷۰۰ ۷۹۹,۱۰۷,۴۰۰ ۲۶,۴۵۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ HYUNDAI SANTAFEشاسی:KNHSU81BDGU497767موتور:G4KJFU014234 سفید (واگذاری و انتقال خودرو به غیر به مدت ۵ سال ممنوع است ۱,۷۰۰ ۷۹۹,۱۰۷,۴۰۰ ۲۶,۴۵۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما  G4KE  ۲۳۵۹CC ۳,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۵۰۸,۶۰۰ ۴۳,۱۱۰  
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما G4KE 2359CC ۳,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۸,۲۲۰ ۴۳,۱۱۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپرتیج ش.شKNAPC812DF7707532ش.مG4KEEH462641 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتج ش.شKNAPC812DF7707542ش.مG4KEEH462653 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتج ش.شKNAPC812DF7707747 ش.م رنگ سفیدG4KEEH462649 ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰  
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج اس ال اتوماتیک نو – مدل ۲۰۱۵ –۲۳۵۹cc – کد انجین G4KE- شاسیKNAPC812DF7781002- موتور G4KEEH451417-رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۲۶۲,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما G4KE 2359CC ۳,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۸,۲۲۰ ۴۳,۱۱۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپرتیج ش.شKNAPC812DF7707532ش.مG4KEEH462641 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتج ش.شKNAPC812DF7707542ش.مG4KEEH462653 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتج ش.شKNAPC812DF7707747ش.م رنگ سفیدG4KEEH462649 ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج اس ال اتوماتیک نو – مدل ۲۰۱۵ –۲۳۵۹cc – کد انجین G4KE- شاسیKNAPC812DF7781002- موتورG4KEEH451417- رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۲۶۲,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج اس ال اتوماتیک نو – مدل ۲۰۱۵ –۲۳۵۹cc – کد انجین G4KE- شاسیKNAPC812DF7781005- موتورG4KEEH461397- رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۲۶۲,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج ش.ش KNAPC812DF7708804 ش.مG4KEEH462787 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تعداد یک دستگاه خودروی سواری کار تویوتا راو۴ به حجم موتور ۲۴۹۴ سی سی ساخت کشور ژاپن به کد موتور ۲ARمدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵ به شماره شاسیJTMDF4EV7GJ054363 به شماره موتور ۲ARF130130 ۱,۷۰۰ ۹۱۰,۴۳۴,۷۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا RAV4 JTMDF4EVXGJ054678 2ARF131242  ۲۴۹۴CC رنگ سفید ۱,۷۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافورJTMDF4EV6GD181698 2ARF144411  ۲۴۹۴CC رنگ مشکی ۱,۷۰۰ ۹۱۱,۲۷۷,۵۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافورJTMDF4EV9GD183378 2ARF152485  ۲۴۹۴CC رنگ مشکی ۱,۷۰۰ ۹۱۱,۲۷۷,۵۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری کار کیا اسپرتیج حجم موتور ۲۳۵۹سی سی کد موتور G4KE ۱۸,۰۰۰ ۷,۶۸۶,۳۳۳,۰۰۰ ۲۵۳,۸۰۰
۱ ۱۰ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری کیا اپتیما حجم موتور ۲۳۵۹سی سی کد موتورG4KE ۱۵,۰۰۰ ۶,۵۲۷,۹۳۱,۷۵۰ ۲۱۵,۵۵۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای توسان ix35 نو حجم موتور۲۳۵۹ مدل ۲۰۱۵ ۶,۸۰۰ ۲,۵۸۴,۸۷۹,۵۰۰ ۸۵,۳۸۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو حجم موتور ۲۳۵۹cc مدل ۲۰۱۵ ش شKMHSU81C2FU474310  ش مG4KEFU581472 رنگ سفید ۱,۷۰۰ ۷۹۷,۴۴۳,۵۰۰ ۲۶,۳۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه خودروی سواری کار کیا اسپورتیج به حجم موتور ۲۳۵۹ سی سی به کد موتورG4KE به شماره شاسیKNAPC812DG7823028 به شماره موتور G4KEFH467885سوخت بنزینی ساخت کشور کره جنوبی مدل ۲۰۱۶ و سال ساخت ۲۰۱۵ ۱,۵۰۰ ۶۳۹,۹۹۹,۰۰۰ ۲۱,۱۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ HILUX DOUBLE CAB 2TR-FE 2694ccشاسی:MR0HX8CD7G1352574موتور:۲TR8900390 ۱,۵۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ ۳دستگاه سواری تویوتا لکسوسnx200t  دنده اتومات ۵درب ۴سیلندر ۱۹۹۸ سی سی  مدل و ساخت ۲۰۱۵- قا بل توجه پلیس راهور- ده درصد ارزش گمرکی معادل ۴۵۸۶۶۳۹۹۰ ریال می باشد ۴,۵۰۰ ۴,۵۶۳,۸۲۰,۸۰۰ ۱۵۱,۲۰۰
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۱۹ ۶دستگاه هیوندا اکسنت مدل ۲۰۱۶  ساخت ۲۰۱۵  دنده اتومات ۴درب ۴سیلندر ۱۵۹۱ سی سی ۹,۰۰۰ ۳,۰۷۸,۳۶۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سه دستگاه سواری تویوتا لکسوس NX200T   دنده اتومات ۵درب ۴سیلندر ۱۹۹۸ سی سی مدل و ساخت ۲۰۱۵- قابل توجه پلیس راهور -ده درصد ارزش گمرکی معادل ۴۵۸۶۶۳۹۹۰ ریال میباشد ۴,۵۰۰ ۴,۵۶۳,۸۲۰,۸۰۰ ۱۵۱,۲۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری تویوتا لکسوس NX200T  مدل و ساخت ۲۰۱۵  مشکی ۱۹۹۸سی سی ۴سیلندر ۵درب شاسی JTJBARBZXF2028582موتور ۸ARW075253  قابل توجه پلیس راهور ۱۰% ارزش قلم گمرکی به مبلغ ۱۵۲۸۸۷۹۹۷ ریال می باشد ۱,۸۰۰ ۱,۵۲۱,۲۷۳,۶۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری تویوتا لکسوس NX200t  — ۱۹۹۸ سی سی ۵ درب مدل و ساخت ۲۰۱۵ رنگ سفید — ش شاسیJTJBARBZ6F2008300 ش موتور ۸ARW020867)(ده درصد ارز به مبلغ ۱۵۲۸۸۷۹۹۶ریال می باشد) ۱,۸۰۰ ۱,۵۲۱,۲۷۳,۶۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه هیوندای النترا رنگ سفید ۴ سیلندر ۱۷۹۷ سی سی ۴ درب دنده اتوماتیک مدل وساخت ۲۰۱۵a-  شاسی KMHDH41EBFU377026موتورG4NBEU799198- قابل توجه پلیس راهور- ده درصد ارزش گمرکی معادل ۵۰۶۱۶۹۴۲ ریال می باشد/ واگذاری به غیر به مدت ۵ سال ممنوع میباشد ۱,۵۰۰ ۴۸۰,۰۸۵,۸۱۲ ۱۵,۸۹۱
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه سواری کیا اسپورتیج دنده اتومات ۵درب ۲۳۵۹ سی سی سفید ساخت ۲۰۱۵  مدل ۲۰۱۶  -۴سیلندر شاسی KNAPC812DG7822922موتورG4KEFH467834- قابل توجه پلیس راهور- ده درصد ارزش گمرکی معادل ۶۴۲۲۰۳۵۴ ریال می باشد/واگذاری کالا به غیر به مدت ۵ سال ممنوع می باشد ۱,۸۰۰ ۶۱۶,۳۴۹,۵۰۲ ۲۰,۴۰۱
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یکدستگاه خودرو سواری تویوتا کرولاGLIسفید ۴ درب ۴سیلندر ۲۰۰۰CC مدل وساخت ۲۰۱۵ ساخت تایوان ش شRKLBL9HEXF5242572 ش م ۳ZRX521596 ۱,۵۰۰ ۵۶۳,۱۱۵,۰۰۰ ۱۸,۶۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری هیوندای سانتافه-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-۵درب-۴سیلندر-۲۳۵۹cc-رنگ مشکی-ش مجوز واردات ۱۴۵۹۸۳۴۵۲۴۶۳۹۶۶-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴-شماره شاسیKMHSU81C2GU553283-شماره موتور G4KEEU501038 ۱,۵۰۰ ۷۷۳,۱۴۳,۰۰۰ ۲۵,۵۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه خودروسواری هیوندای سوناتاال اف ۴درب ۴سیلندر۲۴۰۰سی سی رنگ سفیدمدل و ساخت ۲۰۱۵ ساخت کره جنوبی به شماره شKMHE341G6FA094383 وش مG4KEEA587850 به شماره مجوز۱۴۶۰۸۰۳۳۷۹۱۷۸۴۱۹-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۶۹۸,۵۲۳,۵۲۵ ۲۳,۰۶۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه خودروی سواری تویوتا راو۴ ۵درب ۴سیلندر۲۵۰۰سی سی مدل وساخت۲۰۱۵رنگ سفیدساخت ژاپن به ش شJTMDF4EV3FD174464 به ش م ۲ARF118194 وشماره مجوز۱۴۶۰۸۰۳۱۶۵۶۴۳۱۵۱-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۸۱۴,۶۶۶,۵۰۰ ۲۶,۹۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه خودرو سواری کارهیوندای سانتافه  ۲۴۰۰CCسفید ۵درب ۴سیلندر ساخت ومدل ۲۰۱۵  ش شKMHSU81CDFU466778 ش م G4KEFU570378 ش مجوز۱۴۶۰۲۷۳۵۶۶۳۵۵۴۷۶-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۷۶۷,۶۵۲,۹۰۰ ۲۵,۳۵۶
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه خودروی سواری کیااپتیماTF چهاردرب ۴سیلندر۲۴۰۰سی سی رنگ مشکی مدل وساخت ۲۰۱۵ ساخت کره جنوبی به ش شKNAGN412BF5619579 به ش مG4KEEH173042 به شماره مجوز۱۴۶۰۸۰۳۲۸۹۱۷۵۷۱۷-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۶۲۶,۲۹۳,۸۰۰ ۲۰,۶۸۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه سواری خودروتویوتاراو۴ پنج درب ۴سیلندر۲۵۰۰سی سی مدل وساخت۲۰۱۵ رنگ سفیدساخت ژاپن به ش شJTMDF4EV6FD174099 به ش م ۲ARF117515 به شماره مجوز۱۴۶۰۸۰۳۰۳۳۵۶۷۵۹۶-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۸۱۴,۶۶۶,۵۰۰ ۲۶,۹۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری audiمشکی حجم موتور۱۹۸۴ چهارسیلندرش شwa1lfafp6ea014115ش مx20151215497897 ساخت کشور آلمان ۱,۸۳۵ ۱,۱۵۰,۵۲۷,۱۵۰ ۳۷,۹۹۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری AOD/Q3 مدل ۲۰۱۶ ش ش WAUZZZ8U9GR061701 ش م DFT006440 مشکی متالیک شماره نامه وزارت امور خارجه ۲/۹۷۹۷ مورخ ۹۴/۱۲/۲۴ و ۱/۹۷۹۷/۱۵۱/۹۷۹۷مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۱,۷۱۸ ۱,۰۰۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۰۹

 

 

 

۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور RAV4دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴CCساخت ۲۰۱۵و۲۰۱۶مدل ۲۰۱۶رنگ مشکی -خاکستری -سفید ۱۰,۰۰۰ ۴,۵۵۷,۸۹۲,۵۰۰ ۱۵۰,۵۰۰
۱ ۱۸ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور RAV4دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴CCساخت ومدل۲۰۱۵رنگ سفید ۳۶,۰۰۰ ۱۵,۰۰۴,۳۵۳,۶۰۰ ۴۹۶,۸۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور اتومات ساندروف ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی ۵سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید ش شJTMDF4EV8GJ054372 ش م ۲ARF130104 ۲,۰۰۰ ۹۱۱,۵۷۸,۵۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور اتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید ش ش JTMDF4EV3GJ054201 ش م ۲ARF129645 ۲,۰۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۰۸۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور دنده اتومات ۲۴۹۴ سی سی ۵ سرنشین سقف ساندروف سفید ۴ سیلندر ساخت و مدل ۲۰۱۵ ش ش JTMDF4EV4FD172111 ش م ۲ARF114390 ۲,۰۰۰ ۸۳۵,۱۷۶,۰۰۰ ۲۷,۵۸۶
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴ccساخت ومدل۲۰۱۵رنگ سفید ۸,۰۰۰ ۳,۳۴۰,۷۰۴,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵-۲۰۱۶ سفید مشکی دنده اتومات ۵سرنشین ۲۴۹۴ سی سی سقف ساندروف ۴ سیلندر ۱۴,۰۰۰ ۶,۳۷۵,۷۸۲,۰۰۰ ۲۱۰,۷۰۰
۱ ۱۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافوراتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۳,۶۷۳,۶۷۷,۵۰۰ ۴۵۱,۵۰۰
۱ ۸ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتارافور۴سیلندردنده اتوماتیک ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ مشکی-سفید-قهوه ای ۱۶,۰۰۰ ۷,۲۸۶,۶۰۸,۰۰۰ ۲۴۰,۸۰۰
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ شرح کالا: کیا اسپورتیج SL اتومات پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۳,۲۰۲,۶۳۸,۷۵۰ ۱۰۵,۷۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا توسان IX35 ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ سفید ۲۳۵۹ سی سی سقف پاناروما دنده اتومات ۴ سیلندر ش ش KMHJU81CDFU942608 ش مG4KEEU378612 واگذاری وانتقال بغیر بمدت ۵سال ممنوع می باشد ۲,۰۰۰ ۶۴۵,۸۹۹,۷۰۰ ۲۱,۳۳۴
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا توسان IX35برنگ سفید سقف پاناروما  ساخت ۲۰۱۴مدل۲۰۱۵سرنشین ۵نفر ۲۳۵۹CC ش ش:KMHJU81CDFU993927 ش م:G4KEEU459720واگذاری و انتقال بغیر تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۶۴۵,۸۹۹,۷۰۰ ۲۱,۳۴۵
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه ۲۳۵۹ سی سی دنده اتومات ۴ سیلندر ۷ سرنشین خاکستری سقف پاناروما ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۳,۹۷۸,۹۲۰,۴۰۰ ۱۳۱,۷۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه ۲۳۵۹ سی سی دنده اتومات ۷ سرنشین ۴ سیلندر مشکی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ سقف پاناروما ش ش KMHSU81C4FU442068 ش مG4KEEU535155 واگذاری و انتقال بغیر تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۷۹۷,۰۴۸,۴۰۰ ۲۶,۳۲۷
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه ۴سیلندردنده اتوماتیک ۷سرنشین سقف پاناراما ۲۳۵۹ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ مشکی  ش ش:KMHSU81BDGU609198 ش م:G4KJFA759656 واگذاری و انتقال بغیر تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۸۰۰,۳۷۷,۰۰۰ ۲۶,۴۵۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷ سرنشیسن مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۴,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۷۵۴,۰۰۰ ۵۲,۸۷۴
۱ ۱۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷  سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۲۴,۰۰۰ ۹,۶۱۲,۴۵۹,۰۰۰ ۳۱۷,۴۰۰
۱ ۲۳ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷  سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۴۶,۰۰۰ ۱۸,۴۲۳,۸۷۹,۷۵۰ ۶۰۸,۳۵۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷ سرنشین مدل و ساخت ۲۰۱۵ ۶,۰۰۰ ۲,۳۹۱,۱۴۵,۲۰۰ ۷۸,۹۸۱
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۷ سرنشین مدل۲۰۱۶ و ساخت ۲۰۱۵ ش ش KMHSU81CDGU555735 ش م G4KEFU005081رنگ سفید ۲,۰۰۰ ۸۰۰,۳۷۷,۰۰۰ ۲۶,۴۳۷
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه برنگ سفید سقف پاناروما ۷سرنشین ۲۳۵۹ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶ ش م:G4KEFA744174 ش ش:KMHST81C5GU595949 واگذاری وانتقال خودرو به غیر به مدت پنج سال ممنوع می باشد ۲,۰۰۰ ۸۰۰,۳۷۷,۰۰۰ ۲۶,۴۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه برنگ مشکی دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۷سرنشین ۲۳۵۹ccسقف پاناروما مدل۲۰۱۵ساخت ۲۰۱۴ ش ش:KMHSU81C7FU441996 ش م:G4KEEU535497 واگذاری و انتقال بغیر خودرو تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۷۹۷,۰۴۸,۴۰۰ ۲۶,۳۲۷
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه برنگ مشکی سقف پاناروما ساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶سرنشین ۷نفر۲۳۵۹cc ش ش:KMHSU81BDGU609211 ش م:G4KJFA759726واگذاری وانتقال خودرو به غیر به مدت پنج سال ممنوع می باشد ۲,۰۰۰ ۸۰۰,۳۷۷,۰۰۰ ۲۶,۴۳۷
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه رنگ مشکی دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۷سرنشین ۲۳۵۹ccسقف پاناروما مدل۲۰۱۵ساخت۲۰۱۴  ش ش:KMHSU81C1FU441380 ش م:G4KEEU535474واگذاری و انتقال بغیر تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۷۹۷,۰۴۸,۴۰۰ ۲۶,۳۲۷
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه کیا اسپورتج ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ سقف پاناروما دنده اتوماتیک ۴ سیلندر ۵ سرنشین حجم موتور ۲۳۵۹ سی سی به رنگ  سفید شماره شاسی : KNAPC812DG7777208 شماره موتور : G4KEEH463005 ۲,۰۰۰ ۶۳۸,۹۸۳,۸۰۰ ۲۱,۱۵۰
۱ ۳ ۸۷۰۴۳۱۰۰ توبوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی  بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ۶,۰۰۰ ۲,۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰ ۶۷,۴۶۷
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس  دنده و سقف معمولی  شاسی بلند ۲دیفرانسیل ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی ۵سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید بنزینی ۲ کابین ش شMR0HX8CD5G1343338 ش م ۲TR5449711 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس SR5 دنده معمولی۲۷۰۰ سی سی ۲دیفرانسیل ۲ کابین بنزینی سفید۵سرنشین دنده و سقف معمولی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵  ش شMR0HX8CD6G1347852 ش م ۲TR5457207 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس SR5 دنده و سقف معمولی ۲دیفرانسیل ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی ۵سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید بنزینی ۲ کابین ش شMR0HX8CD0G0893794 ش م ۲TR8902386 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس SR5دنده معمولی ۴سیلندر ۵سرنشین ۲۶۹۴CCسقف معمولی رنگ سفید  ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش ش:MR0HX8CD1G1346818 ش م:۲TR5456460 ۲,۰۰۰ ۶۸۱,۴۱۲,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس SR5دو کابین دنده و سقف  معمولی ۴ سیلندر سفید  ۲۷۰۰ سی سی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش ش MR0HX8CD0G1352643 ش م ۲TR8900532 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده اتومات سقف معمولی ۲ کابین ۲ دیفرانسیل شاسی بلند بنزینی ۵ سرنشین ۲۷۰۰ سی سی ۴ سیلندر مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید ش شMR0HX8CD1G1351288 ش م ۲TR8895847 ۲,۰۰۰ ۷۴۹,۵۵۳,۷۵۰ ۲۴,۷۵۰
۱ ۲ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده معمولی سقف معمولی ۲ کابین ۲ دیفرانسیل شاسی بلند بنزینی ۵ سرنشین ۲۷۰۰ سی سی ۴ سیلندر مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۴,۰۰۰ ۱,۳۶۲,۸۲۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی -رنگ سفید -۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش ش MR0HX8CD9G1348722 ش م ۲TR5460129 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹
۱ ۳ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲ کابین ۲ دیفرانسیل شاسی بلند۵ سرنشین ۴ سیلندربنزینی ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۶,۰۰۰ ۲,۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰ ۶۷,۴۶۷
۱ ۳ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی  بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ۶,۰۰۰ ۲,۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰ ۶۷,۴۶۷
۱ ۴ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی  سفید بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۸,۰۰۰ ۲,۷۲۵,۶۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی  سفید بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش ش MR0HX8CDXG1348745 ش م ۲TR5460213 ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹
۱ ۲ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۴,۰۰۰ ۱,۳۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴۴,۹۷۸
۱ ۴ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۸,۰۰۰ ۲,۷۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۵۵
۱ ۲ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ۴,۰۰۰ ۱,۳۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴۴,۹۷۸
۱ ۵ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۳,۴۰۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۲,۴۴۴
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا هایلوکس دنده و سقف معمولی ۲کابین ۲دیفرانسیل شاسی بلندبنزینی ۵سرنشین ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ش شMR0HX8CD8G0897625 ش م ۲TRA017837 رنگ سفید ۲,۰۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۸۹
۱ ۶ ۸۷۰۴۳۱۰۰ تویوتا وانت هایلوکس دوکابین ۴سیلندر دنده معمولی ۵سرنشین سقف معمولی ۲۶۹۴ccساخت ومدل ۲۰۱۶رنگ سفید ومشکی ۱۲,۰۰۰ ۴,۰۸۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ ۲دستگاه سواری تویوتا کمری هیبریدی -ش شاسی های ۴T1BD1FK6GU182846 و ۴T1BD1FK9GU185014برنگ های سفید ومشکی–مدل ساخت ۲۰۱۶ ۳,۱۷۶ ۱,۸۱۸,۷۶۲,۴۰۰ ۶۰,۲۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۲۹۰ تویوتا یاریس سدان-۴سیلندر-۱۵۰۰ سی سی-دنده اتومات-سقف معمولی-رنگ سفید ساخت ومدل۲۰۱۵-ش MHFBT9F32F6040550-م۱NZZ197808 ۱,۳۰۰ ۴۴۸,۴۶۶,۹۲۸ ۱۴,۸۴۴
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۲۹۰ سواری تویوتا یاریس هاچ بک  نو اتوماتیک سقف معمولی چهارسیلندر۱۵۰۰cc ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ سفید ش ش MR2KT9F39G1198001 ش م  ۱NZZ277999 ۱,۵۰۰ ۴۵۱,۶۶۹,۴۰۰ ۱۴,۹۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۲۹۰ سواری تویوتا یاریس هاچ بک نو اتوماتیک سقف معمولی چهارسیلندر ۱۵۰۰cc ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش شMR2KT9F34G1198066 ش م ۱NZZ275877 – ده درصد ارزش سیف کالا به مبلغ ۴۵۱۸۶۰۰۰ ریال قابل توجه پلیس راهور . ۱,۵۰۰ ۴۵۱,۶۶۹,۴۰۰ ۱۴,۹۵۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ بی ام و X4 XDRIVE_مدل ۲۰۱۶_ساخت۲۰۱۵_ ۴ سیلندر _ ۲۰۰۰ سی سی _سقف کشویی_دنده اتومات_رنگ مشکی_ ش ش:WBAXW3109G0R48045-ش م:N20B20AB2171216 ۴,۷۲۰ ۳,۶۰۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۴۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولاGLI-مدل۲۰۱۶ -ساخت۲۰۱۵-۴سیلندر-۲۰۰۰سی سی -دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ سفید-ش ش:RKLBL9HE9G5248901-ش م:۳ZRX5549031-قابل توجه پلیس راهور:۱۰درصد ارزش سیف کالا به مبلغ ۵۸۶۰۰۷۰۶ ریال میباشد. ۱,۴۰۰ ۵۶۱,۹۴۳,۲۰۰ ۱۸,۶۰۰
۱ ۴۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری کار رنو داستر دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ رنگ سبز ش شVF1HSRCA6FA519481 ش م F4RB403C064577 ۵۳,۰۲۰ ۱۷,۳۱۵,۲۳۲,۰۰۰ ۵۷۳,۳۱۴
۱ ۱۹ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری کار رنو داستر دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ رنگ سبز ش شVF1HSRCA8FA519465 ش م F4RB403C064646 ۲۲,۸۹۵ ۷,۴۷۷,۰۳۲,۰۰۰ ۲۴۷,۵۶۷
۱ ۲۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری تویوتا کرولا GLI دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت و مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE8F5242537 ش م ۳ZRX513421 ۳۳,۰۰۰ ۱۲,۸۲۳,۷۶۹,۲۰۰ ۴۲۴,۶۰۰
۱ ۲۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری تویوتا کرولا GLI دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت و مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE8F5245082 ش م ۳ZRX531629 ۳۶,۰۰۰ ۱۳,۹۸۹,۵۶۶,۴۰۰ ۴۶۳,۲۰۰
۱ ۲۸ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری تویوتا کرولا GLI دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت ومدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE4F5247296  ش م ۳ZRX541483 ۴۲,۰۰۰ ۱۶,۳۲۱,۱۶۰,۸۰۰ ۵۴۰,۴۰۰
۱ ۱۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو سفران دنده اتومات چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ سفید ش ش VF1ABLCCXGC282435 ش م M4RM735N428758 ۱۷,۹۴۰ ۶,۲۴۱,۳۵۴,۰۸۰ ۲۰۶,۶۵۴
۱ ۱۰ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو فلوئنس دنده معمولی چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش VF1LZL266FC295827 ش مM4RJ714N393053 ۱۳,۶۵۰ ۲,۹۵۱,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۷۲۴
۱ ۱۶ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو فلوئنس دنده معمولی چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۵ رنگ قرمز ش ش VF1LZL26XFC293207 ش م M4RJ714N382861 ۲۱,۸۴۰ ۴,۷۲۲,۳۳۶,۰۰۰ ۱۵۶,۳۵۸
۱ ۸ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری رنو فلوئنس دنده معمولی چهار سیلندر ۲۰۰۰ سی سی سقف معمولی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ مشکی ش ش VF1LZL268GC303783ش م M4RJ714N438618 ۱۰,۹۲۰ ۲,۴۳۲,۰۰۳,۰۴۰ ۸۰,۵۲۵
۱ ۶۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU879022 م:G4FCFU550866 ۹۴,۵۰۰ ۲۴,۸۹۵,۸۹۶,۴۸۰ ۸۲۴,۰۴۰
۱ ۶۵ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU879032 م:G4FCFU550676 ۹۷,۵۰۰ ۲۵,۶۸۶,۲۴۲,۴۰۰ ۸۵۰,۲۰۰
۱ ۹۰ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU879081 م:G4FCFU550858 ***قابل توجه پلیس راهور*** ده درصد ارزش گمرکی سیف کالا به میزان ۳۵۵۹۱۸۲۶۸۳ ریال می باشد. ۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۵۶۵,۵۶۶,۴۰۰ ۱,۱۷۷,۲۰۰
۱ ۸۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا اکسنت اتومات رنگ سفید ۴ سیلندر۱۶۰۰ccسقف کشویی مدل و ساخت ۲۰۱۵ ش:KMHCU41DBFU880690 م:G4FCFU550867 ۱۲۳,۰۰۰ ۳۲,۴۰۴,۱۸۲,۷۲۰ ۱,۰۷۲,۵۶۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندا النترا  ۱۸۰۰ سی سی سقف کشویی دنده اتومات ۴ سیلندر ۴ درب رنگ سفید ساخت و مدل ۲۰۱۵ شاسیKMHDH41E2FU347418 موتور G4NBEU774521 ۳,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۴۳۴,۹۸۰ ۳۳,۳۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو نوLEXUSNX200T  دنده اتومات رنگ سفید ۴سیلندر۲۰۰۰سی سی مدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵ شاسی JTJBARBZ1G2063786موتور۸ARW214765قابل توجه پلیس راهور ۱۰% ارزش گمرکی به مبلغ ۱۵۲۳۰۹۳۳۲ ریال مباشد ۲,۳۰۰ ۱,۵۲۲,۱۸۰,۸۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو هیوندا اکسنت ۴ سیلندر ۴ درب ۱۶۰۰ سی سی سقف کشویی دنده اتومات  رنگ سفید  مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ شاسیKMHCU41D1GU035297 موتور G4FCFU416482 ۳,۰۰۰ ۸۰۷,۵۹۴,۹۰۰ ۲۶,۷۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودروی سواری تویوتا لکسوس NX200-سقف کشویی- دنده اتوماتیک – ۴ سیلندر- ۲۰۰۰ سی سی – مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- رنگ سفید ش.ش:JTJBARBZ7G2068877 ش.م:۸ARW236263 ۴,۶۰۰ ۳,۰۴۷,۶۸۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۷۷
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودروی سواری تویوتا لکسوس NX200T-سقف کشویی- دنده اتوماتیک – ۴ سیلندر- ۲۰۰۰ سی سی – مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- رنگ مشکی ش.ش:JTJBARBZ8G2066264 ش.م:۸ARW224979 ***قابل توجه پلیس راهور*** ۱۰ درصد ارزش سیف کالا به میزان ۱۵۳۰۲۹۸۲۲ ریال می باشد. ۲,۳۰۰ ۱,۵۲۲,۶۸۴,۸۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ دستگاه سواری تویوتا لکسوس NX200T به رنگ ابی دارای سقف کشویی چهار سیلندر دنده اتوماتیک،حجم موتور ۱۹۹۸cc ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش شاسی:JTJBARBZXG2065844 ش موتور: ۸AR-FTSW223233 ۱,۵۰۰ ۱,۵۲۳,۸۴۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری BMW 528I SEDAN نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش شWBA5A5100GG178925 ش م N20B20AA3541283 ۶,۰۰۰ ۷,۴۵۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲۴۶,۶۷۵
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کار AUDI Q5 TFSI نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر ۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ سفید ش ش WA1CFCFP8GA082138 ش مCNC151531 ۳,۰۰۰ ۳,۱۰۸,۴۳۷,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کار AUDI Q5 TFSI نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۰۰۰CC ساخت۲۰۱۵مدل۲۰۱۶ رنگ مشکی ش ش WA1CFCFP1GA088881 ش مCNC155125 ۴,۵۰۰ ۴,۶۶۴,۸۱۸,۵۰۰ ۱۵۴,۵۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کار BMW X4 28I XDRIVE  نو اتوماتیک سقف کشوئی چهار سیلندر ۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ رنگ سفید ش شWBAXW3102G0R49392 ش م N20B20AB5961284 ۶,۰۰۰ ۷,۴۵۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲۴۶,۶۷۵
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کار BMW X4 28I XDRIVE نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش شWBAXW310XG0R49348 ش م N20B20AC0551283 ۶,۰۰۰ ۷,۴۵۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲۴۶,۶۷۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کارولوو  XC90 دنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندر۲۰۰۰سی سی رنگ آبی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵  شاسی YV1A2ALF4G1048376موتورB4204T271436891 ۱,۵۰۰ ۱,۷۱۶,۵۹۲,۵۰۰ ۵۶,۷۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری کیاسراتوم YD سقف کشوئی دنده اتومات ۲۰۰۰سی سی ۴سیلندر۴درب رنگ قرمز مدل وساخت ۲۰۱۵ شاسیKNAFZ417BF5337048موتورG4NAEH518627 ۱,۵۰۰ ۵۴۰,۱۴۱,۰۰۰ ۱۷,۸۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری تویوتا کرولا GLI نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE0F5246601 ش م ۳ZRX537402 ۱,۵۰۰ ۵۸۳,۰۹۱,۶۰۰ ۱۹,۳۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری تویوتا کرولا XLI نو اتوماتیک سقف معمولی چهارسیلندر۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش ش RKLBL9HE0F5236196 ش م ۳ZRX496877 ۶,۰۰۰ ۲,۰۶۶,۵۰۰,۸۰۰ ۶۸,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا  LEXUS NX300Hهیبریدی-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-۲۵۰۰ سی سی-۴سیلندر-دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ مشکی-شJTJBJRBZ2G2035009-م۲AR1417109 ۱,۵۰۰ ۱,۶۲۸,۷۹۵,۰۰۰ ۵۳,۸۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی -مدل وساخت۲۰۱۶- ۴ سیلندر – ۲۵۰۰ سی سی – سقف کشویی-دنده اتومات-رنگ:سفید – ش ش ۴T1BD1FK5GU186483- ش م ۲ARX270020 ۱,۵۰۰ ۸۸۸,۲۳۲,۸۰۰ ۲۹,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا لکسوس NX300H هیبریدی رنگ مشکی چهار سیلندر دنده اتومات سقف پانامرا حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی سال ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶   ش ش : JTJBJRBZ202035582  ش م : ۲AR1422180 ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۹,۹۸۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروسواری تویوتاکمری هیبریدی رنگ سفید دنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندرمدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵ و۵نفره  شاسی ۴T1BD1FK8GU180824موتور۲ARX238039 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۴۳۴,۷۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروسواری تویوتاکمری هیبریدی زنگ سفیددنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندرمدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵و۵نفره  شاسی ۴T1BD1FK9CU179262موتور۲ARX230954 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۴۳۴,۷۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱۰ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروسواری لکسوس NX300H هیبریLEXUSNX300H-HYBR1D نو دنده اتومات سقف کشوئی رنگ خاکستری ۴سیلندر  حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی مدل و ساخت ۲۰۱۵   ش ش : JTJBJRBZ902054468  ش م : ۲ARX1344088 ۱۸,۰۰۰ ۱۶,۴۶۵,۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه تویوتا کمری هیبریدی ۴ سیلندر دنده اتومات سقف معمولی حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی رنگ سفید ساخت و مدل ۲۰۱۵   ش ش : ۴T1BD1FK3FU176551  ش م : ۲ARX216902 ۴,۵۰۰ ۲,۷۲۵,۱۶۳,۷۰۰ ۹۰,۳۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه تویوتا کمری هیبریدی ۴ سیلندر نده اتومات سقف معمولی حجم موتور ۲۵۰۰  سی سی رنگ سفید ساخت و مدل ۲۰۱۵   ش ش : ۴T1BD1FK2FU176556  ش م : ۲ARX216867 ۴,۵۰۰ ۲,۷۲۶,۴۲۷,۹۰۰ ۹۰,۳۰۰
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه سواری تویوتا کمری هیبریدی  ۴ سیلندر حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی دنده اتومات سقف معمولی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ رنگ مشکی   ش ش : ۴T1BD1FK9GU180783 ش م : ۲ARX237719 ۹,۰۰۰ ۵,۴۵۶,۲۸۷,۲۰۰ ۱۸۰,۶۰۰
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه سواری تویوتا کمری هیبریدی  ۴ سیلندر حجمم موتور ۲۵۰۰ سی سی دنده اتومات سقف معمولی  مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ رنگ سفید   ش ش : ۴T1BD1FK5GU180733  ش م۲ARX237327 ۹,۰۰۰ ۵,۴۵۶,۲۸۷,۲۰۰ ۱۸۰,۶۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دستگاه سواری تویوتا کمری هیبریدی ۴ سیلندر حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی دنده اتومات سقف معمولی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ رنگ سفید   ش ش : ۴T1BD1FK8GU181231  ش م : ۲ARX239514 ۴,۵۰۰ ۲,۷۲۸,۱۴۳,۶۰۰ ۹۰,۳۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ سواری تویوتاهیبریدی دنده اتومات سقف کشوئی رنگ سفید۴درب ۴سیلندر۲۵۰۰سی سی مدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵ بنزینی  شاسی ۴T1BD1FK8GU186378موتور۲ARX269666 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۴۳۴,۷۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه خودرو سواری کمری هیبریدی به رنگ سفید دنده اتوماتیک سقف کشویی حجم موتور ۲۴۹۴ سی سی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش م: ۲ARX274172 ش ش: ۴T1BD1FK7GU187554 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج SL – مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- ۲۴۰۰سی سی-۴ سیلندر-دنده اتوماتیک-سقف کشویی-رنگ:سفید-ش ش:KNAPC812DG7834710-ش م:G4KEFH468179 ۱,۵۰۰ ۶۱۶,۳۲۴,۸۰۰ ۲۰,۴۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا سورنتو – مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- ۲۴۰۰سی سی-۴ سیلندر-دنده اتوماتیک-سقف کشویی-رنگ:سفید-ش ش:KNAPH813DG5185619-ش م:G4KJFH757923 ۴,۳۵۰ ۲,۴۱۴,۶۴۹,۹۰۰ ۷۹,۹۵۰
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا  RAV4 –مدل ۲۰۱۶-ساخت۲۰۱۵- ۴ سیلندر-۲۵۰۰ سی سی-دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ سفید-ش ش:۲T3DFREV7GW424175-ش م:۲ARN095583 ۷,۵۰۰ ۴,۴۴۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا  RAV4 –مدل ۲۰۱۶-ساخت۲۰۱۵- ۴ سیلندر-۲۵۰۰ سی سی-دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ مشکی-ش ش:JTMDF4EV4GD182512-ش م:۲ARF147951 ۱,۵۰۰ ۸۸۷,۹۳۸,۸۰۰ ۲۹,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا  RAV4 –مدل ۲۰۱۶-ساخت۲۰۱۶- ۴ سیلندر-۲۵۰۰ سی سی-دنده اتومات-سقف کشویی-رنگ مشکی-ش ش:JTMDF4EV4GJ056507-ش م:۲ARF136766 ۱,۵۹۰ ۸۸۷,۹۳۸,۸۰۰ ۲۹,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا rav 4    ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ دنده اتومات ۴ سیلندر سقف کشویی رنگ مشکی ۵ نفر ۴ درب حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی   ش ش : JTMDF4EV7GD176669  ش م : ۲ARF121785 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافوررنگ سفیددنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندر ۲۵۰۰CCو۵نفره  مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ شاسی ۲T3DFREVXGW425370موتور ۲ARN090017 ۳,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۸۶۹,۴۰۰ ۶۰,۲۰۰
۱ ۱۹ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری کار تویوتا راوفور دنده اتومات دو دیفرانسیل چهار سیلندر ۲۵۰۰ سی سی سقف کشویی ساخت و مدل ۲۰۱۵ رنگ سفید ش شJTMDF4EVXFD158214 ش م ۲ARF088200 ۲۸,۵۰۰ ۱۵,۸۳۷,۹۲۸,۸۰۰ ۵۲۴,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو هیوندا توسان  IX35 سقف کشویی  دنده اتومات  ۴ سیلندر ۴ درب  رنگ سفید  ساخت و مدل ۲۰۱۵ شاسی KMHJU81CDFU993710 موتورG4KEEU457837 ۱,۵۰۰ ۶۴۵,۶۲۲,۲۱۵ ۲۱,۳۴۵
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری کارتویوتا راوفورنودنده اتوماتیک سقف کشویی ۴سیلندر حجم موتور۲۵۰۰سی سی مدل۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵ به رنگ سفید ش ش : JTMDF4EV6GD180602  ش م : ۲ARF141457 ۳,۰۰۰ ۱,۸۲۲,۵۵۵,۰۰۰ ۶۰,۲۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری کارهیوندا توسان IX35نو دنده اتومات سقف کشوئی ۴سیلندر۲۴۰۰سی سی مدل وساخت ۲۰۱۵ به رنگ سفیدظرفیت ۵نفره  شاسیKMHJU81CDFU083439موتورG4KEFU575684ضمنا ده درصد ارزش گمرکی معادل ۶۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد ۱,۵۰۰ ۶۴۵,۸۹۹,۷۰۰ ۲۱,۳۴۵
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری کارهیوندایی سانتافه نودنده اتومات سقف کشوئی ۴سلیندر۲۴۰۰CC مدل وساخت ۲۰۱۵به رنگ مشکی ظرفیت ۷نفری شاسیKMHST81CDFU429155موتورG4KEEU516703ضمنا ده درصد ارزش گمرکی معادل ۱۶۰۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد ۳,۰۰۰ ۱,۵۹۴,۰۹۶,۸۰۰ ۵۲,۶۸۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروسواری هیوندا سانتافه رنگ سفید دنده اتومات ۴سیلندرسقف کشوئی ۲۴۰۰سی سی مدل وساخت ۲۰۱۵ شاسیKMHSU81CDFU391977موتورG4KEEU467086 -واگذاری وانتقال خودروبه غیربمدت پنج سال ممنوع میباشد. ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری تویوتا لکسوسES250 -سقف کشویی – دنده اتوماتیک – ۴سیلندر ۲۵۰۰سی سی – مدل ۲۰۱۶ – ساخت ۲۰۱۵- رنگ سفید ش.ش:JTHBJ1GG0G2088723 ش.م:۲ARF125578 ۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۲۹۷,۱۰۰ ۴۳,۵۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری تویوتا لکسوسES250 -سقف کشویی – دنده اتوماتیک – ۴سیلندر ۲۵۰۰سی سی – مدل ۲۰۱۶ – ساخت ۲۰۱۵- رنگ سفید ش.ش:JTHBJ1GGXG2088549 ش.م:۲ARF122666 ۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۲۹۷,۱۰۰ ۴۳,۵۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری تویوتا لکسوسES250 -سقف کشویی – دنده اتوماتیک – ۴سیلندر ۲۵۰۰سی سی – مدل ۲۰۱۶ – ساخت ۲۰۱۵- رنگ مشکی ش.ش:JTHBJ1GG5G2085591 ش.م:۲ARF084018 ۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۲۹۷,۱۰۰ ۴۳,۵۵۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه خودرو سواری کار تویوتا راوفور نو دنده اتومات سقف کشویی چهار سیلندر حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ رنگ سفید  ش ش :JTMDF4EV9GJ061928  ش م : ۲ARF152287 ۳,۲۰۰ ۱,۸۲۲,۵۵۵,۰۰۰ ۶۰,۲۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه خودرو سواری هیوندا سانتافه نو سقف کشویی دنده اتومات رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۵ حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی ۴ سیلندر ظرفیت ۷ نفر   ش ش : KMHSU81CDFU407149  ش م : G4KEEU485462 ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه خودرو سواری هیوندا سانتافه نو سقف کشویی دنده اتوماتیک رنگ سفید ۴ سیلندر  ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۵ حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی ظرفیت ۷ نفر   ش ش : KMHSU81CDFU463032  ش م : G4KEFU565642 ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه سواری کیا اسپورتجSL دنده اتومات سقف کشویی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی رنگ سفید ظرفیت ۵ نفر   ش ش : KNAPC812DG7834671  ش م : G4KEFH468146 ۱,۵۰۰ ۶۳۸,۵۸۱,۹۵۰ ۲۱,۱۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دستگاه سواری تویوتا RAV 4 چهار سیلندر ۲۵۰۰سی سی دنده اوتومات سقف کشوئی رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶  ش ش:JTMDF4EV0GJ057797ش م:۲ARF140526 ۱,۵۰۰ ۸۸۸,۲۳۲,۸۰۰ ۲۹,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کار تویوتا رافور نو اتوماتیک سقف کشوئی چهارسیلندر۲۵۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش ش JTMDF4EV4GD184888 ش م ۲ARF160749 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۰۷۳,۵۰۰ ۳۰,۱۲۳
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کار تویوتا رافور نو اتوماتیک سقف کشویی چهارسیلندر۲۵۰۰CC ساخت ۲۰۱۵ مدل۲۰۱۶ رنگ سفید ش ش JTMDF4EV0GJ062191 ش م ۲ARF153177 ۴,۵۰۰ ۲,۷۲۷,۲۴۰,۶۰۰ ۹۰,۳۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کاررافوردنده اتومات سقف کشوئی ۲۵۰۰سی سی رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵مدل ۲۰۱۶ و۵نفره شاسی  JTMDF4EV7GJ051446موتور۲ARF121142 ۱,۵۰۰ ۹۰۹,۳۸۱,۲۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه رنگ مشکی سقف سانروف دنده اتومات ۴سیلندر۲۴۰۰سی سی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ شاسیKMHSU81BDGU609173موتورG4KJFA759719 ۱,۵۰۰ ۷۹۸,۸۴۲,۹۰۰ ۲۶,۴۵۰
۱ ۵ ۸۷۰۴۲۱۰۰ خودروتویوتاوانت جفت دفرانسیل SR5 دنده وسقف معمولی ۲۷۰۰سی سی ۴سیلندر رنگ سفید۴درب ساخت ۲۰۱۶مدل ۲۰۱۵ شاسیMR0HX8CD1G0894016 موتور ۲TRA000947 ۷,۵۰۰ ۳,۳۹۷,۷۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۴۲۱۰۰ خودروسواری وانت هایلوکس تویوتاجفت دفرانسیل ۲۷۰۰سی سی ۴درب ۴سیلندر رنگ مشکی ساخت ۲۰۱۵مدل ۲۰۱۶سقف ودنده معمولی شاسی MR0HX8CDXG0897206موتور۲TRA015571 ۶,۰۰۰ ۲,۷۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۲۱۰۰ خودروسواری وانت هایلوکس دوکابین جفت دفرانسیل دنده اتومات سقف معمولی ۲۷۰۰سی سی۴ سیلندر۴درب رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ شاسی MR0HX8CD7G0896692موتور۲TRA011709 ۱,۵۰۰ ۷۴۹,۳۰۶,۲۵۰ ۲۴,۷۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ خودروسواری تویوتا هایلوکس دوکابین نو دنده اتومات سقف معمولی جفت دفرانسیل رنگ سفید۴سیلندر۲۷۰۰سی سی مدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵شاسیMR0HX8CDXG134676موتور۲TR5455637 ۱,۵۰۰ ۶۷۹,۵۴۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ دستگاه تویوتا وانت  دو کابین دو دیفرانسیل دنده معمولی سقف ساده چهار سیلندر حجم موتور ۲۷۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵  ش ش:MROHX8CD8G1348212  ش م : ۲TR5459179 ۱,۵۰۰ ۶۸۱,۱۸۷,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ دستگاه تویوتا وانت دو کابین هایلوکس رنگ سفید ۲ دیفرانسیل دنده و سقف معمولی چهار سیلندر حجم موتور ۲۷۰۰ سی سی مدل و ساخت ۲۰۱۶  ش ش : MR0HX8CD1G0898101  ش م : ۲TRA020604 ۱,۵۰۰ ۶۸۱,۴۱۲,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۴۳۱۰۰ دستگاه تویوتا وانت هایلوکس۲ کابین رنگ سفید ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ چهار سیلندر حجم موتور ۲۷۰۰ سی سی ۲ دیفرانسیل سقف و دنده معمولی  ش ش : MR0HX8CD2G0894347  ش م : ۲TRA002541 ۴,۵۰۰ ۲,۰۴۴,۲۳۷,۵۰۰ ۶۷,۵۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۱ ۲ دستگاه سواری هاچ بک لکسوس CT200H هیبرید رنگ اتومات سقف کشویی ۴ سیلندر ۱۸۰۰CC مدل و ساخت ۲۰۱۵ -ش شاسی JTHKD5BHXF 2235546 ۴,۲۰۰ ۲,۴۲۰,۴۴۲,۰۰۰ ۸۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ ۱ دستگاه سواری لکسوس ۲۵۰ IS اتومات سقف کشویی رنگ ۴ سیلندر ۲۵۰۰CC -مدل و ساخت ۲۰۱۵ -شماره شاسی JTHCF1D25F5028271 ۲,۱۰۰ ۱,۲۶۴,۰۳۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری تویوتا لکسوس nx200t رنگ نوک مدادی سقف کشویی دنده اتوماتیک ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش ش:JTJBARBZ6G2046773 ش م:۸AR-FTSW143633 خودرو سواری تویوتا لکسوس nx200tرنگ سفید سقف کشویی دنده اتوماتیک ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ش ش:JTJBARBZ3G2051963 ش م:۸AR-FTSW163348 ۳,۰۰۰ ۳,۰۴۴,۳۶۱,۶۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۱ بی ام و I8 هیبریدی نو-۱۵۰۰ سی سی-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:سفید-ش ش:WBY2Z21090V347322- ۱,۵۶۰ ۶,۰۹۳,۶۹۰,۱۲۰ ۲۰۱,۶۹۸
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودروی سواری هیوندای توسان مدل ۲۰۱۶ سفید ش م :G4NAFA454810 ش ش :TMAJ28130GJ085582معافیت سفارت طی نامه شماره وزارت خارجه ۲/۹۸۰۱ مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ ۱,۷۷۹ ۶۲۰,۳۳۰,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ دو دستگاه بی ام و X3 28i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، ش ش : ۵۸۲۴-۵۸۲۵ ۳,۰۰۰ ۳,۶۴۵,۸۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۶۷۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری بی ام و ۳۲۸آی مدل وس س ۲۰۱۴ مشکی ۴سیلندر۲۰۰۰سی سی اتوماتیک ش شWBA3B5G55ENS06900ش م N20B20AA3890641 ۱,۵۰۰ ۹۶۶,۸۰۳,۲۲۶ ۳۲,۰۳۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری بی ام و x3 28i مدل وس س ۲۰۱۴ قهوه ای ۲۰۰۰سی سی چهارسیلندراتومات ش ش ۵uxwx9c58e0d27658ش م N20B20AB7800654 ۱,۵۰۰ ۱,۰۲۷,۱۰۹,۵۵۳ ۳۴,۰۲۸
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۱۹ هفت دستگاه بی ام و X4 28i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، ش ش : ۸۰۶۳-۷۵۲۸-۷۵۷۳-۸۰۶۷-۷۴۷۳-۷۴۷۵-۸۰۶۶ ۱۰,۵۰۰ ۱۲,۷۶۰,۴۴۰,۰۰۰ ۴۲۲,۳۶۳
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و ۴۲۸i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، رنگ مشکی ، ش ش : WBA3V3107GP782648 ش م: N20B20AA9921100 ۱,۵۰۰ ۱,۸۵۸,۸۴۲,۰۰۰ ۶۱,۳۹۹
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و ۵۲۸i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۱۹۹۷ سی سی، ۴ سیلندر ، رنگ خاکستری ، ش ش: WBA5A510XGG177443 ش م: N20B20AA5641174 ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و ۵۲۸i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، رنگ خاکستری ، ش ش : WBA5A5101GG177444 ش م: N20B20AB2231172 ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و ۵۲۸i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۱۹۹۷ سی سی، رنگ مشکی ، ش ش : WBA5A5108GG176548 ش م: N20B20AB5291099 ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه بی ام و X4 28i ، مدل ۲۰۱۶ ، س س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۰۰۰ سی سی، رنگ سفید، ش ش : WBAXW3108G0R47470 ش م: N20B20AB5671178 ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری بنز E250 مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -بنزینی -۲۰۰۰ سی سی -۴ درب -رنگ  سفید- شماره شاسیWDD2120361B228037 – شماره موتور۲۷۴۹۲۰۳۰۴۵۳۸۷۴ ۱,۶۸۰ ۲,۲۷۶,۵۹۶,۵۸۰ ۷۵,۲۳۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری بنز E250 مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -بنزینی -۲۰۰۰ سی سی -۴ درب -رنگ  قهوه ای- شماره شاسیWDD2120361B194517 – شماره موتور۲۷۴۹۲۰۳۰۴۲۶۴۱۴ ۱,۶۸۰ ۲,۲۷۶,۵۹۶,۵۸۰ ۷۵,۲۳۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری بنز E250 مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -بنزینی -۲۰۰۰ سی سی -۴ درب -رنگ  قهوه ای- شماره شاسیWDD2120361B243285 – شماره موتور۲۷۴۹۲۰۳۰۴۷۵۶۰۸ ۱,۶۸۰ ۲,۲۷۶,۵۹۶,۵۸۰ ۷۵,۲۳۵
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۱ ۵ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ دنده اتومات ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی ش ش ۹۳۷۳-۱۰۳۲-۳۵۰۸-۳۴۹۸-۲۸۹۵ ۸,۹۲۵ ۸,۲۳۲,۷۷۰,۰۰۰ ۲۷۲,۵۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۱ سه دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -شماره شاسی های ۸۳۶۵و۷۲۱۰و۷۲۳۲ بقیه مشخصات طب لیست پیوست ۵,۹۴۰ ۴,۹۴۷,۵۱۰,۰۰۰ ۱۶۳,۵۰۰
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۱ سواری نو تویوتا لکسوس nx300h هیبریدی۲۵۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش ش ۶۸۷۹-۶۵۸۰-۱۱۳۳-۶۴۹۵-۶۹۱۵ ۹,۳۰۰ ۸,۲۴۲,۳۰۷,۵۰۰ ۲۷۲,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس NX300Hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ پنچ درب ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی دنده اتومات رنگ سفید ش م ۲AR1435325ش شJTJBJRBZ902036986 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300h هیبریدی قدرت ۲۴۹۴سی سی ش ش ۳۵۷۲ مدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۶ ۱,۹۱۵ ۱,۶۴۹,۹۸۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س  س۲۰۱۵ دنده اتومات ۴ سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی ۵ درب خاکستری ش ش JTJBJRBZ902023414ش م ۲AR1334483 ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ اتومات ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی ۵ درب ش ش ۴۹۴۱-۳۴۸۷مشخصات طبق لیست ۳,۵۷۰ ۳,۲۹۳,۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ دنده اتومات ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی نقره ای ۵ درب ش ش JTJBJRBZ402027550ش م ۲AR1359533 ۱,۹۱۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵چهارسیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی ی ۵درب اتومات قهوه ای ش م ۲AR1341141ش شJTJBJRBZ802024554 ۲,۳۹۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س۲۰۱۵ اتومات ۴سیلندرهیبریدی ۲۵۰۰سی سی ۵ درب مشکی ۲AR1437389ش ش JTJBJRBZ502037178 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دسگاه لکسوس nx300hمدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ چهارسیلندر۲۵۰۰سی سی ۵ درب نقره ای ش ش JTJBJRBZ302026793ش م ۲AR1353718 ۱,۹۱۵ ۱,۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ خاکستری- شماره شاسیJTJBJRBZ402037124 -شماره موتور۲AR1436737 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ  سفید- شماره شاسیJTJBJRBZ902028838 – شماره موتور۲AR1368030 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۷,۸۰۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ  مشکی- شماره شاسیJTJBJRBZ402025457 – شماره موتور۲AR1345750 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۷,۸۰۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ  نقره ای- شماره شاسیJTJBJRBZ202033377 – شماره موتور۲AR1400930 ۲,۳۹۵ ۱,۶۴۹,۹۸۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ پنج دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۷۴۲۹-۲۷۷۷-۳۴۰۶-۳۳۸۹-۳۳۷۱ ۷,۵۰۰ ۳,۹۷۸,۹۲۰,۴۰۰ ۱۳۱,۷۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ چهار دستگاه هیوندایی توسان ix35 ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۳۴۷۱-۴۲۸۷-۳۴۸۰-۳۴۷۸ ۶,۰۰۰ ۲,۵۷۹,۵۰۰,۵۶۰ ۸۵,۳۸۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ چهار دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۳۴۶۱-۳۴۳۹-۳۴۰۳-۳۴۳۵ ۶,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۱۳۶,۳۲۰ ۱۰۵,۳۶۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ چهار دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش :۲۴۴۶-۱۸۰۰-۳۰۳۸-۲۹۹۵ ۶,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۱۳۶,۳۲۰ ۱۰۵,۳۶۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ چهار دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش :۲۴۷۸-۷۹۸۷-۷۹۹۵-۲۵۲۷ ۶,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۱۳۶,۳۲۰ ۱۰۵,۳۶۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ اتومبیل سواری استپشن جیپ کامپاس مدل ۲۰۱۶ پنج درب ۴ سیلندر بنزینی با حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی ساخت آ مریکا سقف ساده تودوزی چرمی – دنده اتوماتیم ش م :۱۲۳۱۵۲۱۷۰۱ ش ش ۱C4NJDCB1GD552634شماره مجوز ۲/۹۷۹۴ وزارت امور خارجه ۱,۵۰۰ ۷۸۶,۷۶۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا راو۴ -مدل ۲۰۱۶- ساخت ۲۰۱۵- سفیدصدفی-۲۵۰۰ سی سی- ۴سیلندر بنزینی- ش شJTMDF4EV3GJ062945- ش م ۲ARF155446 ۱,۵۰۰ ۹۰۹,۳۸۱,۲۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری لکسوس ES250 مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ بنزینی ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی سفید ش شJTHBJ1GG9G2088591 ش م ۲ARF124371 (واگذاری و انتقال به غیر به مدت ۵ سال ممنوع می باشد) ۱,۵۰۰ ۱,۳۱۷,۸۲۳,۰۰۰ ۴۳,۵۵۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دو دستگاه هیوندایی IX35 ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۳۶۸۲-۳۴۹۸- ده درصد سیف کالا به مبلغ ۱۲۹۶۱۹۹۰۳ ریال قابل توجه پلیس راهور ۳,۰۰۰ ۱,۲۸۹,۷۵۰,۲۸۰ ۴۲,۶۹۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دو دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۳۳۵۸-۳۳۶۵ ۳,۰۰۰ ۱,۵۹۱,۵۶۸,۱۶۰ ۵۲,۶۸۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ دو دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : ۵۱۲۷-۵۱۲۲ ۳,۰۰۰ ۱,۵۹۱,۰۴۱,۳۶۰ ۵۲,۶۸۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سانتافه مدل ۲۰۱۵ س س ۲۰۱۵ ش ش ۴۱۴۵-۵۴۵۸ سفیدو مشکی ۲۳۵۹سی سی ۳,۰۰۰ ۱,۵۹۱,۵۶۸,۱۶۰ ۵۲,۶۸۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ اتومات ۲۴۰۰سی سی اتومات ۴سیلندرسفیدKNAGN4120G5636290ش م G4KEEH165042(ده درصد ارزش گمرکی ۱۱۳۷۳۹۹۹۱ریال ) قابل توجه:  واگذاری و انتقال به غیر  تا پنج سال ممنوع می باشد )) ۱,۵۰۰ ۶۶۳,۳۰۴,۴۶۰ ۲۱,۹۵۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری کیا اپتیما مدل و س س ۲۰۱۴ چهارسیلندر۲۰۰۰سی سی سفید اتومات ۴ درب معافیت ش ۲٫۹۷۷۹-۱۶/۱/۹۵**ش شKNAGM419BE5523516ش مG4NAEH711594 ۱,۵۰۰ ۵۰۶,۰۱۸,۱۰۰ ۱۶,۷۱۴
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه سواری  تویوتا کمری GLX مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -بنزینی-۲۴۹۴سی سی -۴درب -رنگ  مشکی- شماره شاسی۶T1BF4FK6GX587152 – شماره موتور۲ARU232933 ۱,۵۰۰ ۷۳۲,۶۵۵,۰۰۰ ۲۴,۱۹۲
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه هیوندایی IX35 ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، ش ش : KMHJU81CDFU113406 ش م: G4KEFU594893رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۴۴,۸۷۵,۱۴۰ ۲۱,۳۴۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه هیوندایی توسان ix35 ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، رنگ مشکی ، ش ش : KMHJU81CDFU114290 ش م: G4KEFU595914 ۱,۵۰۰ ۶۴۴,۸۷۵,۱۴۰ ۲۱,۳۴۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی ، رنگ سفید ، ش ش : KMHSU81CDFU463428  ش م: G4KEFU565645 ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه هیوندایی سانتافه ، م و س ۲۰۱۵ ، ۴ سیلندر ، ۲۳۵۹ سی سی، رنگ سفید ، ش ش : KMHSU81CDFU462863 ش م: G4KEFU565330 ۱,۵۰۰ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سوزوکی ویتارا۱۶۰۰cc GLX AT 2WDشماره شاسی TSMYD2A24GM148594  و شماره موتور  M16A-1963247 ۱,۵۰۰ ۵۳۴,۹۷۰,۷۰۰ ۱۷,۶۷۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یکدستگاه اتومبیل سواری هیوندای اکسنت مدل ۲۰۱۵دنده اتوماتیک سقف سان روف پنج سرنشین ۱۶۰۰سی سی رنگ سفید ساخت کره ش شKMHCU41D0FU775664ش مG4FCEU421589 ۱,۵۰۰ ۳۹۵,۱۷۲,۹۶۰ ۱۳,۰۸۰
۱ ۱ ۸۷۰۲۱۰۹۰ یک دستگاه تویوتا هایس سفید -مدل۲۰۱۵-ساخت۲۰۱۵- ش ش :JTGSX23P5F6161185 ش م :۹۰۰۷۳۶۶ ۲,۰۰۰ ۸۸۲,۰۰۱,۵۷۵ ۲۹,۱۳۳
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودروی سواری لکسوس  NX200T    مدل  ۲۰۱۶  ساخت  ۲۰۱۶   –  پنج درب  – ۴ سیلندر – ۲۰۰۰ سی سی –  رنگ سفید –  شماره شاسی   JTJBARBZ0G2064802 شماره موتور ۸ARW219083 ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۴,۶۶۷,۵۰۰ ۴۹,۷۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری هیوندا توسان IX35 بنزینی اتوماتیک.۵در ۴سیلندر تودوزی چرم سقف کشویی ۲۰۰۰سی سی ساخت۲۰۱۵-مدل۲۰۱۶-کره-سفید-ش شTMAJ38138GJ040113-ش م G4NAFU015195 -ازمحل معافیت  معلولی مصوبه هیات دولت ۱,۵۰۰ ۶۴۷,۵۶۴,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ هیوندای توسان-IX35-چهار سیلندر-رنگ سفید-۲۰۰۰ سی سی-۵ درب-سال ساخت ۲۰۱۵-مدل ۲۰۱۶-ش ش TMAJ3813XGJ038556-ش م G4NAFU032039-غیر قابل انتقال و واگذاری تا ۵ سال ۱,۵۰۰ ۶۱۱,۲۵۲,۰۰۰ ۲۰,۲۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ LEXUS LEXUS NX300H HYBRID /ش.م:۲AR1409753    / ش.ش:  JTJBJRBZ902034297 / س.س:۲۰۱۵-مدل:۲۰۱۶ / رنگ: خاکستری ۱,۷۵۰ ۱,۶۲۲,۳۸۴,۴۰۰ ۵۳,۷۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس NX300H  نو-۲۵۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:نوک مدادی-ش ش:JTJBJRBZ602003539-ش م:۲AR1165263 ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۶,۰۰۹,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس NX300H نو-هیبریدی-۲۵۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:سفید-ش ش:JTJBJRBZ402027094-ش م:۲AR1356623 ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۶,۰۰۹,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه خودروی سواری تویوتا  لکسوس هیبریدی  NX300H   سال ساختع  ۲۰۱۵   مدل ۲۰۱۶  ۴ سیلندر  ۲۵۰۰  سی سی   دنده اتوماتیک   سقف پاناروما ش ش JTJBJRBZ202034433 ش م    ۲AR1411877 ۱,۹۵۲ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه خودروی سواری تویوتا  لکسوس نقره ای رنگ هیبریدی  NX300H  سال ساخت   ۲۰۱۵ – مدل  ۲۰۱۶  –  چهار سیلندر –  ۲۵۰۰  سی سی دنده اتومات  سقف  پانوراما و ش شJTJBJRBZ702030586 ش م    ۲AR1379316 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵- دنده اتوماتیک -۴ سیلندر -هیبریدی -۲۵۰۰ سی سی -۵ درب -رنگ خاکستری- شماره شاسیJTJBJRBZ602024438 -شماره موتور۲AR1339653 ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۹,۹۸۷,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه سواری لکسوس  هیبریدی NX300H      به ر نگ مشکی سا خت  ۲۰۰۱۵   مدل  ۲۰۰۱۶  چهار سیلندر ۲۵۰۰  سی سی دنده اتومات – سقف پاناروما    تودوزی چرم    شماره شاسی  JTJBJRBZ402027645 شماره موتور    ۲AR1360133 ۱,۹۲۵ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا سورنتو-۵ درب-۴ سیلندر-۲۴۰۰ سی سی-رنگ مشکی-سال ساخت ۲۰۱۵-مدل ۲۰۱۶-ش شKNAPH813DG5185016-ش م G4KJFH757983 ۱,۵۰۰ ۸۳۰,۵۵۵,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا RAV4 نو- ۲۵۰۰ سی سی – ۴سیلندر- اتوماتیک- سال ساخت:۲۰۱۵- مدل:۲۰۱۶- ش ش:JTMDF4EV8GJ059216 – رنگ: سفید – ش م:۲ARF144341 ۱,۵۰۰ ۹۰۹,۳۸۱,۲۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا rav4 نو- ۲۵۰۰ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک- رنگ: مشکی- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ش ش:JTMDF4EVXFD124905- ش م:۲ARF009531 ۱,۵۰۰ ۸۳۴,۴۸۶,۰۰۰ ۲۷,۶۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- ۲۳۵۹ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ش ش:KMHSU81CDFU503133- ش م: G4KEFU014384 – رنگ: سفید ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ۲۳۵۹ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک- ش ش:KMHSU81CDFU510947- ش م: G4KEFU023140 – رنگ: سفید ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ۴سیلندر- اتوماتیک- ۲۳۵۹ سی سی – ش ش: KMHSU81CDFU510611- ش م: G4KEFU023152 -رنگ: مشکی ۱,۸۹۵ ۷۶۵,۸۰۱,۹۱۲ ۲۵,۳۵۶
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-۲۴۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:سفید-ش ش:KMHSU81CDFU510920-ش م:G4KEFU023149 ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-۲۴۰۰ سی سی-۴ سیلندر-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:مشکی-ش ش:KMHSU81CDFU511026-ش م:G4KEEU471261 ۱,۸۹۵ ۷۹۵,۷۸۴,۰۸۰ ۲۶,۳۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-۲۵۰۰ سی سی-۴ سیلندر-رنگ:سفید-ش ش:KMHSU81CDFU510642-ش م:G4KEFU011027 ۱,۸۹۵ ۷۶۶,۰۵۵,۴۷۲ ۲۵,۳۵۶
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-مدل ۲۰۱۵-ساخت ۲۰۱۵-ش ش:۶۴۰۸/۱۴۴۰ ۳,۷۹۰ ۱,۵۹۱,۰۴۱,۳۶۰ ۵۲,۶۸۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-ش ش:۴۱۶۴/۴۳۴۲/۴۱۴۴/۴۱۳۹/۴۳۵۱/۴۳۵۵/۴۱۲۶ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۳,۷۵۱,۸۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندایی سانتافه نو-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۶-ش ش:۴۴۱۲/۴۳۷۱/۴۳۶۲/۳۷۴۳/۳۹۹۲/۳۸۹۸/۳۸۳۵ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۱,۹۰۰,۳۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۴۹۰ دو دستگاه تویوتا لندکروز سفید-مدل ۲۰۱۵-ساخت۲۰۱۵- ش ش :JTMHX09J1F4102175- JTMHX09J6F4102012 ش م :۰۵۳۶۸۲۳-۰۵۳۶۳۹۷ ۳,۰۰۰ ۳,۲۷۲,۴۸۵,۳۰۰ ۱۰۸,۰۹۲
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری کیا سراتو-۴درب-۴سیلندر-۲۰۰۰سی سی-بنزینی-دنده اتومات-رنگ سفید-مدل ۲۰۱۵ -سال ساخت ۲۰۱۵-ش ش KNAFZ417BF5378425 ش مG4NAEH520789 ۱,۵۰۰ ۵۱۶,۲۳۵,۶۰۰ ۱۷,۰۶۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری هیوندای ولستر  ۱۶۰۰cc(A/T) چهار سیلندر-سه درب-بنزینی-سال ساخت و مدل ۲۰۱۵-رنگ زرد-ش س: KMHTC61CBFU231260 ش مG4FGEU433301 ۱,۵۰۰ ۵۱۵,۵۴۸,۱۴۰ ۱۷,۰۷۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو تویوتا لکسوس  LEXUS-NX300H-هیبریدی ۲۵۰۰CC -چهار سیلندر-بنزینی-۵درب-سال ساخت و مدل ۲۰۱۵ -رنگ خاکستری -ش ش:JTJBJRBZ8F2017001    – ش م:۲AR1277460 ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۴,۹۷۳,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو تویوتا لکسوس LEXUS NX300Hهیبریدی-۴سیلندر-۲۵۰۰cc-بنزینی-۵درب-رنگ خاکستری-سال ساخت و مدل ۲۰۱۵-ش ش:JTJBJRBZ5F2013682-ش م:۲AR1248608 ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۴,۹۷۳,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو سواری تویوتا کمری هیبریدی مدل ۲۰۱۵ ساخت ۲۰۱۶ دنده اتومات ۲۴۹۴cc رنگ مشکی ش شاسی ۴T1BD1FK3GU181928 ش م ۲ARX242729 ۱,۵۰۰ ۹۰۸,۳۸۷,۹۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروسواری تویوتا لکسوس -LEXUS-NX300H-هیبریدی-۲۵۰۰CC-چهار سیلندر-۵درب-بنزینی-سال ساخت ومدل۲۰۱۵-رنگ خاکستری-ش ش:JTJBJRBZ0F2016845 ش م:۲AR1276005—–ش ش:JTJBJRBZ2F2016796 ش م: ۲AR1275431 ۳,۰۰۰ ۳,۲۸۹,۹۴۷,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه  خودروی سواری BMW X4  ۲۸i xdrive پنج درب بنزینی ۱۹۹۷ سی سی  ساخت کشور آمریکا رنگ مشکی سال ساخت و مدل ۲۰۱۵ شماره شاسی۵UXXW3C558F0M87185 و شماره موتورN20B20A – A634094L ۱,۵۰۰ ۱,۸۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۳۳۸
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یکدستگاه خودروی سواری هیوندا النترا چهاردرب سفیدرنگ سال ساخت۲۰۱۵ مدل۲۰۱۵ حجم موتور۱۸۰۰CCش ش KMHDH41EBFU377036 ش م G4NBEU799150 ۱,۵۰۰ ۵۰۴,۳۷۳,۴۰۰ ۱۶,۷۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای IX35 نو – مدل ۲۰۱۵ – ۲۳۵۹cc – کد انجین G4KE – شاسی KMHJU81CDFU033260موتور G4KEEU512722 – رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۴۴,۸۷۵,۱۴۰ ۲۱,۳۴۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه خودور سواری میتسوبیشی اتلندر SUV بنزینی ۲۳۶۰ سی سی ۵ در رنگ مشکی سال ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ شماره شاسیJMYXTGF3WGZ701434 شماره موتور ۴B12QB1030 ۱,۵۰۰ ۷۷۰,۴۰۶,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه خودروتویوتا راو۴مدل۲۰۱۶ساخت۲۰۱۵ساخت کشورژاپن رنگ مشکی بنزینی -اتوماتیک-۵درب-حجم موتور۲۵۰۰ccنوع موتور۲AR-FEش شJTMDF4EV6GD178865ش م۲ARF136204 ۱,۷۰۰ ۹۰۹,۰۸۰,۲۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه هیوندایIX35(توسان)به رنگ سفید ۵درب بنزینی-۲۴۰۰CCساخت۲۰۱۴مدل۲۰۱۵کشورسازنده کره جنوبی ش شKMHJU81CDFU996338ش مG4KEEU461074 اتوماتیک۴سیلندر ۱,۵۰۰ ۶۴۴,۴۶۹,۵۸۵ ۲۱,۳۴۵
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس سفید رنگ بنزینی سال ساخت ۲۰۱۵  مدل  ۲۰۱۶  ساخت کشور تایلند   چهار درب  ۲۷۰۰cc  شماره موتور ۲TRA000300  شماره شاسی MR0HX8CD0G0893861 ۱,۵۰۰ ۶۷۹,۷۷۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ یکدستگاه تویوتا هایلوکس دوکابین ۴*۴ بنزینی سفید دنده معمولی رنگ تایلند- ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ ۴ سیلندر ۲۷۰۰cc شماره شاسیMR0HX8CD7G0889709 شماره موتور ۲TR5446270 ۱,۵۰۰ ۶۸۱,۱۸۷,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۱۳ ۸۷۰۳۲۲۹۰ سواری هیوندا هاچ بک I20اتومات ۴س حجم موتور۱۳۹۶سی سی مدل ۲۰۱۵سال ساخت ۲۰۱۵ ۱۳,۸۵۸ ۴,۵۲۷,۱۴۲,۷۵۰ ۱۵۹,۵۷۵
۱ ۴۲ ۸۷۰۳۲۲۹۰ سواری هیونداهاچ بک I20 اتومات ۴س حجم موتور۱۳۹۶سی سی مدل ۲۰۱۵سال ساخت ۲۰۱۴ ۴۴,۷۷۲ ۱۴,۶۲۶,۱۵۳,۵۰۰ ۵۱۵,۵۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۲۹۰۰۰ HIACE GL 2TR-FE 2694cc شاسی: JTGSX23P7G6165966 موتور: ۲TR9040229 ۲,۸۰۰ ۹۳۵,۰۶۱,۴۰۰ ۳۰,۹۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ LEXUS NX200T (A/T-6+1)AC AGZ15L-AWTLTV 8AR-FTS(1998cc) شاسی:JTJBARBZ2G2069239موتور:۸ARW237572 ۱,۵۰۰ ۱,۵۲۵,۱۰۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولا GLI نو – مدل ۲۰۱۶– ۱۹۸۷cc – کد انجین ۳ZR-FE- ش ش RKLBL9HE2G5248965-موتور ۳ZRX549752– رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۵۸۴,۰۱۸,۰۰۰ ۱۹,۳۰۰
۱ ۱۰ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولا حجم موتور ۱۹۸۷ سی سی  کد موتور ۳ZR-FE ۱۵,۰۰۰ ۵,۱۷۴,۴۶۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ هیوندای النترا ش.شKMHDH41E3FU347282ش.مG4NBEU774435 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۵۰۳,۶۳۴,۰۴۰ ۱۶,۶۷۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه خودرو سواری تویوتا کرولا GLI سال ساخت و مدل ۲۰۱۵ شماره شاسیRKLBL9HE9F5245088 , و شماره موتور ۳ZRX531786 ۱,۵۰۰ ۵۸۳,۰۹۱,۶۰۰ ۱۹,۳۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ TOYOTA CAMARY HYBRIDشاسی:۴T1BD1FK8GU186073 موتور:۲ARX268281 ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تعداد ۵ دستگاه خودرو سواری تویوتا کمری هیبریدی ساخت کشور آمریکا مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵ به حجم موتور ۲۴۹۴ سی سی با کد موتور ۲ARسوخت برقی و بنزینی ۷,۵۰۰ ۴,۵۵۲,۱۷۳,۵۰۰ ۱۵۰,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی ۴T1BD1FK3GU182979 2ZRX247800  ۲۴۹۴CC رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا لکسوس NX300H JTJBJRBZXG2034142 2AR1408030  ۲۴۹۴CC رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱۷ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودرو سواری کمری هیبرید ۲۴۹۴ سی سی کد موتور ۲AR-FXE ۲۵,۵۰۰ ۱۵,۴۹۱,۷۱۷,۵۰۰ ۵۱۱,۷۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ دو دستگاه تویوتا کمری هیبریدی به کد موتور  ۲ARمدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵ ساخت آمریکا ۳,۰۰۰ ۱,۸۱۸,۷۶۲,۴۰۰ ۶۰,۲۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ یک دستگاه خودروی سواری کار تویوتا ان ایکس ۳۰۰ هیبریدی برقی و بنزینی به حجم موتور۲۴۹۴ سی سی ساخت کشور ژاپن مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵ به شماره شاسی JTJBJRBZ5G2035974 به شماره موتور ۲AR1425147 به رنگ سفید ۲,۰۰۰ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ HYUNDAI SANTAFE شاسی:KMHSU81BDGU497718موتور:G4KJFU013977 سفید ۱,۷۰۰ ۷۹۹,۱۰۷,۴۰۰ ۲۶,۴۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ HYUNDAI SANTAFE G4KE  شاسی: KMHSU81BDGU609568 موتور:G4KJFA760194 ۱,۷۰۰ ۷۹۸,۶۰۴,۸۵۰ ۲۶,۴۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ HYUNDAI SANTAFEشاسی:KMHSU81BDGU497737موتور:G4KJFU014264 سفید ** واگذاری و انتقال خودرو به غیر به مدت ۵ سال ممنوع می باشد .** ۱,۷۰۰ ۷۹۹,۱۰۷,۴۰۰ ۲۶,۴۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ HYUNDAI SANTAFEشاسی:KNHSU81BDGU497767موتور:G4KJFU014234 سفید (واگذاری و انتقال خودرو به غیر به مدت ۵ سال ممنوع است ۱,۷۰۰ ۷۹۹,۱۰۷,۴۰۰ ۲۶,۴۵۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما  G4KE  ۲۳۵۹CC ۳,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۵۰۸,۶۰۰ ۴۳,۱۱۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما G4KE 2359CC ۳,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۸,۲۲۰ ۴۳,۱۱۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپرتیج ش.شKNAPC812DF7707532ش.مG4KEEH462641 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتج ش.شKNAPC812DF7707542ش.مG4KEEH462653 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتج ش.شKNAPC812DF7707747 ش.م رنگ سفیدG4KEEH462649 ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج اس ال اتوماتیک نو – مدل ۲۰۱۵ –۲۳۵۹cc – کد انجین G4KE- شاسیKNAPC812DF7781002- موتور G4KEEH451417-رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۲۶۲,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج اس ال اتوماتیک نو – مدل ۲۰۱۵ –۲۳۵۹cc – کد انجین G4KE- شاسیKNAPC812DF7781005- موتور G4KEEH461397-رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۲۶۲,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج ش.ش  KNAPC812DF7708804 ش.مG4KEEH462787 رنگ سفید ۱,۵۰۰ ۶۳۷,۴۷۳,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تعداد یک دستگاه خودروی سواری کار تویوتا راو۴ به حجم موتور ۲۴۹۴ سی سی ساخت کشور ژاپن به کد موتور ۲AR مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵ به شماره شاسی JTMDF4EV7GJ054363 به شماره موتور ۲ARF130130 ۱,۷۰۰ ۹۱۰,۴۳۴,۷۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا RAV4 JTMDF4EVXGJ054678 2ARF131242 ۲۴۹۴CC رنگ سفید ۱,۷۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور JTMDF4EV6GD181698 2ARF144411 ۲۴۹۴CC رنگ مشکی ۱,۷۰۰ ۹۱۱,۲۷۷,۵۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور JTMDF4EV9GD183378 2ARF152485 ۲۴۹۴CC رنگ مشکی ۱,۷۰۰ ۹۱۱,۲۷۷,۵۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری کار کیا اسپرتیج حجم موتور ۲۳۵۹سی سی کد موتور G4KE ۱۸,۰۰۰ ۷,۶۸۶,۳۳۳,۰۰۰ ۲۵۳,۸۰۰
۱ ۱۰ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری کیا اپتیما حجم موتور ۲۳۵۹سی سی کد موتور G4KE ۱۵,۰۰۰ ۶,۵۲۷,۹۳۱,۷۵۰ ۲۱۵,۵۵۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای توسان ix35 نو حجم موتور۲۳۵۹ مدل ۲۰۱۵ ۶,۸۰۰ ۲,۵۸۴,۸۷۹,۵۰۰ ۸۵,۳۸۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو حجم موتور ۲۳۵۹cc مدل ۲۰۱۵ ش ش KMHSU81C2FU474310  ش مG4KEFU581472 رنگ سفید ۱,۷۰۰ ۷۹۷,۴۴۳,۵۰۰ ۲۶,۳۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه خودروی سواری کار کیا اسپورتیج به حجم موتور ۲۳۵۹ سی سی به کد موتور G4KE به شماره شاسی KNAPC812DG7823028 به شماره موتور G4KEFH467885 سوخت بنزینی ساخت کشور کره جنوبی مدل ۲۰۱۶ و سال ساخت ۲۰۱۵ ۱,۵۰۰ ۶۳۹,۹۹۹,۰۰۰ ۲۱,۱۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۴۳۱۰۰ HILUX DOUBLE CAB 2TR-FE 2694ccشاسی:MR0HX8CD7G1352574موتور:۲TR8900390 ۱,۵۰۰ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ ۳دستگاه سواری تویوتا لکسوس nx200t  دنده اتومات ۵درب ۴سیلندر ۱۹۹۸ سی سی  مدل و ساخت ۲۰۱۵- قا بل توجه پلیس راهور- ده درصد ارزش گمرکی معادل ۴۵۸۶۶۳۹۹۰ ریال می باشد ۴,۵۰۰ ۴,۵۶۳,۸۲۰,۸۰۰ ۱۵۱,۲۰۰
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۱۹ ۶دستگاه هیوندا اکسنت مدل ۲۰۱۶  ساخت ۲۰۱۵ دنده اتومات ۴درب ۴سیلندر ۱۵۹۱ سی سی ۹,۰۰۰ ۳,۰۷۸,۳۶۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سه دستگاه سواری تویوتا لکسوس NX200T   دنده اتومات ۵درب ۴سیلندر ۱۹۹۸ سی سی مدل و ساخت ۲۰۱۵- قابل توجه پلیس راهور -ده درصد ارزش گمرکی معادل ۴۵۸۶۶۳۹۹۰ ریال میباشد ۴,۵۰۰ ۴,۵۶۳,۸۲۰,۸۰۰ ۱۵۱,۲۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری تویوتا لکسوس NX200T  مدل و ساخت ۲۰۱۵  مشکی ۱۹۹۸سی سی ۴سیلندر ۵درب شاسی  JTJBARBZXF2028582موتور ۸ARW075253  قابل توجه پلیس راهور ۱۰% ارزش قلم گمرکی به مبلغ ۱۵۲۸۸۷۹۹۷ ریال می باشد ۱,۸۰۰ ۱,۵۲۱,۲۷۳,۶۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه سواری تویوتا لکسوس NX200t  — ۱۹۹۸سی سی ۵ درب مدل و ساخت ۲۰۱۵ رنگ سفید — ش شاسی JTJBARBZ6F2008300 ش موتور ۸ARW020867)(ده درصد ارز به مبلغ ۱۵۲۸۸۷۹۹۶ریال می باشد) ۱,۸۰۰ ۱,۵۲۱,۲۷۳,۶۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه هیوندای النترا رنگ سفید ۴ سیلندر ۱۷۹۷ سی سی ۴ درب دنده اتوماتیک مدل وساخت ۲۰۱۵a-  شاسی  KMHDH41EBFU377026موتورG4NBEU799198- قابل توجه پلیس راهور- ده درصد ارزش گمرکی معادل ۵۰۶۱۶۹۴۲ ریال می باشد/ واگذاری به غیر به مدت ۵ سال ممنوع میباشد ۱,۵۰۰ ۴۸۰,۰۸۵,۸۱۲ ۱۵,۸۹۱
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه سواری کیا اسپورتیج دنده اتومات ۵درب ۲۳۵۹ سی سی سفید ساخت ۲۰۱۵  مدل ۲۰۱۶ -۴سیلندر شاسی  KNAPC812DG7822922موتورG4KEFH467834- قابل توجه پلیس راهور- ده درصد ارزش گمرکی معادل ۶۴۲۲۰۳۵۴ ریال می باشد/واگذاری کالا به غیر به مدت ۵ سال ممنوع می باشد ۱,۸۰۰ ۶۱۶,۳۴۹,۵۰۲ ۲۰,۴۰۱
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یکدستگاه خودرو سواری تویوتا کرولاGLIسفید ۴ درب ۴سیلندر ۲۰۰۰CC مدل وساخت ۲۰۱۵ ساخت تایوان ش ش RKLBL9HEXF5242572 ش م ۳ZRX521596 ۱,۵۰۰ ۵۶۳,۱۱۵,۰۰۰ ۱۸,۶۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری هیوندای سانتافه-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-۵درب-۴سیلندر-۲۳۵۹cc-رنگ مشکی-ش مجوز واردات ۱۴۵۹۸۳۴۵۲۴۶۳۹۶۶-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴-شماره شاسیKMHSU81C2GU553283-شماره موتورG4KEEU501038 ۱,۵۰۰ ۷۷۳,۱۴۳,۰۰۰ ۲۵,۵۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه خودروسواری هیوندای سوناتاال اف ۴درب ۴سیلندر۲۴۰۰سی سی رنگ سفیدمدل و ساخت ۲۰۱۵ ساخت کره جنوبی به شماره شKMHE341G6FA094383 وش م G4KEEA587850 به شماره مجوز۱۴۶۰۸۰۳۳۷۹۱۷۸۴۱۹-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۶۹۸,۵۲۳,۵۲۵ ۲۳,۰۶۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یک دستگاه خودروی سواری تویوتا راو۴ ۵درب ۴سیلندر۲۵۰۰سی سی مدل وساخت۲۰۱۵رنگ سفیدساخت ژاپن به ش ش JTMDF4EV3FD174464 به ش م ۲ARF118194 وشماره مجوز۱۴۶۰۸۰۳۱۶۵۶۴۳۱۵۱-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۸۱۴,۶۶۶,۵۰۰ ۲۶,۹۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه خودرو سواری کارهیوندای سانتافه ۲۴۰۰CC سفید ۵درب ۴سیلندر ساخت ومدل ۲۰۱۵ ش ش KMHSU81CDFU466778 ش م G4KEFU570378 ش مجوز۱۴۶۰۲۷۳۵۶۶۳۵۵۴۷۶-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۷۶۷,۶۵۲,۹۰۰ ۲۵,۳۵۶
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه خودروی سواری کیااپتیماTF چهاردرب ۴سیلندر۲۴۰۰سی سی رنگ مشکی مدل وساخت ۲۰۱۵ ساخت کره جنوبی به ش شKNAGN412BF5619579 به ش م G4KEEH173042 به شماره مجوز۱۴۶۰۸۰۳۲۸۹۱۷۵۷۱۷-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۶۲۶,۲۹۳,۸۰۰ ۲۰,۶۸۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ یکدستگاه سواری خودروتویوتاراو۴ پنج درب ۴سیلندر۲۵۰۰سی سی مدل وساخت۲۰۱۵ رنگ سفیدساخت ژاپن به ش ش JTMDF4EV6FD174099 به ش م ۲ARF117515 به شماره مجوز۱۴۶۰۸۰۳۰۳۳۵۶۷۵۹۶-۰۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ ۱,۵۰۰ ۸۱۴,۶۶۶,۵۰۰ ۲۶,۹۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری audiمشکی حجم موتور۱۹۸۴ چهارسیلندرش ش wa1lfafp6ea014115ش م x20151215497897ساخت کشور آلمان ۱,۸۳۵ ۱,۱۵۰,۵۲۷,۱۵۰ ۳۷,۹۹۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه بنزینی مدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۶ ش ش ۲۳۶۶-۲۰۹۲-۲۰۸۰-۲۳۵۸-۲۴۲۴-۲۳۷۰-۲۰۸۴-حجم موتور۲۳۵۹ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۳,۷۵۱,۸۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندا سانتافه بنزینی مدل ۲۰۱۶ س س۲۰۱۶ ش ش ۲۳۸۶-۲۳۹۳-۲۳۶۳-۲۳۱۲-۲۳۸۱-۲۳۸۹-۲۰۹۵ حجم موتور۲۳۵۹ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۳,۷۵۱,۸۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری فیات (سدان) ۱,۲۶۰ ۳۷۰,۴۲۵,۹۰۳ ۱۲,۲۳۵
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا لکسوس NX300  هیبرید نو- ۲۵۰۰ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک -سال ساخت: ۲۰۱۵- مدل: ۲۰۱۶- ش ش:۳۹۶۶/۳۹۵۲ ۳,۷۲۰ ۳,۲۹۸,۳۴۰,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا لکسوس NX300 هیبرید نو- ۲۵۰۰ سی سی- ۴سیلندر-سال ساخت:۲۰۱۶- مدل:۲۰۱۶- اتوماتیک- ش ش:JTJBJRBZ702037084- ش م: ۲AR1436410-رنگ: نقره ای ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس NX300H نو-۲۴۹۴ سی سی-۴ سیلندر-هیبریدی-مدل ۲۰۱۶-ساخت ۲۰۱۵-رنگ:مشکی-ش ش:JTJBJRBZ402036944-ش م:۲AR1434934 ۲,۳۹۵ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ ۷دستگاه هیوندای سانتافه G4KJ به حجم ۲۳۵۹ سی سی سال ساخت ۲۰۱۵ مدل:۲۰۱۶ – ده درصد ارزش سیف کالا به مبلغ ۵۶۰۶۶۶۶۸۸ ریا ل قابل توجه پلیس راهور ش شاسی:۴۳۲۰-۴۳۲۸-۴۳۳۳-۴۰۹۰-۴۱۱۲-۴۱۱۷-۳۸۵۲ ۱۳,۲۶۵ ۵,۶۰۲,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ ۷دستگاه هیوندای سانتافه کد موتور:G4KJ به حجم ۲۳۵۹ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت۲۰۱۵  ش شاسی:۳۹۰۱-۳۸۹۳-۴۱۵۸-۴۰۹۶-۳۷۶۴-۳۹۰۶-۵۰۵۹ ۱۳,۲۶۵ ۵,۶۰۲,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودوری سواری هیوندای سانتافه حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی ۴ سیلندر مدل و سال ساخت ۲۰۱۶ ساخت کره ۵ درب ۱۰,۵۰۰ ۵,۶۰۲,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری هیوندای سانتافه حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی ۴ سیلندر مدل و ساخت ۲۰۱۶ ساخت کره ۵ درب ۱۰,۵۰۰ ۵,۶۰۲,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هقت دستگاه خودروی سواری  هیوندای سانتافه با حجم موتور ۲۴۰۰  سی سی  تعداد سیلندر  ۴ مدل  و ساخت  ۲۰۱۶  ۵ درب ساخت کره ۱۰,۵۰۰ ۵,۶۰۲,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- مدل:۲۰۱۵- ساخت:۲۰۱۵- ۲۳۵۹ سی سی -۴سیلندر – اتوماتیک- ش ش: ۰۸۰۰/۰۵۰۸/۰۷۷۷/۰۹۸۵/۰۴۸۹/۰۵۰۴/۰۵۳۲ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۶۸,۶۴۴,۷۶۰ ۱۸۴,۳۸۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ هیوندای سانتافه نو- مدل:۲۰۱۶- ساخت:۲۰۱۵- ۲۳۵۹ سی سی- ۴سیلندر- اتوماتیک- ش ش:۲۷۹۸/۲۷۸۸/۲۷۳۰/۲۶۶۱/۳۰۶۸/۲۹۵۲/۲۹۴۳ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۳,۷۵۱,۸۰۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۹ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری هیوندای سانتافه ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ حجم موتور ۲۳۵۹ سی سی سقف سانروف دار دنده اتوماتیک نو ۱۶,۷۷۶ ۶,۹۴۴,۹۴۹,۹۰۰ ۲۲۹,۹۵۰
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودرو سواری هیوندای سانتافه ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶حجم موتور ۲۳۵۹ سی سی سقف سانروف دار دنده اتوماتیک نو ۱۱,۱۸۴ ۴,۶۲۹,۹۶۶,۶۰۰ ۱۵۳,۳۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ اتومبیل سواری هیوندای توسان مدل ۲۰۱۶ برنگ مشکی پنج درب ۴ سیلندر بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰سی سی تو دوزی پارچه ای دنده اتوماتیک سقف کشوئی برقی ساخت چک ش م : G4NAFU031671 ش ش :TMAJ28139GJ027437شماره مجوز۲٫۹۷۹۶-۲۵/۱۲/۹۴ ۱,۵۵۴ ۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیااپتیما س  س۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ سفید ۲۳۵۹ سی سی ش ش KNAGN4122G5641474ش م  G4KEEH169026 (واگذاری و انتقال به غیر به مدت ۵سال ممنوع می باشد) ۱,۵۰۰ ۶۳۰,۹۳۱,۰۰۰ ۲۰,۸۴۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ سواری هیوندا سانتافه مدل ۲۰۱۶ س س ۲۰۱۵ دنده اتومات سقف کشویی تودوزی چرم ۵ درب بنزینی ۲۴۰۰سی سی-۴سیلندرسفیدش شKMHSU81CDGU496821ش م G4KEEU493048  –انتقال خودرو به غیر به مدت ۵ سال ممنوع می باشد./ ۱,۵۰۰ ۷۹۹,۱۰۷,۴۰۰ ۲۶,۴۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ ۱ دستگاه لکسوس NX 200 T- سال ساخت ۲۰۱۵- مدل ۲۰۱۶- بنزینی – ۵ درب- تودوزی چرم – ۲۰۰۰ سی سی – ۴ سیلندر – شماره شاسیJTJBARBZ402063089- شماره موتور ۸AR W211916- رنگ آبی ۱,۷۶۰ ۱,۵۲۵,۸۶۰,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ ۱دستگاه لکسوس NX 200T – مدل ۲۰۱۶- سال ساخت ۲۰۱۵- ۴ سیلندر – بنزینی- تودوزی چرم- ۲۰۰۰ سی سی – ۵ درب – شماره شاسیJTJBARBZ602053972- شماره موتور ۸AR W171751- رنگ سفید ۱,۸۲۰ ۱,۵۲۲,۱۸۰,۸۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ ۲ دستگاه لکسوس NX 200T – مدل ۲۰۱۶- سال ساخت ۲۰۱۵- ۴ سیلندر – بنزینی- تودوزی چرم- ۲۰۰۰ سی سی – ۵ درب – شماره شاسیJTJBARBZ002060173- شماره موتور ۸AR W- رنگ آبی – الباقی طبق لیست پیوست ۳,۵۲۰ ۳,۰۴۴,۳۶۱,۶۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۱ ۵ دستگاه لکسوس NX 300 H  – سال ساخت ۲۰۱۵- مدل ۲۰۱۶- هیبریدی- ۵ درب- تودوزی چرم – ۲۵۰۰ سی سی – ۴ سیلندر – شماره شاسیJTJBRBZ702035903- شماره موتور ۲AR 1424978-رنگ سفید – الباقی طبق لیست پیوست ۹,۱۰۰ ۸,۲۴۹,۹۳۷,۵۰۰ ۲۷۲,۵۰۰
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۲۱ ۶ دستگاه لکسوس NX 300 H  – سال ساخت ۲۰۱۵- مدل ۲۰۱۶- هیبریدی- ۵ درب- تودوزی چرم – ۲۵۰۰ سی سی – ۴ سیلندر – شماره شاسیJTJBRBZ202036862- شماره موتور ۲AR 1433805-رنگ سفید – الباقی طبق لیست پیوست ۱۰,۹۲۰ ۹,۸۹۹,۹۲۵,۰۰۰ ۳۲۷,۰۰۰
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۲۱ ۶ دستگاه لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ سال ساخت ۲۰۱۵ – هیبریدی – ۴ سیلندر – ۵ درب – تودوزی چرم -۲۵۰۰ سی سی – شمارهشاسیJTJBJRBZ202035503  شماره موتور ۲AR 1422242 -رنگ سفید – الباقی طبق لیست پیوست ۱۰,۹۲۰ ۹,۸۹۹,۹۲۵,۰۰۰ ۳۲۷,۰۰۰
۱ ۶ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروی سواری لکسوس Nx300H سال ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ هیبریدی ۵ درب تودوزی چرم ۲۵۰۰ سی سی ۴ سلندر ش ش jtjbjrbz702034301ش م ۲AR1410803 به رنگ سفید الباقی طبق لیست پیوست ۱۰,۹۲۰ ۹,۸۹۹,۹۲۵,۰۰۰ ۳۲۷,۰۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس nx300 هیبرید ۵ درب ۴سیلندر اتومات تودوزی چرم سقف کشویی س و م ۲۰۱۵ حجم ۲۵۰۰ سی سی ش ش ۳۵۱۶۷-۳۵۶۹۷ مبلغ ۳۳۱۰۰۰۰۰۰ریال بابت ۱۰درصد ارزش سیف جهت پلیس راهور ۳,۶۴۰ ۳,۲۹۳,۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰

 

 

۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری CHERY TIGGO 5- به شماره شاسیLVTDB24B1FC043366 ۱,۵۳۷ ۳۶۳,۱۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری CHERY TIGGO5 به شماره شاسیLVTDB24B1FC040323 ۱,۵۳۷ ۳۹۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری چری مدلTIGGO 5به شماره شاسیLVTDB24B0FC040314 ۱,۵۳۷ ۳۹۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ خودرو سواری چری مدلTIGGO5-CVT به شماره شاسیLVTDB24B1FC043362 ۱,۵۳۷ ۳۶۳,۱۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری لکسوس ان ایکس ۲۰۰ تی ۴درب سفید  مدل ۲۰۱۵ ش ش JTJBARBZ3F2039827  حجم ۱۹۹۸ سی سی ۱,۷۰۰ ۱,۵۲۲,۱۸۰,۸۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ سواری لکسوس ان ایکس ۲۰۰ تی ۴درب مشکی مدل ۲۰۱۵ ش ش JTJBARBZXF2038867حجم ۱۹۹۸ سی سی ۱,۷۰۰ ۱,۵۲۲,۱۸۰,۸۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۴۹۰ یک دستگاه اتومبیل پرادو مدل ۲۰۱۶ دارای نامه معافییت ۲/۹۸۰۸ تاریخ ۹۵/۰۱/۱۶ ۲,۰۹۰ ۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودری سواری لکسوس استیشنnx300h-مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵-بنزینی نو- اتومات-۵درب-۴ سیلندر – هیبربدی-یکدستگاه سفید -شماره شاسی JTJBJRBZ1G2034899-موتور ۲AR1416180- حجم ۲۵۰۰CC ۱,۷۵۰ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی  سواری   کار هیوندای   سانتافه  ۲۴۰۰CC-سال  ساخت   ۲۰۱۵   مدل ساخت  ۲۰۱۶ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۸,۰۱۰,۲۵۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ خودروی سواری  کار هیوندای   سانتافه  ۲۴۰۰cc- سال   ساخت  ۲۰۱۵  مدل ساخت  ۲۰۱۵ ۱۳,۲۶۵ ۵,۵۹۸,۰۱۰,۲۵۰ ۱۸۵,۱۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ یک دستگاه خوروی سواری مرسدس بنزE250  مشکی مدل ۲۰۱۶  سال ساخت  ۲۰۱۵ چهار سیلندر اتوماتیک ۲۰۰۰ سی سی  چهار درب  شماره شاسی   WDD2120361B261677شماره  موتور ۲۷۴۹۲۰۳۰۴۹۴۱۸۱ ۱,۶۸۰ ۲,۲۰۷,۷۲۱,۸۴۰ ۷۳,۰۷۴
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ خودروی لکسوس NX300H مدل ۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۵هیبریدی رنگ تیتانیوم ۴سیلندر ۲۴۹۴سی سی ۵درب دنده اتومات شاسی JTJBJRBZ902036342موتور ۲AR1428233 ۱,۸۶۰ ۱,۶۴۸,۴۶۱,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۸ ۸۷۰۳۲۲۹۰ تویوتا یاریس صندوقدار۴سیلندر دنده اتوماتیک ۵سرنشین سقف معمولی ۱۴۹۷ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ سفید -مشکی-خاکستری ۱۶,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۶۵۶,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ BMWX4XDRIVE28Iدنده اتومات۲۰۰۰ سی سی ۵ سرنشین سفید۴سیلندر مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سقف ساندروف ش شWBAXW3105G0R47474 ش مN20B20AB4811178 ۲,۰۰۰ ۱,۸۹۶,۸۷۹,۰۰۰ ۶۲,۶۸۶
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ کیا سراتو YD دنده اتومات ۴ سیلندر ۱۹۹۹ سی سی سقف ساندروف  مشکی۵سرنشین مدل ۲۰۱۵ ساخت ۲۰۱۵ ۴,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۲۸۲,۰۰۰ ۳۵,۶۸۲
۱ ۱۵ ۸۷۰۳۲۳۱۹ کیا سراتوYD مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید مشکی دنده اتومات ۵ سرنشین ۱۹۹۹ سی سی سقف ساندروف ۴ سیلندر ۳۰,۰۰۰ ۸,۴۸۷,۹۳۰,۰۰۰ ۲۸۰,۵۰۰
۱ ۳۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تعداد ۳۳ دستگاه کرولا GLI -چهار سیلندر- دنده اتوماتیک- ۵نفره – سقف سانروف-۲۰۰۰ سی سی – ساخت و مدل ۲۰۱۵- رنگ سفید و مشکی ۶۶,۰۰۰ ۱۹,۲۷۲,۵۹۴,۰۰۰ ۶۳۶,۹۰۰
۱ ۷ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولا GLI اتومات ۴ سیلندر ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ سفید سقف ساندروف ۱۹۸۷ سی سی ۵ سرنشین ۱۴,۰۰۰ ۴,۰۸۸,۱۲۶,۰۰۰ ۱۳۵,۱۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولا GLI مشکی ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ دنده اتومات ۴ سیلندر ۵ سرنشین سقف ساندروف ۱۹۸۷ سی سی ۶,۰۰۰ ۱,۷۵۲,۰۵۴,۰۰۰ ۵۷,۹۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولا GLIدنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۰۰۰CCساخت ومدل۲۰۱۵رنگ سفید ش ش:RKLBL9HE2F5247569 ش م:۳ZRX541708 ۲,۰۰۰ ۵۸۴,۰۱۸,۰۰۰ ۱۹,۳۰۰
۱ ۳۰ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولا GLIدنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۰۰۰ccساخت ومدل۲۰۱۵رنگ مشکی ۶۰,۰۰۰ ۱۷,۵۲۰,۵۴۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰
۱ ۱۶ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولا XLIدنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف معمولی ۲۰۰۰CCساخت ومدل۲۰۱۵رنگ سفید ۳۲,۰۰۰ ۸,۲۷۹,۱۳۶,۰۰۰ ۲۷۳,۶۰۰
۱ ۳۶ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا کرولاGLIدنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۰۰۰CC ساخت ومدل۲۰۱۵رنگ مشکی-سفید ۷۲,۰۰۰ ۲۱,۰۲۴,۶۴۸,۰۰۰ ۶۹۴,۸۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا لکسوس ۲۰۰tNX سقف ساندروف ۵ سرنشین ۴ سیلندر دنده اتومات  نقره ای ساخت و مدل ۲۰۱۶ ش شJTJBARBZ5G2069252 ش م ۸ARW237672 ۲,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۱۰۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا لکسوس NX200T اتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۲۰۰۰ سی سی ۵ سرنشین سفید مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵  ش شJTJBARBZ8G2063929 ش م ۸ARW215556 ۲,۰۰۰ ۱,۵۲۲,۶۸۴,۸۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا لکسوس NX200T مشکی سفید ۴ سیلندر ۱۹۹۸ سی سی سقف ساندروف ۵ سرنشین دنده اتومات ساخت و مدل ۲۰۱۶ ۸,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۴۱۶,۰۰۰ ۲۰۱,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا لکسوس NX200Tبرنگ سفید ۴سیلندر دنده اتوماتیک ۱۹۹۸CCسقف سانروف ۵سرنشین ساخت ومدل ۲۰۱۶ ش ش:JTJBARBZ9G2067441ش م:۸ARW230028 ۲,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۳۶۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتا لکسوس NX200Tدنده اتوماتیک سقف سانروف ۴سیلندر ۱۹۹۸ccسرنشین ۵نفربرنگ سفید ومشکی سال ساخت ۲۰۱۵ومدل۲۰۱۶ ۴,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۲۰۸,۰۰۰ ۱۰۰,۷۵۰
۱ ۱۴ ۸۷۰۳۲۳۱۹ تویوتاکرولاXLIدنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف معمولی ۲۰۰۰CCساخت ومدل۲۰۱۵رنگ سفید ۲۸,۰۰۰ ۷,۲۴۴,۲۴۴,۰۰۰ ۲۳۹,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ لکسوس NX200T دنده اتومات ۴ سیلندر ۵ سرنشین ۱۹۹۸ سی سی سقف ساندروف خاکستری مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش ش JTJBARBZ3G2054426 ش م ۸ARW173911 ۲,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۱۰۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ لکسوس NX200Tبرنگ سفیددنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین ۱۹۹۸CCمدل۲۰۱۶ساخت۲۰۱۵سقف سانروف  ش ش:JTJBARBZXG2069649 ّش م:۸ARW239325 ۲,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۱۰۴,۰۰۰ ۵۰,۳۷۵
۱ ۸ ۸۷۰۳۲۳۱۹ لکسوس NX200Tدنده اتوماتیک ۴سیلندر۵سرنشین سقف سانروف ۲۰۰۰CCساخت ومدل ۲۰۱۶رنگ سفید و نقره ای تیتانیم ومشکی ۱۶,۰۰۰ ۱۲,۱۷۷,۴۴۶,۴۰۰ ۴۰۳,۲۰۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۱۹ لکسوس NX200Tدنده اتومایتک ۴سیلندر۵سرنشین سقف سانروف ۲۰۰۰CC ساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ سفیدونقره ای ومشکی ۶,۰۰۰ ۴,۵۶۳,۸۲۰,۸۰۰ ۱۵۱,۲۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ لکسوس NX200Tساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶ سقف سانروف دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۱۹۹۸CC برنگ سفید ۵سرنشین  ش ش:JTJBARBZ9G2056133 ش م:۸ARW162361 ۲,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۳۶۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۱۹ لکسوسNX200Tمدل۲۰۱۶ساخت ۲۰۱۶برنگ سفید ۱۹۹۸CCسرنشین۵نفر ۴,۰۰۰ ۳,۰۵۲,۷۲۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ هیوندا النترا  GLsمدل ۲۰۱۵ ساخت ۲۰۱۴ سیاه ۱۸۰۰ سی سی ۴ سیلندر ۵ سرنشین  دنده اتومات سقف ساندروف ش شKMHDH41E5FU347297 ش مG4NBEU774528 ۲,۰۰۰ ۵۰۴,۴۳۴,۲۰۰ ۱۶,۶۷۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۱۹ هیوندا النترا ۴سیلندر ۵سرنشین ۱۷۹۷ccسفید ساخت ۲۰۱۴مدل۲۰۱۵سقف سانروف دنده اتوماتیک  ش ش:KMHDH41EBFU280660ش م:G4NBEU715286 ۲,۰۰۰ ۵۰۴,۴۳۴,۲۰۰ ۱۶,۶۶۲
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا  کمری هیبریدی XLEاتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی ۵سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ مشکی ش شJTNBD3FK203002902 ش م ۲AR1361883 ۲,۰۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبرید-۲۴۹۴سی               سی-۴سیلندر-دنده اتوماتیک-سقف معمولی-۵سرنشین-۴درب-مدل۲۰۱۵-ساخت۲۰۱۴و۲۰۱۵-رنگ سفید -نقره ای ۸,۰۰۰ ۳,۶۳۳,۵۵۱,۶۰۰ ۱۲۰,۴۰۰
۱ ۱۰ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی ۴سیلندردنده اتوماتیک ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ خاکستری ونقره ای وبژ ۲۰,۰۰۰ ۹,۰۸۵,۳۸۴,۰۰۰ ۳۰۱,۰۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی LE دنده اتومات ۲۴۹۴ سی سی ۴ سیلندر سقف معمولی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۵ ساخت ۲۰۱۴  – مشکی-خاکستری-ابی ۸,۰۰۰ ۳,۶۳۵,۲۳۷,۲۰۰ ۱۲۰,۴۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی LE دنده اتومات ۲۴۹۴ سی سی ۴ سیلندر سقف معمولی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۵ ساخت ۲۰۱۴ و۲۰۱۵مشکی – سرمه ای -خاکستری ۸,۰۰۰ ۳,۶۳۵,۲۳۷,۲۰۰ ۱۲۰,۴۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی XLEاتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی ۵سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ سفید ش شJTNBD3FK403002948 ش م ۲AR1368732 ۲,۰۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی XLEاتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی ۵سرنشین مشکی مدل و ساخت ۲۰۱۶ ش ش ۴T1BD1FKXGU187161 ش م ۲ARX272966 ۲,۰۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۰۸۵
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی XLEاتومات سقف ساندروف ۵ سرنشین ۴ سیلندر ۲۵۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ۴,۰۰۰ ۱,۸۲۳,۱۵۷,۰۰۰ ۶۰,۲۰۰
۱ ۴ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی XLE دنده اتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۲۴۹۴ سی سی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ۸,۰۰۰ ۳,۶۴۳,۳۰۴,۰۰۰ ۱۲۰,۳۴۰
۱ ۳ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی XLE دنده اتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۵ سرنشین ۲۴۹۴ساخت ۲۰۱۶ مدل ۲۰۱۶ ۶,۰۰۰ ۲,۷۳۲,۴۷۸,۰۰۰ ۹۰,۲۵۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی xLE دنده اتومات ۴ سیلندر سقف ساندروف ۲۴۹۴ سی سی ۵ سرنشین  مشکی مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۶ ش ش ۴T1BD1FKXGU187225 ش م ۲ARX273092 ۲,۰۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدی ساخت ۲۰۱۶ مدل ۲۰۱۶ دنده اتومات سقف ساندروف ۴ سیلندر ۵ سرنشین ۲۴۹۴ سی سی ۴,۰۰۰ ۱,۸۲۱,۶۵۲,۰۰۰ ۶۰,۱۷۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا کمری هیبریدیXLEسقف سانروف ۲۴۹۴CCدنده اتوماتیک ۴سیلندر رنگ مشکی۵سرنشین ساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶ ش ش:۴T1BD1FK6GU185665 ش م:۲ARX265766 ۲,۰۰۰ ۹۱۰,۸۲۶,۰۰۰ ۳۰,۰۸۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ تویوتا لکسوس NX300H دنده اتومات سقف ساندروف ۵سرنشین ۴ سیلنر ۲۵۰۰ سی سی سفید مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش شJTJBJRBZ5G2036588 ش م ۲ar1431517 ۲,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۵۳۲,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس NX300 hدنده اتومات ۵ سرنشین ۲۴۹۴ سی سی ۴ سیلندرمدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ مشکی سقف ساندروف ش ش JTJBJRBZ7G2033675 ش م ۲AR1399383 ۲,۰۰۰ ۱,۶۴۹,۱۷۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۱ لکسوس هیبریدی NX300Hدنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین ۲۴۹۴ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ سفید سقف سانروف  ش ش:JTJBJRBZ1G2031565 ش م:۲AR886040 ۲,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۵۳۲,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما ۴سیلندر ۵سرنشین ساخت ۲۰۱۴مدل۲۰۱۵سفید۲۳۵۹ccسقف سانروف دنده اتوماتیک  ش ش:KNAGN412BF5530882 ش م:G4KEEH158353 ۲,۰۰۰ ۶۵۱,۸۰۰,۴۰۰ ۲۱,۵۲۹
۱ ۱۶ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۳۲,۰۰۰ ۱۰,۴۴۴,۶۹۰,۸۰۰ ۳۴۴,۸۸۰
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما دنده اتومات ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۳۵۹ سی سی ۵سرنشین ۱۰,۰۰۰ ۳,۲۶۳,۹۶۵,۸۷۵ ۱۰۷,۷۷۵
۱ ۱۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما دنده اتومات سقف پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۳۰,۰۰۰ ۹,۷۹۱,۸۹۷,۶۲۵ ۳۲۳,۳۲۵
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما رنگ مشکی سقف پاناروما ۵سرنشین ۲۳۵۹CCساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶ ش ش:KNAGW4141G5027045 ش م:G4KEFH201726 واگذاری و انتقال بغیر تا ۵ سال ممنوع میباشد ۲,۰۰۰ ۶۵۲,۲۵۴,۳۰۰ ۲۱,۵۴۴
۱ ۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اپتیما ساخت ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۶ سقف پاناروما ۵سرنشین ۲۳۵۹ سی سی سفید دند ه اتومات۴ سیلندر ۴,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۵۰۸,۶۰۰ ۴۳,۰۸۹
۱ ۵ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج SL اتومات پاناروما ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۵ سرنشین مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۳,۲۰۲,۶۳۸,۷۵۰ ۱۰۵,۷۵۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ کیا اسپورتیج SL دنده اتومات ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی ۵ سرنشین سقف پاناروما  سفید مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ ش ش KNAPC812DG7834410 ش م G4KEFH468113 ۲,۰۰۰ ۶۳۹,۹۹۹,۰۰۰ ۲۱,۱۴۰
۱ ۲۰ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تعداد بیست دستگاه سواری کیا سورنتو مدل ۲۰۱۶ ساخت ۲۰۱۵ به حجم ۲۳۵۹ سی سی سقف پاناروما به ظرفیت ۷ سرنشین  به رنگ سفید و مشکی ۴۰,۰۰۰ ۱۶,۶۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۱ ۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا RAV4ساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶سقف سانروف ۴سیلندر ۲۴۹۴CCسفید دنده اتوماتیک ۵سرنشین  ش ش:۲ARF130560 ش م:JTMDF4EV7GJ054475 ۲,۰۰۰ ۹۱۱,۵۷۸,۵۰۰ ۳۰,۱۰۰
۱ ۱۹ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور ۴سیلندر دنده اتوماتیک ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ سفید و قهوه ای وخاکستری ومشکی ۳۸,۰۰۰ ۱۷,۲۷۲,۵۲۳,۸۰۰ ۵۷۱,۹۰۰
۱ ۳۱ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور ۴سیلندر دنده اتوماتیک ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ مشکی -سفید-قهوه ای-برنزی-خاکستری ۶۲,۰۰۰ ۲۸,۲۳۵,۶۰۶,۰۰۰ ۹۳۳,۱۰۰
۱ ۲۲ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور ۴سیلندردنده اتوماتیک ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴ccساخت ۲۰۱۵مدل۲۰۱۶رنگ سفید-مشکی-قهوه ای -خاکستری -برنزی ۴۴,۰۰۰ ۲۰,۰۳۸,۱۷۲,۰۰۰ ۶۶۲,۲۰۰
۱ ۱۷ ۸۷۰۳۲۳۲۹ تویوتا رافور RAV4دنده اتوماتیک ۴سیلندر ۵سرنشین سقف سانروف ۲۴۹۴CCساخت ۲۰۱۵مدل ۲۰۱۶ رنگ سفیدومشکی وقهوه ای و برنزی ۳۴,۰۰۰ ۱۵,۴۵۴,۳۶۳,۴۰۰ ۵۱۱,۷۰۰

منبع: باشگاه خبرنگاراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *