لزوم تقویت نگاه اقتصادی در سفارتخانه‌ها ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رئیس اتاق بازگانی اتاق ایران اینکه نگاه اقتصادی در پرسنل سفارتخانه های باید افزایش یابد گفت: از آنجا که هدف گذاری در اقتصاد مقاومتی درون زای برون نگر است،اهمیت دارد که سفارت خانه ها برای تقویت صادرات و بازار گشایی،برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

اقتصاد پرس: محسن جلال پور رئیس اتاق بازگانی اتاق ایران در صفحه تلگرام خود درباره انتظارات بخش خصوصی از سفارت خانه ها نوشت:
با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و از آنجا که هدف گذاری این سیاست، درون زای برون نگر است،اهمیت دارد که سفارت خانه‌ها برای تقویت صادرات و بازار گشایی،برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

اول: سفارتخانه های ما باید بیشتر وقت و زمان و انرژی خود را معطوف به ایجاد ارتباط اقتصادی کنند.

دوم: تغییر فرهنگ در پرسنل سفارتخانه ها و نگاه پررنگ اقتصادی بین این پرسنل بایستی مدنظر قرار گیرد.

سوم: تلاش برای حفظ منافع اقتصادی ایران و بنگاه ایرانی به عنوان یک اصل اساسی مد نظر قرار گرفته و سفیر جمهوری اسلامی ایران اختلال در ارتباطات اقتصادی فعالین اقتصادی کشورمان را به عنوان یک نگرانی و دغدغه جدی دنبال کند.

چهارم: باید این تغییر فرهنگ قبل از هر چیز در سیستم ارزشیابی وزارتخانه ها رخ دهد.

پنجم: : تمرکز بر احیای فعالیت های بانکی کشورها با ایران باید به عنوان اولویت کاری سفارتخانه ها تعیین شود.

ششم: استفاده از سرمایه های ایرانی و مهم تر از آن متخصصین و نیروی انسانی کارآمد ایرانی خارج از کشور باید در سفارتخانه ها جدی گرفته شود.

هفتم: توسعه بازارهای صادراتی باید در سفارتخانه هایمان به شدت دنبال شود.

هشتم: انسجام بخش خصوصی فعال و فعالان اقتصادی کشورمان در دیگر کشورها و ایجاد هسته ای قوی از این ظرفیت کار بسیار لازم و شایسته است.

نهم:حضور فعال سفارتخانه ها در پذیرش و اعزام هیأت های تخصصی بایستی در برنامه های روزانه و هفتگی سفارتخانه ها جای جدی و علمی پیدا کند.

منبع: تسنیمدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *